TCK 301'den Yargılanmak Nedir? Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi Ne İçeriyor? Batuhan Çolak Ne İle Suçlanıyor?

TCK 301'den Yargılanmak Nedir? Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi Ne İçeriyor? Batuhan Çolak Ne İle Suçlanıyor?

Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi genel anlamda Milletin bütünlüğüne, devletin kendisine ve devletin yapı organlarına söylenen söylem ve hakaretlerin ele alındığı bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Peki 301. Madde genel anlamda hangi cezaları içeriyor? 301’le suçlanan kişiler hangi cezalarla yargılanıyor?

Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi genel anlamda Milletin bütünlüğüne, devletin kendisine ve devletin yapı organlarına söylenen söylem ve hakaretlerin ele alındığı bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Peki 301. Madde genel anlamda hangi cezaları içeriyor? 301’le suçlanan kişiler hangi cezalarla yargılanıyor?

Türk Gazeteci ve yazar Batuhan Çolak, mültecilerin kaçak geçiş görüntülerini yayınladığı için Jandarma tarafından suç duyurusunda bulunuldu ve iddiaya göre TCK 301 den yargılanması istenildi. Peki TCK 301 Nedir, neleri kapsar, hapis cezası verilir mi?

Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” işlenmiştir. 30 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen bu madde ile birlikte Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama gibi olaylar ele alınmıştır. Ülkemizde son zamanlarda bu madde hakkında birçok tartışma yaşanmakta ve birçok kişiye karşı bu suçlamalar yönlendirilmektedir.

30 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen, Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi içerik olarak genel itibariyle bu suçları içermektedir. Günümüzde birçok kişiyi ilgilendiren madde, sosyal medya üzerinden yapılan Türk Milletini ve Devletin organlarına yapılan her türlü aşağılama ve kötü söylemlerin yapılmaması için düzenlenmiştir. Sosyal medya veya diğer medya organları tarafından yapılan bu kötü söylem ve aşağılamalar suç oluşturmaktadır. Bu nedenle yapacağınız paylaşımlarda, söyleyeceğiniz sözleri ve yazıları dikkatli şekilde yapmanız gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda ki her madde tüm vatandaşları ilgilendirmektedir.

301. Maddede göründüğü gibi bu suçlama ile yargılanan kişiler hükümleri verildiğinde bazı cezalara çarptırılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap, dördüncü kısım, üçüncü bölümünün son maddesi olarak karşımıza çıkan bu madde şu şekilde belirtilmektedir;

Türk Ceza Kanunu 301. Madde

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Gerekçesi;

MADDE 301.– Maddenin birinci fıkrasında, Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamak, suç olarak tanımlanmıştır.

Maddede geçen Türklük deyişinden (kavramından) maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türklere has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Türk Milleti kavramı bu varlıktan geniştir; Türklük ve Türk ırkıyla ilgili tüm konu ve kavramları kapsar. Cumhuriyet deyişinden, Türkiye toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşılmalıdır.

Suçun maddî ve manevi unsuru aşağılamaktır. Bu aşağılamanın en azından dolaylı yoldan veya kısmen gerçekleşmesi gerekir. Aşağılamak, suçun konusunu oluşturan değerlere duyulan saygınlığı azaltma zedeleme ve yıpratmaya yönelik söz fikir davranışlardan ibarettir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî teşkilatını istihbarat ve emniyet teşkilatını söz düşünce ve fiillerle aşağılamak, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Bu hüküm karşısında, örneğin iktidarın tahkir ve tezyifi hâlinde fiilin Hükûmete yönelik bulunduğu hususunda duraksanmayacak işaret ve alâmetler varsa, fiilin cumhuriyete yönelik olduğu kabul edilecektir.

Üçüncü fıkrada bu suçun konusu, işlendiği yer ve faili bakımından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hâli kabul edilmiştir. Buna göre, Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, ceza üç kat artırılacaktır.