Yeşil kartlılar için verilen maddi devlet yardımları

Yeşil kartlılar için verilen maddi devlet yardımları

Ülkemizde yeşil kartı bulunan kişilere devlet tarafından pek çok yardım yapılmaktadır. Yeşil kartlılara verilen maddi devlet yardımları genişletiliyor! Devlet tarafından verilen yardımlardan faydalanılabilmesi için yeşil kartlı olunması gerekiyor.

İhtiyacı bulunan kişiler yeşil kart başvurusunda bulunarak devlet tarafından verilen yardımlardan yararlanabilmektedirler. Yeşil kart başvuruları bulunulan ilçe üzerindeki kaymakamlıklardan yapılabilmektedir.

Yeşil Kartlılara Verilen Maddi Devlet Yardımları

Kaymakamlık tarafından alınan yeşil kart başvurularında ihtiyaç sahiplerinin durumları gözden geçirilmektedir. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında yardımla ilgili kararlar neticelere bağlanmaktadır. Yeşil kart sahibi vatandaşlar için pek çok farklı devlet yardımı verilmektedir. Kömür yardımı, aşı para, çocuk yardımı ve engelli maaşları bu yardımlardan sadece bazılarıdır. Aşağıdaki kısımda verilen tüm yardımlar sıralanmıştır.

 • Aşı parası
 • Doğum ve süt parası
 • Çocuk parası
 • Gebelik parası
 • Yaşlılık maaşı
 • Dulluk maaşı
 • Engelli maaşı
 • Öksüz ve yetim maaşı
 • Elektrik maaşı
 • Asker ailesine yardım maaşı

Yeşil Kartlılara Verilen Aşı Parası Nasıl Alınır?

Aşı parası 0 ve 6 yaş arasındaki çocuğu olan ailelere verilir. Aşağıdaki kısımda aylara göre verilen yardımlar yer almaktadır.

 • 0-6 yaş aralığında çocuklara, en çok 72 aylık olacak şekilde aylık 35 TL,
 • Hamile kadınlara ve lohusa kadınlara en çok 2 ay olacak şekilde aylık 35 TL,
 • Doğum yapan kadınlara toplamda bir kereye mahsus olacak şekilde aylık 75 TL

Yeşil Kartlılara Verilen Doğum ve Süt Parası Nasıl Alınır?

Doğum ve süt parası 1 kere olacak şekilde 180 TL verilmektedir. Ancak çocuk sayısına göre verilen süt parası da değişmektedir. Aşağıdaki kısımda çocuk sayılarına göre verilen süt paraları yer almaktadır.

 • Tek çocuk için süt parası: 180 TL
 • İki çocuk için süt parası: 300 TL
 • Üç çocuk için süt parası: 450 TL
 • İlk çocuk için doğum parası 300 TL
 • İkinci çocuk için doğum parası 400 TL
 • Üçüncü, dördüncü ve sonraki çocuklar için de 600 TL

Çocuk Parası Nasıl Alınır?

Çocuk parası ihtiyaç sahibi kişilerin çocuklarına yardımcı olmak adına verilmektedir. Eğitim ve şartlı sağlık yardımlarından oluşan bu yardım aşağıdaki gibi verilmektedir.

 • İlköğretimde okuyan erkek öğrenciler için ayda 35 TL
 • İlköğretimde okuyan kız öğrenciler için ada 40 TL
 • Ortaöğretimde okuyan erkek öğrenciler için ayda 50 TL
 • Ortaöğretimde okuyan kız öğrenciler için ayda 60 TL

Gebelik Yardımı Nasıl Alınır?

İhtiyaç sahibi ailelerin gebelik yaşamaları halinde her ay 35 TL para yardımı yapılmaktadır. Doktor kontrolü sırasında verilen ödeme ile beraber ilk takip döneminde 140 TL, ikinci takip döneminde 105 TL ve diğer takip dönemlerinde ise 70 TL ödeme yapılmaktadır. 9 ay süresince toplamda 315 TL gebelik yardımı yapılır.

Yaşlılık Maaşı Nasıl Alınır?

Yaşlılık maaşının alınabilmesi için belirlenmiş olan koşulların sağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda yaşlılık maaşı alınabilmesi için sağlanması gereken koşullar sıralanmıştır.

 • 65 yaş aylığı almak için ilk şart, yaş sınırını geçmektir.
 • Yaşlılık aylığı almak için diğer bir şart, nafaka almamaktır. Nafaka alınmasa bile, eğer hak kazanılmışsa yaşlılık aylığı alınamaz.
 • Yaşlılık aylığı alacak kişilerin, bakım evlerinde kalmaması gerekmektedir.
 • 65 yaş aylığına başvuracak kişiler, SGK ya da BAĞ-KUR gibi bir sandığa bağlı olarak maaş almamalıdır.
 • Son olarak ise, 2020 yılı yaşlılık maaşı için, eşi ve kendisinin geliri kişi başı 701 TL’nin altında olmalıdır.

Dul Maaşı Nasıl Alınır?

Dul maaşı alınması için kişilerin eşlerinden ayrılmamış ve eşlerinin vefat etmiş olması gerekmektedir. Kadınların faydalanabildiği bu maaş türünde aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.

 • Eşi ölen kadınlar, yalnızca resmi nikahlı olmaları durumunda dul maaşı alabilir, imam nikahı burada geçersizdir.
 • Dul maaşı almak için SGK’da maaşlı olarak çalışmamak gerekmektedir.
 • Dul maaşı alacak kişinin evinde, SGK güvenceli biri yaşamamalıdır.
 • Eşini kaybetmiş kadınlar, farklı biri ile resmi nikah yaptıkları takdirde dul maaşı alamazlar. Aynı şekilde, eşini kaybettikten sonra resmi nikah olmasa bile, imam nikahı ile başka biriyle aynı evde yaşayan kadınlar da, dul maaşı alamaz.

Elektrik Yardımı Nasıl Alınır?

Faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için elektrik faturalarını ödemek konusunda yardım yapılmaktadır. Ödemeler aşağıdaki gibi olmaktadır;

 • 1-2 kişiden oluşan hanelerde, 75 kw elektrik 53,27 TL
 • 3 kişiden oluşan hanelerde 100 kw elektrik 71,02 TL
 • 4 kişiden oluşan hanelerde 125 kw elektrik 88,78 TL
 • 5 ve üzeri kişiden oluşan hanelerde ise 150 kw elektrik 106,53 TL