Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?

Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahipleri Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımları merak ediliyor. Pek çok kişi, Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? sorularını araştırıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar belediyeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımları araştırmaya başladı. Devlet kurumları bulundukları bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gerek nakit yardımı gerekse gıda yardımı yaparken yapılan yardımlar merak ediliyor.

Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlar

 • Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardım,
 • Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi
 • Nakdi Yardım
 • Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı
 • 65 yaş yaşlılık aylığı
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 • Tüberküloz ve SSPE Hastaları Yardım Programı
 • Yaşlılık Yardımı (65 Yaş)
 • ÖYAÇ-Öksüz, Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

Muhtaç ailelere çoklu doğum yardımı

Birden fazla doğum yapan anneler için yapılan yardımlardır. 24 ay süre ile yapılan yardımlar SYDV Mütevelli Heyeti tarafından başvuru yapılması sonrasında incelemeye alınır. Yardımlar çocuk başına 150 TL olarak yapılırken ödemeler iki ayda bir olarak PTT aracılığıyla yapılır.

Nakdi yardım

Nakdi yardımlar hane içerisinde bulunan kişilerin toplam gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden azsa başvuru yapılarak nakdi yardım alınabilir. Aynı zamanda nakdi yardıma ek olarak başvuru sahibinin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa gelir testi sonrasında yeni başvuru sonrasında 60/c1 açtırılabilir.

Genel sağlık sigortası gelir testi

18 yaş üzerinde olan ve sağlık güvencesi olmayan kişilerin yapabildiği başvurulardır. Emekli maaşı olanlar, zorunlu 4/a sigortalıları, 4/a tarım sigortalıları, 4/b Bağkur, 60/c3 2022 yaşlı aylığı veya engelli maaşı alanlar başvuruda bulunamazlar.

Şartlı sağlık ve şartlı eğitim yardımı

Şartlı sağlık yardımlarına ek olarak şartlı eğitim yardımları da yapılmaktadır. Buna göre;

Şartlı sağlık yardımları: 0 – 5 yaş arasında ki çocuklar için sağlanan desteklerdir. Hane içerisinde SGK kaydı olmayan ebeveynlerin faydalanabildiği yardımlar, emekli sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS prim ödemesi olmayan kişiler faydalanabilir. Ayrıca başvurular için ek olarak hane gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekir.

Şartlı eğitim: aile içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri alan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için yapılan yardımlardır. Şartlı sağlık için aranan şartların tamamı şartlı eğitim içinde geçerlidir.

Eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar

Eşi vefat eden ve herhangi bir geliri olmayan kadınlara yapılan yardımlardır. Başvuru sahibinin herhangi bir SGK kaydı yoksa, 4/b Bağkur, 4/a tarım sigortalıları, emekli sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS’si olmaması gerekmektedir.

Muhtaç asker ailesi yardımları

Ailede çalışabilecek gencin askere gitmesi sonrasında muhtaç duruma düşmesi muhtemel olan ailelere yapılan yardımlardır. Başvurular askerin anne ve babası tarafından yapılmalıdır.

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardımlar

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardımlardan faydalanabilmek için;

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Kişi başı gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3ünün altında olması,
 • Tüberküloz hastası ise Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyotlarda kullanması,
 • SSPE hastası ise Sağlık Kurulu Raporunun olması gerekir.

Şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Engelli aylığı ve engelli yakın aylığı

Engelli vatandaşlara SYDV tarafından yapılan yardımlardır. Engelli ve engelli yakınlarına yapılan yardımlar; aktif SGK kaydı olmama, emekli sandığı, Bağkur ve isteğe bağlı GSS primleri ödemeyenler faydalanabilmektedir.

Yaşlılık aylığı

65 yaş aylığından faydalanabilmek için;

 • Başvuru sahibi 65 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin aktif SGK kaydı (4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/b Bağkur, 4/a Tarım Sigortalılar, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenler) olmaması gerekmektedir.
 • Sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.

Öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları

Yardımlar; 18 yaşından küçük olan engelli çocuk ebeveynleri yardım alıyorsa ÖYAÇ kapsamında 18 yaşından küçük çocuklara yardım yapılmamaktadır.

Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

 • T.C. Kimlik No:
 • Adı:
 • Soyadı:
 • Doğum Tarihi:
 • Telefon:
 • Adres:
 • Mahalle: gibi bilgilerinizi girdikten sonra sorgu izni ve başvuru onayı yapılacaktır.

Sorgu izni ve başvuru onayı

‘Başvuru şartlarını okudum. Bilgilerimin doğruluğunu, bu başvuruyu yapmakla, belirttiğim T.C. Kimlik Numarası ile SOYBİS ve BÜTÜNLEŞİK EKRANLARINDAN araştırılma yapılmasına onay veriyorum’ denildikten sonra yapılan başvurular belediyelere iletilir.

Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar

 • Belediye yardım parası
 • Odun ve kömür yardımı
 • Gıda ve erzak yardımı
 • Muhtaç asker ailesi yardımı
 • Belediye yaşlı bakım hizmetleri
 • Kırtasiye yardımı
 • Öğrencilere okul yardımı
 • Belediye bursu
 • Giyecek yardımı
 • Sosyal yardım kartı
 • Şehit ve gazi yakınlarına yardım
 • Fakir ailelere kira yardımı
 • Sağlık ve ilaç yardımı
 • Bebekler için bez ve mama yardımı
 • Engelli yardımları

Belediyelerden nakdi yardım almak için gerekli belgeler nelerdir?

 • T.C. kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
 • Yardım dilekçesi
 • Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
 • Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
 • Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
 • Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

Erzak yardımı için gerekli belgeler nelerdir?

 • Nüfus cüdanı fotokopisi
 • Dilekçe
 • Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
 • Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

Belediyelerin Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ne iş yapar?

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken; muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik sosyal yardımlar yapmak,
 • Gıda bankacılığı yapmak,
 • Acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak,
 • İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımında bulunmak,
 • Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için başvuranlara ilişkin veri tabanı oluşturmak,
 • Belediyeye, birime ve birime bağlı Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan müracaatların ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde psiko-sosyal yönden mesleki incelemelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Birimde istihdam edilen meslek elemanları aracılığı ile bireylere ve ailelere yönelik belediyenin yapması gereken psiko-sosyal hizmetlerin sunumunu yürütmek,
 • Psiko-sosyal hizmet modellerinin sunumunda meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu gibi teknik mesleki raporların her vaka için düzenlenmesini sağlamak,
 • Birimde kurulu olan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu sekretaryasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Psiko-sosyal hizmet alanına yönelik birim ve belediye çalışmalarını topluma tanıtmak,
 • Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek,
 • Sosyal sorunlar karşısında planlanan hizmetler ile ilgili bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Sosyal Yardımlar Şefliği görevleri nelerdir?

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken; muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik sosyal yardımları yapmak,
 • Gıda bankacılığı yapmak,
 • Acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak.

Aşhane şefliği görevleri nelerdir?

 • İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımında bulunmaktır.

Psiko – Sosyal Hizmetler Şefliği görevleri nelerdir?

 • Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için başvuranlara ilişkin veri tabanı oluşturmak,
 • Belediyeye, birime ve birime bağlı Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan müracaatların ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde psiko-sosyal yönden mesleki incelemelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Birimde istihdam edilen meslek elemanları aracılığı ile sorun odaklı bireylere ve ailelere yönelik belediyenin yapması gereken psiko-sosyal hizmetlerin sunumunu yürütmek,
 • Psiko-sosyal hizmet modellerinin sunumunda meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu gibi teknik mesleki raporların her vaka için düzenlenmesini sağlamak,
 • Birimde kurulu olan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu sekretaryasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Psiko-sosyal hizmet alanına yönelik birim ve belediye çalışmalarını topluma tanıtmak,
 • Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek,
 • Sosyal sorunlar karşısında planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Ön Ödemeli Kart’ın iş ve işlemlerini yürütmek, bu sistemde yapılacak olan sosyal yardımları ödemeye hazır hale getirmek.