Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar

Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar

Uçuş hareket memuru ne kadar maaş almaktadır, bu işte çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir, gerekli olan şeyler neler? Detaylı bilgiler haberimizde..

Uçuş hareket memuru ne kadar maaş almaktadır, Uçuş hareket memuru olarak çalışmak için hangi okuldan veya bölümden mezun olmak gerekmektedir, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler nelerdir, Uçuş hareket memuru ne iş yapmaktadır? Bunlar be benzeri soruları ve detaylı cevaplarını sizler için haberimizde derledik..

Uçuş hareket memurunun tanımı nasıl yapılmaktadır?

Uçuş hareket memurunun Görevli olduğu hava limanında kalkış yapacak uçakların emniyet içinde uçuşunu sağlamak amacıyla uçağa bindirilecek yük ve yolcularla ilgili ağırlık ve denge hesaplarını yaparak yükleme planını hazırlayan kişi ve bu kişilerin yaptığı iştir.

Uçuş hareket memuru 2021 yılında ne kadar maaş alır, aldığı en yüksek ve en düşük maaşlar nelerdir?

bu işte çalışan kişi veya kişiler aylık ortalama 3.350 TL olarak ifade edilebilir. Bunun yanında minimum aldıkları maaş 2.826 TL olmasının yanında maximum aldıkları maaş ise 4.300 TL olarak söylenmektedir. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

UÇUŞ HAREKET MEMURU İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Uçuş hareket memurluğunda çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olunması gerekmektedir?

Uçuş hareket memurluğundaçalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ortaöğretim (lise ve dengi) okuldan mezun olmuş olmak gerekmektedir.

Uçuş hareket memuru ne iş yapmaktadır?

Uçuş hareket memurlığu olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

 1. Merkezi planlama müdürlüğü tarafından hazırlanan uçuş tarifelerinden yararlanarak amirince tamim edilen günlük uçak sefer kayıt formunu incelemek,
 2. Alana o gün iniş yapacak uçakları tespit etmek,
 3. Formda yer alan uçaklar alana inip aprona park ettiğinde bir sonraki uçağın kalkış limanından teleksle aldığı bilgilere dayanarak alana inecek ve uçakta kalacak yük yolcu miktarını tespit etmek.
 4. Görevli bulunduğu alandaki kargo ve yolcu servislerinden gelen listeleri almak,
 5. Uçakta kalan yolcu ve yük değerleriyle birlikte alandan bindirilecek yeni yolcu ve yük değerlerini birleştirmek,
 6. Uçağın emniyetli bir şekilde alandan kalkış yapabilmesi ve uçabilmesi için yolcu ve kargo servisleri tarafından hazırlanarak kendisine verilen yolcu ve kargo ağırlık değerlerine, uçağın alacağı yakıt ağırlığını da ekleyerek manuel kataloğunda belirtilen maksimum kalkış ağırlığını geçmeyecek şekilde kalkış ağırlık hesaplarını yapmak,
 7. Uçuş için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığını öğrenip, aksaklıkları dispeçere iletmek,
 8. Yaptığı bu hesaplamalara göre balans formu düzenleyip, amirine onaylatarak, onaylanan balans formunun bir suretini uçağın pilotuna bir suretine uçak kabin amirine vermek,
 9. Uçağın kalkması için kuleden verilen son talimat üzerine alanı terk etmek,
 10. Henüz kalkış yapan uçak için tamim ettiği balans formundaki bilgileri uçağın gideceği alana bildirmek amacıyla yük mesaj formu ile uçak kalkış mesaj formunu tamim etmek,
 11. Formları muhaberat servisine zimmet karşılığı vermek,
 12. Ay içerisinde günlük yolcu, kargo, posta bilgilerini içeren istatistik çizelgelerini tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçuş hareket memuru meslek ana grubu nedir?

Uçuş hareket memurunun meslek grup olarak büro hizmetlerinde çalışan elemanlar grubuna dahil olarak çalışan kişi veya kişiler.

Uçuş hareket memuru meslek alt ana grubu nedir?

Uçuş hareket memurunun ; sayısal işlemler yapan ve malzeme kayıtları tutan büro elemanları grubuna dahil olarak çalışan kişi veya kişiler.

Uçuş hareket memuru meslek grubu nedir?

Uçuş hareket memurluğu malzeme kayıtları ve taşımacılık ile ilgili büro elemanları meslek grubundandır.

Uçuş hareket memuru meslek birim grubu nedir?

Uçuş hareket memur ulaştırma ile ilgili büro elemanları birim grubundandır.

Uçuş hareket memur meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten uçuş hareket memuru meslek kodunu araştırdık. Kod 4323.27 olarak sözlükte belirtilmiştir.