Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin istiska duası

Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin istiska duası

Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Aralık tarihinde kılınacak olan Cuma namazında yağmur duası edileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Müslümanlar yağmur duasının nasıl edildiğini araştırmaya başladılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Aralık Cuma günü kılınacak olan Cuma namazında yağmur duası okunacağına dair bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu açıklaması sonrasında bazı Müslümanlar, yağmur duasının nasıl yapıldığına ilişkin araştırmalarına başladılar.

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duası yapılırken kıbleye dönülmektedir. İmam ayakta ellerini yukarıya doğru kaldırmakta ve dua etmektedir. Cemaat ise oturduğu yerden ellerini kaldırarak duaya “amin” demektedir. Ebu Hanife’nin dediğine göre yağmur duasında kılınacak bir sünnet namazı yoktur. Duanın 3 gün art arda yapılması müstehabdır. Yağmur duasında ezan okunmamakta, kamet getirilmemekte, zevaid tekbirleri alınmamaktadır. Namazdan sonra hutbe okunmakta ve hutbenin sonlanması ile birlikte de imam sırtını cemaate dönerek dua etmeye ve yağmur istemeye başlar. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde yağmur duası sırasında bayram namazı gibi iki rekat namaz kılınmaktadır. Dua ardından yağmurun başlaması halinde de Allah’a şükredilmektedir. Yağmur yağarken “Allahümme sayyiben nafıan” yani “Bunu hakkımızda yararlı bir yağmur kıl” denilmektedir.

Peygamber Efendimiz yağmur duasını nasıl yapardı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) yağmur duasını aşağıdaki gibi etmektedir.

Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae Aleyna midraran”

Anlamı

“Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bizi yağmurla suvar. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz. Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden suvar, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır”