Gelire endeksli senetler nedir, ne anlama gelir?

Gelire endeksli senetler nedir, ne anlama gelir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında gelire endeksli senet duyurusu yapıldı. Peki Gelire endeksli senetler nedir, ne anlama gelir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında gelire endeksli senet duyurusu yapıldı.

GELİRE ENDEKSLİ SENET NEDİR?

Getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan paylarına endekslenen senetlerdir.

Gelire endeksli senetler; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden elde edilen gelirlerine üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı endekslenmektedir.

GES ile yatırımcı, getirisi devlet kurumlarının gelirlerine endekslenmiş bir yatırım aracı satın almış olur.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN GELİRE ENDESKLİ SENET AÇIKLAMASI

Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
ihraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.