E-Arşiv Portal fatura düzenlemesi nasıl yapılır?

E-Arşiv Portal fatura düzenlemesi nasıl yapılır?

E-arşiv portal üzerinden fatura kesen vatandaşlar faturada olan hatalar sebebiyle fatura düzenlemesi yapmak istemektedir. E-Arşiv Portal fatura düzenlemesi nasıl yapılır?

E-arşiv portal üzerinden fatura kesen vatandaşlar faturada olan hatalar sebebiyle fatura düzenlemesi yapmak istemektedir. E-arşiv portal üzerinden 2000 TL üzeri kesilecek faturalar için kullanan vergi mükellefleri yanlış kestikleri faturaları nasıl düzenleyeceklerini araştırmaktadırlar. Fatura keserken "GİB İMZA" yaparak faturayı imzalayan vergi mükellefleri sonradan fatura da düzenleme yapıp yapamayacağını araştırmaktadır.

E Fatura – E Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler için halen uygulanmakta olan 5.000 – 30.000 TL E-Arşiv fatura sınırı 01/03/2022 tarihinden itibaren 2.000 – 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

E-ARŞİV PORTAL FATURA DÜZENLEME NASIL YAPILIR?

E-arşiv portal üzerinden fatura kesen vatandaşlar sonrasında yanlış kesilen faturalar için iptal işlemlerini "e-imza" ile gerçekleştirebilmektedir. Fatura düzenleme ile ilgili herhangi bir bilgi olmazken bu süreçte ise mali müşavirlerinizle görüşerek işlem yaptırmanız gerekiyor. Çoğu dönemde faturanın belirli bir bölgesi GİB'e bildirerek o şekilde işlem yapılması sağlanır.

Toplam KDV tutarı doğru ise karşı taraf muhasebecisine durumu bildirerek sadece KDV oranını bildirmesini istemeniz gerekiyor. Oluşturduğunuz faturaları "GİB İMZA" seçeneği seçenerek onayladı iseniz çoğu zaman düzenleme işlemleri yapılamaz. Bu süreçte ise vergi mükellefleri mali müşavirleri ile görüşerek durumu düzeltmeye çalışmaktadır.

E-ARŞİV PORTAL NEDİR?

e-Arşiv; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv, bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.

Buna göre; 01/03/2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 213 Sayılı 22.01.2022/32-4 Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. E-arşiv fatura üzerinden tüm işlemlerinizi kolay ve basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.