Son depremler! Nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi ve depremlerin şiddeti

Son depremler! Nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi ve depremlerin şiddeti

Türkiye'de meydana gelen son depremler sonrasında binlerce kişi nerede deprem oldu ve deprem mi oldu sorusunu Google'da araştırmaya başladı. Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi ve depremlerin şiddeti anlık olarak görüntülenebilir.

Aktif fay hatlarının bulunduğu Türkiye’de hemen hemen her gün küçük şiddetlerde olsa da yer yer sarsıntılar meydana gelmektedir. Ülke genelinde yaşanan depremler ve derinlikleri ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulmaktadır.

Türkiye’de meydana gelen son depremlere adresinden erişebilirsiniz. Yaşanan deprem saatleri ve şiddeti anlık olarak takip edilebilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin kaydetmiş olduğu depremleri inceleyebilirsiniz.

Fay türleri nelerdir?

Fay türleri; doğrultu atımlı fay, normal atımlı fay, ters atımlı fay, oblik atımlı fay olarak dörde ayrılmaktadır.

Doğrultu atımlı fay, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik konumdaki ve yerin içerisine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca atımın oluşturduğu yanal atılımlı faylardır. Faylar, atımlarına bağlı olarak sağ veya sol yönlü olabilmektedir. Kuzey Anadolu fayı sağ, Doğu Anadolu fayı ise sol yönlü doğrultu atılımlı faylardır.

Normal atımlı faylar ise fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer taraftaki blok düşerek uzaklaşır. Buradaki hareket göreceli olarak gelişir. Farklı bir değişle bir blok yükselmekteyken diğeri yerinde durabilir. 1970 ve 1995 Dinar Depremi bu fay türüne önek olarak gösterilebilir.

Ters atımlı faylar ise düşey atımlı faylardır. Fay düzleminde hareket eğitim yönüne ters yönde olmakla birlikte bloklar birbirlerine yaklaşırlar. 1975 Lice depremi buna önek olarak gösterilebilir.

Vereb (Oblik) atımlı fay, düzlem boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönlü olduğu faylardır.