MEB, TÜBİTAK ve Üniversitelerden matematiği sevdirme projesi

MEB, TÜBİTAK ve Üniversitelerden matematiği sevdirme projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK ile birlikte Üniversiteler, bir iş birliği programı başlattı. Matematik dersinin günlük yaşam becerilerine uyarlanarak öğrenimini kolaylaştıracak şeklinde hazırlanacak olan programda herkesin matematiği sevmesi ve öğrenmesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkçe, yabancı dil ve matematik dersinin kalıcı olarak öğrenilmesini desteklemek amacıyla bir çalışma başlattı. TÜBİTAK ve Üniversitelerin de dahil edildiği çalışmada pek çok yenilikte hayata geçirecek.

Özellikle matematik dersinin öğrenilmesini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak öğrenimini kolaylaştırmak ve öğrencilerin matematik dersini küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak olan yeni proje çalışması MEB, TÜBİTAK, ve Üniversiteler iş birliği içine alındı.

Başlatılan projede müfredat içerisine uzun ders saatleri verilmesine karşılık olarak öğrencilere yabancı dil okumaları, anlama çalışmaları, dinleme ile yazma becerilerinin öğretilmesi konusunda meydana gelen eksikliklerin giderilip öğrenciye yeni öğretim teknikleri geliştirmesine yönelik çalışma da başlatıldı.

Neredeyse son aşamasına gelinen projede yabancı dil ve Türkçe'nin aynı sıra matematiğin de soyut bir ders olmaktan çıkarılmasına başlatılan çalışmada TÜBİTAK ve üniversiteler ortak iş birliği çerçevesinde bu dersin öğrenciler tarafından küçük yaştan itibaren severek öğrenilmenin sağlanılması amaçlanıyor.