Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem

Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tasarruf finansman şirketlerine yönelik yönetmeliğin dün yürürlüğe girişiyle beraber tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya yönelik yeni dönem başladı. Artık vatandaşın birikimi güvence altında olacak. İşte detaylar...

Pek çok vatandaşı ilgilendiren konuların başında olan sözleşmelerden cayma hakkı ve birikimlerin güvenceye alınması durumları artık yeni düzenleme ile garanti altına alındı. Devlet tarafından güvence altına alınan birikimlerle ilgili detaylar yazımızda...

Anlaşmadann cayma hakkını kullanan kişilerin birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında harcayamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük bir zamanda cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayesi olması gerekecek. İşte tüm ayrıntılar..

Vatandaşın parasına devlet garantisi ”Yeni Dönem Başladı!”

Vatandaşın parasına devlet garantisi altına almak tam anlamıyla yürürlüğe girdi. Tasarruf finansman şirketleri yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle katılımcılarla beraber sistemini de koruyan yeni bir döneme geçiliyor. Yapılan sözleşmeden cayan vatandaşın var olan birikimleri devlet garantisi altına alınıyor.

Dirmaların, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tümü için BDDK’dan izin alınma durumu zorunlu kılınacak. Türkiye’de finansman şirketi kurmak isteyen kişiler ana anlaşmanın taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu bir şekilde belirtecek.

Her şube için 1 milyon lira tutarında ödenmiş sermaye bulumdurması zorunlu olacak. Şirketler şube dışında teşkilatlanma yapamayacak, acentelik veremeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ‘nun almış olduğu bir kararda tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yönetmelikte biazı değişiklikler yapıldı. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle beraber vatandaşlarında birikimleri devlet tarafından garanti altına alındı

BDDK’nın yürürlüğe koyduğu yeni yönetmeliğe göre bundan sonra şirketler fon havuzunda bulunan parayla amaç dışında bir kullanım yapamayacak.. Aynı zamanda yapılan sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaş imza tarihini takip eden 14 gün içerisinde parası kendisine iade edilecek. Yönetmelikte, bundan sonraki süreçte şirketlerin yeni şube bildirimleri öncesinde izin alınacak ve şirketler her yeni şube için de 1 milyon TL ödenmiş sermaye bulundurması şartı aranacak.

BDDK’dan izin almak zorunlu bir durumda

Yönetmelikte, şirketlerin birleşme kararları ile beraber, bölme ve devir işlemleriyle ilgili BDDK’ya başvuru işlemi yapıp izin alması zorunlu bir hale geldi. Türkiye’de bir finansman şirketine sahip olmak isteyen kişilerin, yönetmelikte bulunan ana sözleşme taslağında belirtilen konut finansmanıyla ilgili faaliyet bölümünü zorunlu olarak belirtecek.

Tasarruf finansman sözleşmeleriyle ilgili olarak finans döneminde azami vadesinin konut ve çatılı işyerleri sözleşmelerinde 120 ayı, taşıt sözleşmesi için de 60 ayı geçmeyeceği açıklandı.

Yeni dönem başladı! Devlet garantisi

Tasarruf finansman şirketlerinde katılımcı ve sistemi korumayı yönelik yeni bir dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan kişilerin birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayla amacı dışında işlem yapamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük zamanda cayan vatandaşın parası geri iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.

120 ayı aşmayacak

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek.

Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK’ya başvurmaları gerekiyor.

1 milyon TL üzeri sözleşmeler toplam sözleşme tutarının yüzde 15’ini aşamayacak

Yönetmeliğin “Koruyucu Hükümler” kısmında yüksek tutarlı sözleşmelere sınırlama getirildi. Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL’yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki bütün sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15’ini aşamayacak ve yüksek tutarlı sözleşmeler, çekilişli sözleşmelere konu edilemeyecek.

Çekilişli sözleşmelerde, henüz çekilişte çıkmayan müşterilere yapılacak tahsisat ödemelerinde, ödeme gerçekleçtirilecek tarih itibarıyla grubun sözleşme tutarları toplamının % 40’ı kadar bir tutarın şirketin tasarruf fon havuzu hesabında toplanması ve grubun toplam süresinin en az 5’te 2’sinin tamamlanmış olması zorunlu halde olacak. Müşteriler, çekiliş grubuna girdiği tarihten itibaren 3 ay geçmeden ve 3 tasarruf ödemesi yapmadan tahsisat ödemesi almaya başlayamayacak.

Yönetmelik, tasarruf finansman şirketlerinin finansman sınırlamalarını da belirtildi. Bu çerçevede bir şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile öz kaynakları toplamının yüzde 75’ini geçemeyecek. Bir müşteriye sağlanabilecek finansman tutarı da müşterinin sözleşmede öngörülen toplam tasarruf tutarının yüzde 150’sinin üzerinde olamayacak.

Tasarruf fon havuzu yalnızca finansal yatırım araçlarında değerlendirilebilecek.

Tasarruf fon havuzunda biriken tutarlar finansal yatırım araçlarında değerlendirilecek. Söz konusu yatırım araçları, Hazine ve Maliye Bakanlığının ihraç etmiş olduğu Türk lirası cinsi yurt içi kira sertifikaları, Türkiye’de etliği olan katılım bankalarında açılacak Türk lirası cinsi özel cari hesaplar ve ya a katılma hesapları, Türkiye’de faaliyet gösteren varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsi yurt içi kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülecek diğer yatırım araçları olarak açıklandı.

Tasarruf finansman şirketleri, müşteri giriş yada çıkışlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri öngörülmeyen sorumlulukları karşılamak üzere ihtiyat fon havuzu oluşturacak. Sözleşmede, tasarruf fon havuzu yatırımlarından müşteriye getiri sağlanması öngörülmediyse bu yatırımların getirisi de ihtiyat fonu olarak ayrılacak.

İhtiyat fonu, tasarruf fon havuzu toplamının asgari yüzde 3’ü kadar uygulanacak. Kurul, bu oranı yüzde 1’e kadar düşürmeye ya daiki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

İhtiyat fonunun tutulabileceği yatırım araçları, sadece katılım hesaplarından ya da en fazla 2 gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluşacak.