SGK'ya güvenip özel hastaneye gitmeyin! Resmen duyuruldu! SGK özel hastane masraflarını karşılar mı 2022?

SGK'ya güvenip özel hastaneye gitmeyin! Resmen duyuruldu! SGK özel hastane masraflarını karşılar mı 2022?

SGK'lı olan pek çok vatandaş özel hastanelerin acil servislerinde zorunlu tedavi görebiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özel hastane masraflarının SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyor. Peki; SGK özel hastane masraflarını karşılar mı?

Pek çok vatandaşın normal şartlarda yüksek fiyatlar nedeniyle tercih etmediği özel hastaneler bazen mecburi tercih edilebiliyor. Acil durumlarda vatandaşların yöneldiği özel hastanelerin masraflarının SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığı ise merak konusu oluyor. Her dönemin merak edilen konularından biri olan; SGK sigortasının özel hastane masraflarını karşılayıp karşılamayacağına ilişkin detaylar, şartlar ve koşullar haberin devamında, Gürses Gazetesi'nde...

SGK Özel Hastane Masraflarını Karşılar Mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların sigortalarının karşılanmasının yanı sıra vatandaşların hastaneleri rahatça kullanabilmesini de sağlamakla yükümlüdür. Devlet hastanelerinde tedavi gören vatandaşlar için pek çok kolaylık sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerde de vatandaşlara kolaylık karşılamaktadır. Ancak özel hastanelerde tedavi gören vatandaşlar için SGK tarafından sunulan ayrıcalıkların ve kolaylıkların sınırlı olduğu vatandaşlar tarafından henüz tam olarak bilinmiyor.

SGK tarafından sigortalı olan vatandaşlar devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde tedavi görmekteyken, özel hastanelerde SGK'lı vatandaşlar ücretsiz tedavi alamazlar. Özellikle yatış gerektiren hastalık durumlarında özel hastanelerde hastalar ve yakınları için çok yüksek tedavi ücretleri belirlenebilir. Ancak acil servisten giriş yapan hastaların tedavilerinden özel hastaneler hiçbir ücret talep edememektedir. Özel hastanelere ambulans ya da hususi olarak gelen ve acil durumda olan kişilerin hastalıkları elde edilen tetkikler ve sonuçlar çerçevesinde tespit edilir. Hastalıkları belirlenen acil servis hastalarına en uygun tedavi yöntemleri uygulanarak bir an önce sağlıklı günlerine dönmeleri için özel hastaneler çalışmalarını gerçekleştirir. Özel hastanelerin yaptıkları çalışmalar doğrultusunda hasta ücretsiz bir şekilde taburcu edilir. Ancak bu durum yalnızca acil müdahale gerektiren durumlar için geçerlidir. Özel hastanelerde acil tedavi gören hastalardan herhangi bir ücret talep edilmezken, acil durum haricinde sebepler nedeniyle özel hastanelere ziyarete gelen hastalardan ücret talep edilmektedir.

Aynı zamanda özel hastanelerin acil servislerini ziyaret eden kişiler istirahat raporu alıp alamayacaklarını da merakla araştırıyor. Vatandaşlar için önemli bir bilgi olan özel hastanelerin rapor verip vermediği ise pek çok kişi tarafından bilinmemektedir.

Özel hastanelerde acil müdahale gerektiren hastalıklar ya da herhangi bir neden ile hastaneye yapılan ziyaretler sonucunda özel hastanelerden istirahat raporu alınabilmektedir.