Yastık altında altın biriktirenler çok üzülecek! Cumhurbaşkanı kararı altın fiyatlarını vurdu

Yastık altında altın biriktirenler çok üzülecek! Cumhurbaşkanı kararı altın fiyatlarını vurdu

Cumhurbaşkanının yönetmelik kararıyla altın ve altın ürünlerini ithal eden kişilere yönelik yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildiği duyuruldu.

Son verilere göre, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin altın ithalatı ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 oranında artarak 217 milyar 52 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönem içinde işlenmemiş altın ithalatı ise yüzde 180 artışla 19,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla, altın, pırlanta ve kıymetli maden ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Aşağıda karara dair detaylar yer almaktadır:

MADDE 1- (1) Bu kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamına girmeyen ülkelerden yapılan bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük getirilmesidir.
altın

(2) Ekli listede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları dışındaki ülkelerden ithalatında belirtilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idareleri tarafından, ithalat sırasında alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden bağımsız olarak tahsil edilecek ve elde edilen gelir genel bütçeye kaydedilecektir.

MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergilerinin tahsilatına, tesciline, iadesine, izlenmesine ve teminat alınmasına ilişkin hükümleri, bu karar kapsamındaki ek mali yükümlülüğün uygulanmasında da geçerli olacaktır.

MADDE 4- (1) Bu karar, yayım tarihini takip eden üçüncü gün itibarıyla yürürlüğe girecektir.

MADDE 5- (1) Bu kararın uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacaktır."