SSK üzerinden çalışan kişi şirket kurabilir mi?

SSK üzerinden çalışan kişi şirket kurabilir mi?

Son zamanlarda SSK’lı çalışanların sıklıkla arattığı konulardan biri vergi mükellefi olabilme ihtimallerinin olup olmadığıdır. SSK üzerinden çalışan kişiler, 2021 yılı kapsamında çalıştıkları yer dışında herhangi bir şirkete ortak olmalarını ya da bir şirket kurup kuramayacağını araştırıyor. Peki SSK’lı çalışan nasıl şirket kurar, hangi sigorta prim ödemelerini gerçekleştirir? Şahıs şirketi nasıl kurulur, gereken şartlar nelerdir? SSK'lı bir kişi şirket kurduğunda Bağkur'dan emekli olur mu? İşte detaylar…

SSK’lı çalışan pek çok kişi kendine ek gelir getirecek bir iş yeri açmak istiyor. Bu kapsamda SSK’lı kişilerin nasıl şirket kuracağı araştırılmaya devam ediyor. Peki SSK üzerinden çalışan kişiler şirket kurarsa ne kadar BAĞKUR primi öder? SSK’lı çalışan bir kişi şirket kurabilir mi? SSK'lı çalışan şirket kurarsa Bağkur'dan emekli olur mu? Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için gereken şartlar nelerdir? Anonim ve Limited şirketi kurmak içinhangi belgeler gereklidir?

SSK üzerinden çalışan bir kişi nasıl şirket kurar?

SSK çalışanları, çalıştığı kurumdan ayrılırken başka bir şiket kurmak veya bir şirkete ortak olmak istiyor. SSK’lı kişilerin vergi mükellefi olması için bazı önemli noktalar vardır. SSK üzerinden sigorta primi yatan kişinin çalışmış olduğu kurum ile yaptığı sözleşme içinde kişinin şirket kuramaz ya da bir şirkete ortak olamaz ibaresinin bulunmaması gerekmektedir. Böyle bir ibare var ise kişi şirket kuramaz ya da ortak olamaz. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse kanunen kişi, bir şirkete ortak olabilir, şirket kurabilir ve vergi mükellefi olabilir. SSK’lı çalışan kişi çalıştığı kurumdaki kişilerin adına ya da başkasının adına şirket kuramaz ibaresi bulunuyorsa, çalışanlar şirket kurarsa çalışan iş yeri kişilere tazminat ödemek zorunda kalmaz ve tazminat ödemeden işten çıkarabilir.

SSK’lı çalışan kişi şirket kurarsa ne kadar Bağkur primi öder?

SSK’lı çalışanlar şirket kurmak istediğinde Bağkur prim borcunun ne kadar olduğunun öerak eder. Ancak SSK’lı çalışanlar kendi kurumu dışında bir şirket açarsa ya da ortak olursa Bağkur prim borcu ödemez.

Kişi meslek hastalığı veya iş kazası geçirdiyse Bağkur üzerinden değerlendirilerek maaş ödemesi gerçekleşir. SSK’lı kişinin uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları ile sağlanan yardımlar SSK sigorta kapsamında sigortalı olarak değerlendirilir. SSK sigorta kolu kapsamında çalışan kişi kendi hesabına iş yeri açarsa SSK’lı olarak kalır.

Kişi kendi adına iş yeri açarsa sigorta prim ödemesinde kesinti yaşarsa Bağkur’a geçebilir.

SSK’lı çalışan şirket kurarsa Bağkur’dan da emekli olur mu?

SSK’lı çalışan şirket açtığı için Bağkur primi ödemez. Kişi herhangi bir nedenden dolayı sigortalı olarak iş yerinden ayrılırsa Bağkur prim ödemesi direkt olarak işleme geçer. Ancak SSK’lı vatandaşlar çalışmış olduğu kurumdan ayrılmazlarsa SSK’lı olarak devam eder ve Bağkur primi ödemezler. Böyle bir durumda kişi SSK üzerinden emekli olur. Bağkur üzerinden emekli olması söz konusu değildir.

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Birçok kişinin tercih ettiği şirket tipi şahıs şirketidir. Kişi bu şekilde kendi adına ya da az ortaklı olarak gerçek kişiler tarafından şirketin kurulumunu gerçekleştirebilir. Bunun için şu adımların takip edilmesi gerekir:

İmza sirküleri, kimlik fotokopisi, imza tescil beyannamesi ve ikametgah bilgileri alınmalıdır.

Şirket için tescil yapılır.

Vergi hesap numarası için başvuru yapılmalıdır.

Defterler alınarak tasdik ettirilir.

Vergi hesap numarası alınır.

Yoklama tutanağı düzenlenir.

Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.

Sicil gazetesi ilanı yapılır.

Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.

İlgili odaya kayıt yaptırılır.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır.

SGK işlemleri yapılır.

Bağkur işlemleri yapılır.

Şahıs şirketi hangi vergileri ödemelidir?

Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olması bakımından vergi daireleri tarafından mükellef sayılır. Kişiler kanunen belirlenmiş olan aralıklarda beyannameler vererek vergilerini ödemelidir.

Şahıs şirketlerinin ödemeleri gereken vergiler şöyledir:

Damga vergisi

Bu vergi kapsamında yer alan 1 ve 2 sayılı listede bulunan kağıtlar üzerinden elde edilen vergi türüdür. Vergi çıkmasa bile damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj vergisi

Şahıs şirketleri işlemler için vergi kesintisi yapmak zorunda olursa muhtasar beyanname verirler. İşverenler kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler halinde beyan ederek ödemelidir.

