VGM başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

VGM başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvurusu için tarihler yayınlandı. Burs başvurusu yapacak adaylar tarihleri araştırmaya başladı. Peki burs başvurusu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim başvurularını farklı tarihlerde alacak. 15-30 ekim tarihleri arasında ortaöğrenim başvuruları alınırken yükseköğrenim başvuruları ise 1-15 kasım tarihlerinde yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri belli oldu

Burs başvuruları için 2021-2022 dönemini kapsayan açıklama şu şekildedir:

Genel müdürlüğümüzce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımları ile üniversite öğrencilerine yükseköğrenim bursu ve yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu için başvurular 2021-2022 eğitim döneminde belirlenmiş tarihleri arasında vgm.gov.tr adresinden elektronik ortamda alınacaktır

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 eğitim yılı burs başvuruları

Vakıflar Genel Müdürlüğü

2021-2022 eğitim yılı

burs başvuru tarihleri

Başlangıç

Bitiş

Burs Miktarı

Ortaöğrenim bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

100 TL

Yükseköğrenim bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

400 TL

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

600 TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar burs veriyor ? 2021

2021-2022 yeni eğitim dönemi için verilecek burslarda artış söz konusudur. Bu artışa göre VGM

*Ortaöğretim öğrencisi için aylık 100,00 TL

*Yükseköğretim öğrencisi için aylık 400,00 TL

*Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için 600,00 TL burs verileceği öngörülmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımı olarak neler yapmaktadır?

Geri ödemesiz burs olarak adlandırılan bu yardım Türkiye’de eğitim gören ve bu yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yapılır. Bu burslar 8-9 aylık olmakla birlikte kapsamı şu şekildedir;

*Ön lisans ve lisans öğrencilerine bir eğitim-öğretim yılında ekim ayından mayıs ayına kadar 8 aylık yükseköğrenim bursu,

*İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 9 ay boyunca, ekin ayından haziran ayına kadar VGM ortaöğrenim bursu karşılıksız olarak verilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademesindeki öğrenciler burs almak istediklerinde takvimde belirlenen tarihler içerisinde genel müdürlüğe ait vgm.gov.tr adresinden başvurularını online olarak yapılabilmektedir.

Eğitim yılında belirlenen takvim ile başvurular başlar. Başvuruya dair bilgiler resmi VGM web sitesi olan www.vgm.gov.tr adresinden 15 gün öncesinden ilan edilir. Başvurular akabinde sonuçlar ise yine aynı web sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

Online yapılan başvurularda sorunla karşılaşmamak için işlemlerin bilgisayar üzerinden yapılması önerilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2022 şartları

Maddi destek sağlanacak öğrenciler belirli şartlara göre seçilmektedir. Bu şartlardan birincisi yetersiz durumda olan veya anne babası sağ olmayan ve bir yerde çalışmayan, gelir sahibi olmayan öğrencilerden olmalıdır. Buna ek olarak daha öncesinde burstan faydalanmasına rağmen başarısızlığı nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, polis akademisi veya askeri okul öğrencileri ile muhtaç aylığından yararlananlar, Türk uyruklu olmayanlar, ilave süre ile öğrenime devam edenler veya başka kamu kurumundan karşılıksız eğitim yardımına tabi olan öğrenciler burs alamadıkları gibi başvuru da yapamazlar.

Başvuru için tüm şartlar Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinden duyurulacaktır. Açıklamalardan sonra şartları taşıyan öğrenciler başvurularını web sitesi üzerinden yapabilirler.

Başvuru yapan öğrencilere burs nasıl ödenir ?

VGM resmi web sitesinde yayınlanan açıklamada, burstan yararlanmaya hak kazanan öğrencilere yapılacak burs ödemesi okulun bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılır.

Burs almaya hak kazananlar için gerekli evraklar nelerdir?

