SGK iş yeri numarası nedir? Ticaret odası SGK iş yeri sicil numarası sorgulama işlemleri

SGK iş yeri numarası nedir? Ticaret odası SGK iş yeri sicil numarası sorgulama işlemleri

Yeni işletme kuracak ya da işverenleri yakından ilgilendiren sicil numarasına dair detaylar oldukça merak ediliyor. İşletme sahipleri için sicil numarasının gerekliliği araştırılıyor. Bir işletme açılırken oluşturulan SGK işyeri sicil no sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işçi çalıştıran ger bir iş yeri için 26 haneden oluşan işyeri sicil numarasının olduğu bir dosya vermektedir. Bu sicil numarası ile prim borcu sorgulama ya da prim borcu ödeme gibi çeşitli işlemler yapılmaktadır. Sicil numarası SGK’nin intenet sitesi üzerinden öğrenilir.

SGK iş yeri numarası nedir?

SSK kapsamında sigortası 4A ile sigortalı işçi çalıştıran iş yerlerinin SGK’den almak zorunda oldukları dosyaların sicil numaralarına SGK iş yeri numarası adı verilir. İş yerinin kurulmasının ardından SGK’ye bağlanması sonrasında otomatik olarak sicil numarası alma işlemi gerçekleştirilir.

26 haneden bu sicil numarası iş yeri için bir nevi kimlik yerine geçmektedir. Bu numara ile işyerine ait tüm sigorta işlemleri, sigorta hizmetlerinden faydalanma, çalışanlara yapılan sigorta ile ilgili işlemler gerçekleşmektedir. Bu numara olmadan bahsedilen bu işlemlerin gerçekleşmesi mümkün değildir. Ayrıca iş yerinin ticaret odasına kaydının olması ve sicil numarasının tamamının bilinmesi halinde adres sorgulama işlemi de iş yeri sicil numarası ile yapılabilmektedir.

İş yeri sicil numarası kaç haneden oluşur?

26 haneden oluşan iş yeri sicil numarası bir iş yerinin kimlik numarası niteliğinde önem arz eder. İş yeri sicil numarası öneğin; 5 2064 08 08 6666666 014 65-74 000 şekilden olabildiği gibi alt taşeron firmasının bulunması halinde bu numara 001,002 şeklinde tescil numarasına göre devam etmektedir. Borç sorgulaması yapılması halinde ya da prim borcu ödemesi yapılacaksa eğer sorgulama esnasında aralarında boşluk olmadan yazılmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarasının açılımı nedir?

İş yeri sicil numarası bir iş yeri için rasgele olarak belirlenmez. 26 rakamda oluşan bu sicil numarasının bir anlam ifade eder.

 • Başta bulunan tek rakam özel sektördeki iş verenler için mahiyet kodudur. Resmi dairelerde bu kod 1 ile başlar. Geçici işlerde ve inşaatlarda ve özel sektörde 4 ile başlarken kamudaki işverenler için bu başlama kodu 3’tür.
 • Sıradaki diğer dört rakam iş yerinin faaliyet kodu olarak temsil edilir. Bir diğer ismi ile nace kodudur. Faaliyet kodunun doğruluğu nace listesinden kontrol edilmektedir.
 • Bir sonraki arasında boşluk bırakılarak yazılan dört rakam ise iş yerinin eski ve yeni şube kodu olarak geçmektedir.
 • 7 rakamdan oluşan sayı kümesi SGK’daki dosya numarasını temsil eder. Dosyanın arşivi bu kodla sağlanmaktadır. 7 haneli sicil numarası olarak belirtilen kod bu koddur.
 • Sırayla devam edildiğinde bir sonraki üç haneden oluşan sayı kümesi ise iş yerinin bulunduğu ilin plaka kodunu temsil eder.
 • Sonraki gelen sayı kümesi ise kontrol numarası olarak geçer.
 • Sonraki sayı kümesi ise iş yerinin bağlı SGK’nın bulunduğu ilçenin kodudur.
 • En sonda yer alan üç haneli kod ise yani üç 0 ana dosyadır. Alt taşeron firması var ise bu kod 001,002 şeklinde devam eder.

