1 yıl içerisinde kaç tane araba alınıp satılabilir?Araba ticaretinde neler değişti? Cezası nedir?

1 yıl içerisinde kaç tane araba alınıp satılabilir?Araba ticaretinde neler değişti? Cezası nedir?

Bir yılda kaç araba alıp satabilirim? Yaz aylarının gelmesi, Otomotiv pazarının canlanmasıyla birlikte bu en yaygın sorunlardan biridir. Dolayısıyla bir yılda kaç araba satabilirim veya bir yılda kaç araba satın alabilirim gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.

Bir yılda kaç araba alıp satabilirim? Yaz aylarının yaklaşması ve Otomotiv pazarının canlanmasıyla birlikte bu en yaygın sorunlardan biridir. Bildiğiniz gibi ülkemizde otomobil piyasasının likiditesi nedeniyle herkes otomobil ticareti işine girmiştir. Dolayısıyla bir yılda kaç araba satabilirim veya bir yılda kaç araba satın alabilirim gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.

15 Ağustos 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Kullanılmış Otomobil Ticaretine İlişkin Revize Edilmiş Yönetmelik" ile otomobil alım satımında çok önemli değişiklikler yapıldı. Önceden, yönetmelikler veya kanunlar, bir yılda kaç araba alıp satabilirim sorusuna net bir şekilde cevap vermiyordu. İlgili yönetmeliklerin resmi gazetelerde yayınlanmasının ardından bir yıl içinde kaç otomobil alınıp satılabileceği konusundaki belirsizlik ortadan kalktı.

Bir yılda kaç adet otomobil alıp satabilirim sorusunun cevabı yönetmelikte açıkça belirtilirken, önemli değişiklikler de yapıldı. Yazımızın devamında hem yeni uygulamalar hem de yeni uygulamalar için kaç araç alınabileceği veya kaç araç alınıp satılabileceği ile ilgili sorularınıza detaylı cevaplar bulabilirsiniz.

Araba ticaretinde neler değişti?

15 Ağustos 2020 yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve yeni uygulamalar şu şekilde;

 • Araç işlemlerinde manuel ödeme veya elektronik transfer süresi sona ermiştir. Noter emanet hesabı kullanılacak ve alıcı parayı bu hesaba aktaracaktır. Araç satışları ve havale işlemleri aynı anda yapılacaktır.
 • Kiralanan filo şirketi yıl sonundan önce araç satmayacaktır.
 • Resmi olarak bu işi yapan galeri sahipleri, galeriden yetki belgesi almak ve galeri adına iş yapan çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi sunmakla yükümlüdür.
 • Resmi olarak araç satan galerilerin, aracın adının satılmasından en az üç gün önce exper raporlarını almaları zorunludur. 8 yaşın altındaki veya kilometresi 160.000'i aşanlar için raporlar zorunlu değildir.
 • Bu tür bir ticari statüye sahip olmayanlar için, bir yılda kaç araba alabilirim sorusunun cevabı açık hale gelmiş oldu.,

Bir Yıl İçinde Kaç Araba Alıp Satabilirim

Bu soruyu cevaplayalım: Her yıl kaç araba alıp satabilirim, bu bizim ana konumuz. Yukarıdaki düzenlemelerde limit 3'tür. buna göre;

 • Bir kişi kendi adına veya bir acente aracılığıyla yılda en fazla üç araba satabilir.
 • Hesaplama takvim yılına göre yapılır. Diğer bir deyişle, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri ​​arasında, o kişinin kendi adına veya bir acente aracılığı ile sattığı maksimum araç sayısı 3'tür.
 • Her yıl 3'ten fazla otomobil satılırsa yani yıllık araç alım satım kotası aşılırsa, kişinin faaliyetleri doğrudan ticari faaliyet olarak kabul edilecek ve cezalandırılacaktır.

1 yıl içerisinde kaç tane araba alınıp satılabilir?Araba ticaretinde neler değişti? Cezası nedir?

Kendim İçin Kaç Araba Alabilirim

Bir yılda kaç tane araba alıp satabilirim sorusuna cevap verdik. Peki satmayacağım, satın alacağım ya da kendimde ya da eşimde kalacak, bu ticari bir faaliyet mi? Hayır tabii değil. Yukarıda da belirtildiği gibi, takvim yılı içindeki satışların 3'ü geçmemesi önemlidir. Bir takvim yılında 3'ten fazla araç satmazsanız satın aldığınız araçlar takibe ve cezaya tabi tutulmayacaktır.

1 Yılda 3’ten Fazla Araç Alan Kişilere İnceleme Nasıl Yapılacak?

Takvim yılı içinde sizin adınıza veya başkaları için 3'ten fazla araç sattıysanız (yani 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar), doğrudan ticari faaliyetlerde bulunmuş sayılırsınız. Bu durumda bir yıl içinde 3 defa araç satışına uygulanan para cezaları ve diğer cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Otomobilin ilk satın alındığı tarihten itibaren otoriteye göre vergi kaydı açılacaktır.
 • Sigortalının görevlerinin vergi tescilinden dolayı zamanında yerine getirilememesi durumunda Bağkur geriye dönük borçları çıkarılacaktır.
 • Noter tasdik sözleşmesine göre, araç alım satımları arasındaki kar oranı üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilecek ve geriye dönük faiz uygulanacaktır.
 • Ayrıca KDV beyannamesi verilmemesi nedeniyle ihbar verilmeyen her ay para cezası ve mobil araç alım satım vergisi alınacaktır.

Araç Alım Vergisi Hesaplaması

Otomobil satışlarında ödenecek vergiler, otomobil satışları arasındaki farka (yani kar) göre hesaplanır. Öneğin 100.000 TL'ye bir araba aldınız ve 110.000 TL'ye sattığınızı varsayalım. Bu durumda vergi 20.000 vergi arasında uygulanmalıdır. Kira, personel giderleri ve varsa diğer giderler düşülerek kalan tutar, gelir vergisi ile belirlenen vergi oranı üzerinden vergilendirilir. Asgari gelir vergisi oranı% 15'tir.

Gursesgazetesi.com