KDV

Şahıs şirketleri belli aralıklarla Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermelidir. KDV zorunlu bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetlerin hesaplamalarının yapılarak faturada belirtilmesi gerekir. KDV hesaplamaları farklılık gösterebilir.

Kanunda yer alan katma değer vergisi oranları %1, %8, %18 olarak üç çeşittir. Söz konusu oranlar mal ya da hizmet alış ve satışı üzerinden kesilmesi ile belirlenir.

Geçici vergi

Bu şirketler ilgili dönemlerde elde ettiği kar zarar konularında üç aylık dönemler halinde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Geçici vergi ödemesi zorunludur. Kişiler eğer kâr beyan etmiş ise ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar vergisi üzerinden indirilir.

Gelir vergisi mükellefleri, geçici vergiyi %15 oranında öder, kurumlar vergisi mükellefleri ise %20 oranında ödemektedir.

Gelir vergisi

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefleridir. Her sene Mart ayına kadar önceki yılın kâr zarar oranını yıllık olarak gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Gelir vergisi ödemeleri ise artan oranlara göre %15-%35 oranları arasında farklılıklar gösterir.

Limited şirketi nasıl kurulur?

Limited şirketi gerçek ya da tüzel kişiler ile brilikte kurulan, ticaret unvanı alan, ortaklar ile ortaya konulan sermayesi belli şirketlerdir.

Limited şirketinin açılması için en fazla 50 ortak gerekmektedir. Bu şirketin kurulması için en az 10 bin tl sermaye gerekir.

Limited şirketi kurmak için gereken belgeler

Limited şirketin kurulması için gerekli olan bazı belgeler bulunur. Limited şirket için; Dilekçe, Kuruluş bildirim formu, Noter onaylı sözleşme, İkametgâh belgesi, Oda kayıt beyannamesi, Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont ve Kira kontratı istenmektedir.

Limited şirket kurma şartları

Limited şirketi kurmak için gereken şartlar şöyledir:

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer,

Temel konuların belirlenmiş olduğu ve açıkça anlatılmış olan şirketin işletme konusu,

Ana sermaye paylarının grupları,

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları ve vatandaşlıkları,

Şirketin yapacak olduğu ilanları şekli gibi evraklar istenmektedir.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirket kurmak isteyen kişilerin izlemesi gereken yol şu şekildedir:

Ticaret odası kaydı yaptırılmalıdır.

İlgili vergi dairesine giderek mükellefiyet açtırma başvurusu yapılmalıdır.

Şirketin bulunduğu adresin belirtilmesi ve kira kontratı yapılması gerekmektedir. Şirketin ana sözleşmesi bu aşamada belirlenmekte olup söz konusu aşamada NACE kodu ve şirket unvanı belirlenir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bulunan personel şahitliğinde ana sözleşme imzalanır, imza beyannamesi yazılı beyanname ile beraber verilir.

Mali müşavir ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alır.

Potansiyel vergi numarası, imza beyannamesi ve ana sözleşmeyle bankaya gidilerek şirket hesabı açılır. Bankaya şirket sermayesinin çeyreği yatırılır.

Mali müşavir ilgili ticaret odasına başvuru yapılır.

Şirket kaydının oluşturulması ile notere gidilerek imza sirküleri hazırlatılır.

Tescil işlemi tamamlandığında, mali müşavir resmi defterleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne onaylatmalıdır ardından vergi levhası çıkartılır.

Son olarak Vergi Dairesi şirket adresine gerek inceleme yapar ve sonucunda anonim şirket kurulur.

Anonim şirket kurma şartları

Anonim şirket kurmak için dikkat edilmesi gereken önemli yerler vardır. Anonim şirket kurmak için gereken şartlar şöyle belirlenmiştir:

Kurulacak şirketin unvanı ve merkezinin yer alacağı ikametgâh,

Şirketin tanımlanmış hususları ile işletme konusu,

Şirket sermayesi kapsamında her payın itibari değeri ile ödenme şekli ve şartları,

Pay senetlerinin şahsa ya da hamiline yazılı olacakları, belirli paylara tanınan imtiyazların devir kısıtlamaları,

Bankaya sermaye olarak konan paralar, haklar ve ayınlar ile bunların değerleri. Bunlara karşılık olarak verilecek olan payların miktarları, işletme ve ayın devir alınması durumunda, bunların bedeli ve şirketin kurulma aşamasında kurucuların şirket hesabına satın aldığı malların ve hakların ücretleri. Şirket kurulmasında hizmeti bulunanlara verilmesi gereken ücret, ödenek ya da ödülün miktarı,

Yönetim kurulu üyeleri ile kurucularına ve diğer şahıslara şirket kârından sağlanacak faydalar,

Yönetim kurulu üye sayıları ve bu üyelerin şirket adına imza yetkisi bulunması,

Genel kurulların toplantıya nasıl çağırılacakları ve oy hakları,

Şirket için bir süre belirlenmiş ise bu süre,

Şirket için ilanların nasıl yapılacağı,

Şirkette pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye pay çeşitleri ile tutarları,

Anonim şirketin hesap dönemi,

İlk yönetim kurulu üye atamalarının yapılması anonim şirket kurmak için aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Anonim şirket kaç kişi ile kurulmaktadır?

Anonim şirket gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Bunun için en az 1 en fazla ortak sayısı için ise bir sınırlama yoktur. Ortak sayısının 500 ve üstü olması durumunda şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olur.

Anonim şirketler ortaklar tarafından 50.000 TL başlangıç sermaye koymalıdır. Anonim şirketlerde belli bir tavan değere kadar sermaye artışı için yönetim kurulunca yapılabilecek kayıtlı sermaye sistemine bağlı olan anonim şirketin kurulumunda başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.