İş yeri sicil numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İş yerinin bağlı olduğu SGK2dan yapılabildiği gibi intenet aracılığıyla sicil numarası sorgulama işlemi yapılabilir. İntenet üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilecek ise iş yerinin bağlı olduğu ildeki ticaret odasının sitesine girilerek “Firma Bilgileri / Sicil Kayıtları / Sicil Numarasına Göre Arama” linkine tıklanarak sorgulama gerçekleştirilir. Buna ek olarak ilgili ticaret odasının numarası aranarak da sorgulama işlemi yapılabilir.

E-devlet üzerinden SGK iş yeri sicil numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-bildirge bilgileri edinilerek e-devlet üzerinden sicil numarası sorgulama işlemi yapılabilir. SGK, iş veren sistemi üzerinde e-bildirge bilgilerini kullanarak sicil numarasını tespit edebilir ve iş vereni bilgilendirebilir. E-devlet sistemi aracılığıyla öğrenilen e-bildirge bilgileri ile iş verene ait tüm iş yerlerinin sicil numaraları öğrenilebilir.

E-bildirge nedir?

E-bildirge sayesinde iş verem tüm prim belgelerini iş yerlerine verir. Bu bilgilerin dijital sistemlere aktarılmasıyla vatandaşlar kolaylıkla pek çok işlemini, gerçekleştirebilir. Bu sistemin diğer bir kolaylığı da iş verenin bu sistem ile sigorta primlerini kolaylıkla ödeyebilmesidir.

Tüm işletmeler e-bildirge kullanmak zorunda mıdır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun getirdiği kararla 3 ve üzeri çalışanı bulunduran işletmeler e-bildirge kullanmak zorundadır. 3 ve altında çalışanı bulunan işletmeler için isteğe bağlı e-bildirge kullanılır.

E-bildirge nasıl alınır?

 • E-bildirge kullanmak için ilk olarak bir e-bilgilendirme formu alınır.
 • Edinilen form iş veren ya da işe verenin vekalet verdiği biri tarafından doldurulmalıdır.
 • Doldurulan form ile iş yerinin bağlı olduğu İl Sigorta Müdürlüğü’ne gidilip başvuru işlemi gerçekleştirilir.
 • Başvuru esnasında kullanıcı adı ve şifre alınarak bu şifre ve kullanıcı adıyla sisteme giriş yapılır.

SGK iş yeri bildirgesi nedir?

Daha önce sigortalı çalışanı bünyesinde bulundurmamış, ilk kez sigortalı çalışan çalıştıracak iş yerlerinin vermesi gereken bildirgeye SGK iş yeri bildirgesi adı verilir. Bir nevi sigortalı çalıştırmaya başlandığının belgesi niteliğindedir. Bu belgenin ardından İş yeri için SGK sorumluluklarına tabii tutulma başlanır. İşçinin işe başladığı ilk gün iş yeri bildirgesinin verilmesi gerekir. Verilmemesi durumunda SGK tarafından cezai yaptırıma tabi tutulur.

İş yeri bildirgesiyle birlikte verilmesi gereken belgeler nelerdir?

Aşağıda belirtilen evraklar iş yeri bildirgesinin verilmesi esnasında ek olarak verilmesi gereken evraklardır;

 • Devamlı bir işletme ise işletmenin tam ve açık adres bilgisine dair belge
 • İşletme eğer gerçek bir kişi tarafından kurulduysa o kişiye ait imza, işletme tüzel bir kişi tarafından kurulduysa tüzel kişiliğin temsilini yapan kişilerin imzaları
 • İşveren ve işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin kopyası
 • Tüzel bir kurum ise Ticari Sicil Gazetesi
 • İşletmenin ortağı varsa eğer ortaklığı belgeleyen bir belge
 • İhale amacıyla kurulmuş işlerde iş sözleşmesi ya da ihalenin kazanıldığına dair idare yazısı,
 • İnşaat sektöründe yapı ruhsat fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme.

Ticaret odası intenet sitesi üzerinden SGK iş yeri sicil numarası sorgulama nasıl yapılır?

Ticaret Odasının intenet sitesi üzerinden sicil numara sorgulaması yapılması için aşağıda belirtilen adımlar uygulanmalıdır;

 • Sorgulama yapılacak iş yerinin bağlı olduğu Ticaret Odasının intenet sitesine giriş yapılır
 • Gerekli bilgiler sisteme girilir. Bu esnada firmanın bilgileri ve firmaya ait sicil kayıtlarına ait bilgiler istenir.
 • Sicil numarasına göre arama butonuna tıklanmasının ardından sicil numarası ekrana gelir.