SGK Hizmet Dökümü üzerinde harf bulunması ne ifade ediyor? Herkes dikkat etsin!

SGK Hizmet Dökümü üzerinde harf bulunması ne ifade ediyor? Herkes dikkat etsin!

Hizmet dökümüne bakılırken herhangi bir kod (S, Ş, K) fark edilirse bu durum ciddiye alınmalıdır. Çünkü bu harfleri çıkarmamak emekliliğinizi doğrudan etkileyebilir. Böyle bir durumda sigorta primleri listesinden harflerin çıkarılması önemlidir.

Sigorta Prim Listesindeki Harfler

Hizmet kesintisine bakarken sigorta prim listenizin yanında harfler görürseniz ciddiye alın. Çünkü bu listeler, emekli aylığının veya sigortanın iptali gibi durumlara neden olabiliyor. Bildiğiniz gibi, emekli olmak için sigortalı olarak çalışmanız veya kendi 4B işinizi yürütürken veya isteğe bağlı olarak bir katkı payı ödemeniz gerekir. Emekliliğiniz için çalışma günleri veya emeklilik yaşı gibi faktörler de önemli olmakla birlikte, katkı paylarınızı doğru şekilde ödemeniz çok önemlidir. Bağkur'un emekli maaşı ile karşılaştırıldığında, SSK veya 4A durumu daha yüksek bir emeklilik maaşı sağlar, bu nedenle bazı durumlarda insanlar hatır sigortası gibi başvurular göndererek SSK'da çalışıyormuş gibi davranabilir. Bu durum ciddi sorunlara neden olabilir.

E-devlet sistemindeki hizmet dökümü herkes için görmek kolay olduğu için bu konudaki servis aksaklıklarınızı kontrol etmeniz oldukça faydalıdır. Sistem tarafından yapılacak kontrolde ayrıca SGK'nın sigorta satın alıp almadığını, sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini veya başka işlemlerin yapılıp yapılmadığını da görebilirsiniz. Hizmet dökümünde farklı harfler varsa dikkatli olmalısınız.

SGK Kodlarını Ciddiye Alın

Sosyal güvenlik kurumunun hizmet beyanı bazı kod harfleri içeriyorsa, ciddiye alınmalıdır. SGK, özellikle sahte sigorta ile sigortalı olma durumunu ortadan kaldırmak için hizmet aksaklıkları hakkında yorum yapabilir, personelin emeklilik ve sigortasını iptal edebilir. Bu önlem bazı durumlarda tesadüfi olduğundan, sigortalı iyi bir kontrol sağlamalıdır. Bu nedenle belirli standartlar çerçevesinde SGK tarafından yapılan kodlamada S, Ş ve K harfleri yer almaktadır. Bunlar sırasıyla sahte işyerlerini, şüpheli işyerlerini ve kontrollü işyerlerini temsil etmektedir. Bu kodlardaki servis beyanı S harfini içeriyorsa bu durumda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Kodları Kaldırmak İçin Yapılacaklar

Ş kodu servis arızasında yer alıyorsa işyeri için denetim süreci başlatılır. İşyerinde yanlış sigorta bildirimlerinin olup olmadığını belirlemek için bir denetim yapılacaktır. Denetim bitimine kadar işyeri kodu değiştirilmeyecek olup, denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse o zamana kadar kod S, yani sahte işyeri olarak değiştirilecektir. Önceki tüm bildirimler iptal edilecektir.

Sorun olmadığı anlaşılırsa Ş kodu listeden çıkarılır ve bu işyerinden hizmet bildirimleri kabul edilir. Denetimlerin ne kadar süreceğini açıkça söylemek mümkün değil. Ancak, denetim tamamlandıktan sonra, işyerinden bildirilen sigortalılara artık ödeneğe göre ayrılmış bir S kodu olmayacak ve emekli maaşı almaya hak kazanmaları halinde emekli maaşı ödenecektir. Bu noktada, Ş kodu bulunduğunda sigortalının durumu ihmal etmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Öneğin 10 yıl önce çalıştığınız bir yer için Ş kodu varsa ve o işyeri kapatıldıysa artık silinemeyecektir. Bu nedenle servis arızaları düzenli olarak izlenmeli ve herhangi bir kod olması durumunda işyerinden gerekli aksiyonları hazırlaması istenmelidir.

Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin yanlış olması veya iyilik sigortası gibi uygulamaların yapılması halinde kişilerin katkı payı günleri silinecek, emekli olmaları halinde emeklilik hakları da kaldırılacak ve maaşları düşülecektir.