Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?

Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?

Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikerleri, uygulamaların kontrollerinin sağlanması ve çıkan sonuçların ölçülerek veri toplanmasına ve ardından değerlendirilmesi için kalite güvence liderinin hazırlamış olduğu iş planlaması ve programlarına göre çalışan kişiye denir. Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri mesleğini yapanlar ne kadar maaş alıyor? Bu mesleğe sahip olanların maaşları ve daha birçok bilgi haberimizde.

Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikerleri kime denir?

Belirlenmiş olan standartlar doğrultusunda; işletmeye ait olan üretim giderlerinin verimli bir şekilde kullanılması, kalitesi yüksek ama maliyeti düşük ürün veya hizmetlerin elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi ve sonuçların toplanarak verilerin değerlendirilmeye alınması için kalite güvence liderinin gözetimi altında oluşturulan iş planı ve programına göre çalışmakta kişiye denilmektedir.

Kalite Kontrol Teknikerleri maaşı ne kadardır?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.450 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 5.850 TL’dir.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapması için kişiden Önlisans derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.

Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?

 • Üretilecek olan ürün veya hizmete bağlı olarak planlama yapılması
 • Üretimin en uygun maliyet ve zamanlamayla gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimini yerleşimini belirlemek
 • Hammadde, ürün ve stok kontrolü yapmak ve sipariş miktarını belirlemek
 • İşçilerin daha verimli olması için iş planları ve emirlerini hazırlamak
 • Ürünlerin veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın en üst düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği üzerinde çalışmak, yöntemlerin tespitini ve uygulamasını sağlamak
 • Üretimde ölçülebilir bir düzeyde kalite artışı sağlamak ve bu sürekliliğin sağlanmasına sürdürmek
 • Üst yönetimin karar verebilmesi için gerekli bilgileri toplayarak, analizinde ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olmak
 • İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol almak
 • Süreç iyileştirme takımlarında liderlik rolünü üstlenmek
 • Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler vermek
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde iç denetim sistemlerinin gelişimine katkı sağlamak, iç denetim birimlerinin etkinliklerini arttırmak
 • İşletmelerde araştırma-geliştirme, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilmek ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak gibi benzer birçok görev ve işlemleri yerine getirmekle sorumludur.

Meslek ana grubu nedir?

Teknisyenler, Teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları

Meslek alt ana grubu nedir?

Bilim ve Mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri meslek grubu nedir?

İşlem kontrol teknikerleri

Meslek birim grubu nedir?

Başka yerde sınıflandırılmamış işlem kontrol teknisyenleri

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri meslek kodu 3139.17’dir.