Mavi Diploma Nedir ve Nasıl Alınır? Mavi Diploma Veren Üniversiteler (Güncel Liste)

Mavi Diploma Nedir ve Nasıl Alınır? Mavi Diploma Veren Üniversiteler (Güncel Liste)

Üniversiteler yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere bazı imkanlar sağlamaktadır. Mavi Diploma da bu imkanlardan bir tanesidir. Mavi Diploma nedir ve nasıl alınır? Ülkemizde toplamda 72 üniversite tarafından Mavi Diploma verilmektedir.

Dünyada iletişim ve seyahat imkanlarının artması insanları daha mobilize olmaya itiyor. Artan bu fırsatlar ile birlikte eğitim alan kişilerin yurtdışında eğitim alması daha da kolaylaştı. Bu hareketlere dahil olmayan üniversiteler eskisi kadar ilgiyle karşılanmıyor. Bu amaçla aldıkları eğitimleri daha iyi hale getirmek isteyenler, güncel uygulamalara uyum sağlanmasını istiyor. Bu çalışmaların bir getirisi de okullarda verilen belgelerin uluslararası standartlarda olması. Bazı üniversitelerce öğrencilere verilen mavi diploma da bu belgelerden bir tanesidir.

Mavi Diploma

Mavi diplomayı eğitim kurumları verebilmektedir. Verilen eğitiminde Avrupa standartlarına uygun olarak verilmiş olması gerekmektedir. Bu standartlar, öğrencinin Avrupa Birliği’nde eğitimine devam etmesini sağlamaktadır. Buradaki en önemli husus ise eğitimin sürdürülebilir olmasıdır. Ayrıca Mavi Diplomalar AB ülkelerinde eğitimini tamamlayan kişilerin, iş başvurusu sırasında aldığı eğitim hakkında ön bilgi verecektir. Bundan dolayı Mavi Diploma veren üniversitelerin çok uluslu bir eğitim veriyor olması gerekmektedir.

Üniversitelerin Mavi Diploma verebilmesi için Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerekmektedir. Belgeleme, kriterlere uyum süreci ve bu sürecin sonunda denetleme yapılır. Avrupa Birliği Komisyonu’ndan onay alan üniversite öğrenciye Mavi Diploma verebilir.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

YÖK, 2005’te bir yönetmelik yayımlayarak üniversitelerin öğrenci merkezli olmasını kanun haline getirdi. Bu yönetmelik, üniversitelerin çalışmalarının uluslararası bir kuruluş tarafından denetlenmesini öngörüyor. Uluslararası kuruluş denetleme sürecinde standart getirecek eğitimin devamlılığını belgeler. Mavi Diploma veren üniversiteler, uluslararası standartları karşılayan kurumlar olarak kabul edilir.

Öğrencinin eğitim aldığı süre boyunca aldığı teorik ve pratik derslerin hepsini başarıyla tamamlaması Mavi Diploma almaya hak kazanması anlamına gelir. Mavi Diplomaya hak kazanma koşullar her üniversitede aynıdır. Öğrenciler eğitimde verilen teorik dersler, bireysel çalışmalar, seminer, sınav ve ödev gibi bütün görevleri tamamlamak zorundadır.

Mavi Diplomanın Avantajları

Mavi Diploma, öğrencinin yurtdışında okuma tercihlerinde avantaj sağlamaktadır. Öğrencinin eğitim aldığı üniversitedeki akademik bilgilerini, başarı yüzdelerini, eğitim yılı sonuna doğru hangi alana yoğunlaştığını barındıran Mavi Diploma, ayrıca öğrencinin kabiliyetleri ile ilgili de bilgiler içermektedir. Bu değerlendirmeler tamamıyla nesnel ve adildir.

Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Ülkemizde Mavi Diploma toplam 72 üniversite tarafından verilmektedir. Mavi Diploma veren üniversiteler şunlardır:

- Adıyaman Üniversitesi

- Adnan Menderes Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Atılım Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi

- Beykent Üniversitesi

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- Bozok Üniversitesi

- Bülent Ecevit Üniversitesi

- Celal Bayar Üniversitesi

- Çağ Üniversitesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Dumlupınar Üniversitesi

­- Düzce Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Fatih Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

­- Gaziantep Üniversitesi

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Gediz Üniversitesi

- Gümüşhane Üniversitesi

­- Hacettepe Üniversitesi

- Hava Harp Okulu

- İnönü Üniversitesi

- İstanbul Arel Üniversitesi

- İstanbul Bilgi University

- İstanbul Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi

- İzmir Ekonomi Üniversitesi

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Kafkas Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

­- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

- Kırıkkale Üniversitesi

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Koç Üniversitesi

- Maltepe Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

­- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

- Mustafa Kemal Üniversitesi

- Muş Alparslan Üniversitesi

- Namık Kemal Üniversitesi

- Nevşehir Üniversitesi

­- Niğde Üniversitesi

- Okan Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Ordu Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

­- Pamukkale Üniversitesi

- Sabancı Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Uşak Üniversitesi

- Yaşar Üniversitesi

Mavi Diploma AB’ye bağlı bütün ülkelerde geçerlidir. Be belge sayesinde Avrupa Birliği’ndeki bütün ülkelerde eğitim alınmaya devam edilebilmektedir.