VGM’den burs almaya hak kazanan öğrenciler VGM tarafından istenen belgeler ile burstan yararlanacak öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından açtırılan hesabın hesap cüzdanını ilgili kuruma iletirler. Bulunulan il-ilçede Vakıf Katılım Bankası olmaması durumunda 0850 202 12 02 ve 444 44 77 müşteri hizmetleri numaralar ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgiye erişebilirsiniz. Bu işlemlerin tamamlanması ile öğrenciye ait banka kartı ve ilgili belgeler öğrencinin adresine gönderilir.

Karta sahip olan öğrenci hesabına yatan bursu ortak ATM’lerden çekebilmektedir. Banka öğrencilerden kart, kart basım parası, aidat, veriliş, yenileme/değiştirme/iptal ücretlerini almamaktadır.

VGM bursları ne zaman yatar?

Başvurularının olumlu sonuçlanması ile burs almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerini her ayın 10. Gününe kadar banka hesaplarından alabilmektedir. Yapılan burs ödemeleri kart ile kolaylıkla çekilebilmektedir. VGM ile ilgili iletişim bilgilerine resmi intenet sitesi üzerinden erişmek mümkündür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursundan yararlanmayacak olanlar

Burs alabilecek öğrenci şartları gibi alamayacakların belirlendiği şartlar VGM yükseköğrenim burs yönetmeliğinde “Burs verilemeyecek öğrenciler” başlığı altında 5.maddenin 1 fıkrasında düzenlenmiştir. Madde şöyledir;

  1. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip olan öğrencilere,

  2. Yabancı uyruklu öğrencilere

  3. Polis akademisi ile askeri okul öğrencilerine

  4. Ek süre öğrenim gören öğrencilere

  5. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine

  6. Genel müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere

  7. Bir önceki eğitim yılında genel müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez

Buna ek olarak aynı maddenin 2.fıkrasında;

“Genel müdürlüğün bağlı olduğu bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere genel müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir .”

denilmektedir.

Kimler VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamaz?

Ortaöğrenim öğrencilerine verilecek burstan faydalanamayacak olan öğrencilerin şartları ise şu şekilde belirlenmektedir:

*Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursundan yararlanmakta olan öğrenciler

*Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler

* Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Ortaöğrenim bursu anasınıfı öğrencilerine verilmemektedir. Yabancı uyruklular burstan faydalanamazlar. Aynı zamanda bursu almaya başladığında örgün öğretimde iken sonrasında açık öğretim kurumlarına geçen öğrenciler ile özel okulda öğretime geçen öğrencilerin aldıkları burslar kesilir.

KYK bursu alanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanabilir mi?

KYK’dan halihazırda aldığınız burs varsa VGM yükseköğrenim burs yönetmeliğinde geçen

“kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamaz”

maddesi gereğince yüksekğrenim bursundan faydalanamazlar.

Böyle bir karışıklığa yol açmamak nedeni ile VGM bursu başvurularının sonuçları KYK bursu sonuçlarının akabinde ilan edilmektedir. İki bursa aynı anda başvurmakta bir sakınca yoktur ancak KYK bursu kazanan adaylar VGM bursu hakkından feragat etmeye mecburdurlar. Hak kazanan adayların başvurusu taahhütnameye bakmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce iptal edilir.

Kardeşler aynı burstan yararlanabilir mi?

Aynı düzeyde olan burslardan öneğin iki kardeşten ikisi de ortaöğrenim ise ve bu alana başvuru yapmışlar ise faydalanamazlar. Bunun haricinde farklı düzeyde olan, yani biri yükseköğrenim diğeri ise ortaöğrenim olan kardeşler burstan faydalanabilirler. VGM yükseköğrenim burs yönetmeliğinde bahsi geçen mevzu için 1.ek maddede belirtildiği üzere yükseköğrenimden burs hakkı kazanan öğrencinin aynı zamanda yükseköğrenimde burs almakta olan kardeşi var ise her iki öğrenci de yükseköğrenim bursu hakkından faydalanabilir.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemleriyle ilgili tüm duyurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.