Zekât nedir? Zekat kimlere verilebilir?

Zekât nedir? Zekat kimlere verilebilir?

İslam aleminde zekat en çok araştırılan konulardan birisidir. Zekât nedir? Zekat kimlere verilebilir? sorularının cevaplarını haberimizde aktardık.

Zekat Nedir?

Zekat, artma, çoğalma, temizlik ve bereket anlamı taşımaktadır. İslam dinine göre zekat, dinen zengin ve varlıklı olan kişilerin servetlerinin belli bir bölümünü Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilir.

Zekatın şartları nelerdir?

İslam hukuku usulüne göre Müslüman birinin zekat verebilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması şarttır. Bu şartlar ise;

Zekat olarak verilecek malın tek bir kişiye ait olması gerekir. üzerinde başka birisinin de hakkı bulunan mal üzerinden zekat verilemez.

Belirli bir sahibi olmayan mal üzerinden zekat verilemez. Halkın yararına sunulmuş ve herkesin yararlanabildiği mallar, zekat olarak değerlendirilemez.

Fakir ve yetimi doyurulması, okutulması, cami yaptırmak, yol – köprü yaptırmak gibi hayır işleri zekat olarak geçmez.

Bir malın zekat olarak geçerli olması için bir kişiye vakfedilmesi gereklidir.

Haram yollardan kazanılmış olan mallar, zekat olarak verilemez.

Kişinin elinde olmayan ya da eline geçme umudu olmayan mal için zekat vermesine gerek yoktur.

Evli olan kadınların zekat vermesi gerekmez. Ne zaman ki nikah akdi ortadan kalkar, o zaman zekat verme yükümlülüğü doğar.

Borçlu olan kişiler borcu bulunduğu sürece zekat vermek zorunda değildir. Elinde olmayan bir malın zekatını veremez.

Rehin olarak verilen bir mal için zekat vermek gerekmez. Çünkü kişi henüz bu malın sahibi değildir.

Satın alınmış ancak henüz teslim alınmamış malın zekatı verilmez. Çünkü bu mal henüz sahibinin eline geçmemiştir.

Malı yanında olmayan yolcu zekat vermek zorunda değildir.

İslami anlayışa göre zekatın verilebileceği kişiler açıklanmıştır. Zekat verilebilecek kişiler ise;

Fakirlere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için verilir. Temel ihtiyaçlar dışındaki harcamalar için verilen para zekat olmaz.

Borçlu olan kişiye zekat verilebilir.

Damat kayınpederine, kayınpeder damadına zekat verebilir.

Zekatın verileceği kişinin o an için zekata ihtiyaç duyacak durumda olması gerekir. zekatın verilmesinden sonra kişinin durumunun düzelmesi bir değişikliğe neden olmaz.

Zengin olan bir kadının fakir ve yetim olan çocuğuna zekat verilebilir. Çocuk annesinin sahip olduğu parayla zengin sayılmaz. Ancak babanın zengin olması durumunda çocuğa zekat düşmeyecektir.

Müslüman olmayan kişilere verilmez. Zekat, fakir Müslümanların hakkıdır. Zekatın verilme amacı, fakir olan Müslümanları maddi açıdan biraz olsun ferahlatmaktır.

Zekat, öncelikle ihtiyaç sahibi akrabalara verilir. Bu durumda hem sevabı hem de sıla – i rahim sevabı vardır. Zekat verilebilecek olan akrabalar öncelik sırasına göre şu şekildedir;

Erkek ya da kız kardeşler

Yeğenler

Amcalar

Halalar

Amca ve hala çocukları

Uzak akrabalar

Fakir komşular

Meslektaşlar