Milyonlarca vatandaşa müjde! Emekli olacaklara yapılandırma müjdesi verildi

Milyonlarca vatandaşa müjde! Emekli olacaklara yapılandırma müjdesi verildi

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yapılandırma yasası geliyor. Kamuya borcu olan vatandaşların borçlarının yapılandırılacağı, faizlerin silineceği yapılandırma yasası prim canlandırma, dondurma ve ihya kolaylığıyla milyonlarca vatandaşa emekli olma fırsatı sağlayacaktır.

Yeni gelen yapılandırma yasası ile beraber milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçları bitirilecek ve emekli olacaklara fırsat sağlayacaktır. Yürürlüğe giren yapılandırma yasasının başvuruları başladı ve 30 Ağustos'a kadar da devam edecektir. Vatandaşın yaptığı başvurular değerlendirilip daha sonra kamuya olan borçlarının faizleri silinecek ve isteğe bağlı olarak borçlara taksiyle ödeme imkânı sunulacaktır. Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulmasına yardımcı olacak olan yapılandırma yasası ile Bağ-Kur’lular da birçok imkândan yararlanacak. Bağ-Kur’luların primlerine yönelik yapılan dondurma, yapılandırma ve ihya kolaylığı ile beraber birçok kişi emekli olabilecektir.

Bağ-Kur’lu olan vatandaşında primleri yapılandırılacak!

Bağ-Kur’lulara 3 farklı yapılandırma imkânı sunan yapılandırma yasası ile isteyenler borçlarını sildirip günlerini doldurabilecek, isteyenler tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olabilecek, isteyenler ise dondurulan günlerini daha ucuza ihya edebilecek. Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Yapılandırma ise gecikme cezası ve faizlerde silinecek bu tutarlar yerine Yİ-ÜFE ücreti ödenecektir. İlk taksit ödeme süresi olan 31 Ekim’e kadar peşim ödeme yapanların Yİ-ÜFE tutarlarının %90’nını ödemeyecektir. Hesap tutarlarının tamamının ilk iki taksit ödemem süresi içinde ödeme yapmaları durumunda ise Yİ-ÜFE tutarının %50’sini ödeyeceklerdir. İsteyen kişiler borçlarını 18 taksitle 39 ayda borcunu ödeyebilir. Bu durum karşısında ise ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsıyalar eklenmektedir.

SGK borçları silinecek!

Bağ-Kur’lu olan esnaf ve çiftçilerde, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandıramayanların prim borcu silinir, sigortalılıkları ise dondurulacaktır ama bu süre emeklilik için geçerli sayılmayacaktır.

İhya fırsatı sunulacaktır!

Bağ-Kur’lu olup da prim borçları yüzünden daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında SGK’ya ihya başvurusu yapabilirler. İhya yapılan primlerde borçlu olunan tarihte bulunan tutarlar ele alınır ve bir tek enflasyon farkıyla güncelleme yapılır bu sayede daha az ödeme ile dondurulan primler canlanır. Borçların tamamı ilk taksit zamanında ödemeyen vatandaşların işlemi geçersin sayılır.

Yeni düzenlemeden kimler yararlanabilir?

Geçmiş dönemden Bağ-Kur prim borcu bulunanlar

Geçmiş dönemde primleri silinen Bağ-Kur’lular

Borcunu tamamen sildirmek isteyen vatandaşları bu fırsatlardan yararlanabilir.

Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

Yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecektir.

İhya için alınacak başvurular ise 1 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Ekim ayının sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen vatandaşlar emekli olma hakkı kazanırlar. Silinen günler ihya edilen Bağ-Kur’luların şartları tamamlanmış olursa emekli olabilirler.

Ödemeler nasıl yapılacak?

31 Ekim tarihine kadar tamamlanması gereken ödemelerde borçlular faizlerinin silinmesi istese bile taksitlendirme yapılmaktadır. İhyada güncel asgari ücret değil, geçmiş yıllardaki primi kullanılacak olup geçmiş primlere sadece enflasyon farkı eklenir.

Bağ-Kur’lulara sunulan diğer avantajlar

 • İlk taksiti ödeyen vatandaşlar 60 günden fazla borcu yoksa sağlıktan yararlanabilir
 • İcra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak
 • İlk taksiti ödeyenlere ‘Borcu Yoktur’ yazısı verilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir.
 • Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenler sağlanan 5 puanlık indirimden yararlanabilecektir.

Çalışmadan emekli olma imkânı!

Prim gününde eksik bulunan veya çalışma imkânı olmayan vatandaşlar için emeklilik imkanı bulunur. Ülkemizde emeklilik için 3 şart aranır. Bunlar: İşe giriş tarihine göre belli yaşa gelmek, belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın tamamlanması gerekmektedir. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999’dan sonra değişikliğe uğradı ve bulunan yıl şartı ortadan kalktı. En önemli şart ise prim ödeme şartı ise değişik şekillerde yapılmaktadır.

İşyerinde çalışan kişilerin primlerini işveren ödemektedir. Kendi işini kuran kişiler ise Bağ-Kur kapsamında prim ödemesi yaparlar. Borçlanma yoluyla yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yöntemiyle de prim kazanılır. Bir başka yöntem ise çalışma imkânı bulamayan kişilerin ve kendi işini kurmayanlar için geçerlidir. Bu da isteğe bağlı sigorta imkanıdır. 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için ilk adımı atılmış olur.

Başvurular nasıl yapılır?

 • İlk defa isteğe bağlı olmak isteyen vatandaşların öneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapmaları gerekir.
 • Tekrar isteye bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların ise talep dilekçesiyle müracaatları yeterlidir.
 • 5434 sayılı Kanunun mülga 12. Maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi no:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı müracaatın kurum kayıtlarına başvurusuyla takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigorta imkanından kimden faydalanabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ve daha öncesinde Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarına:

 • 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan
 • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da am gün çalışmayanlar,
 • Kendi sigortalıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
 • 18 Yaşını dolduranlar,
 • Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalıkları devam ettirilecektir.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödeyecektir?

İsteğe bağlı primi, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas ayı kazancın %32’sidir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12’si ise genel sağlık sigortası primi olmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermemiş uygulaması kaldırılır, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içerisinde ödemeyen sigortalı kişilerin o aya ait primini ödeme imkânı olmayacak. 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödemesi imkanı ve talep ya da ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırma fırsatı bulunmayacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi isteğinde bulunan vatandaşların primi ödenmiş son günü takip eden günden, aylı talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak suretiyle talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigortalının süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecek.