Sendikaya kayıt olama şartları nelerdir? Sendika üyeliği nasıl yapılır, ne gibi faydaları vardır?

Sendikaya kayıt olama şartları nelerdir? Sendika üyeliği nasıl yapılır, ne gibi faydaları vardır?

Sendikaya üye olmak isteyen kişiler, sendikaya nasıl üye olunur diye araştırmaktadır. Sendikaya kayıt olma şartlarının neler olduğunu soranlar için işte, sendikaya üyelik işlemleri ve detayları…

Sendikaya nasıl üye olunacağı intenet üzerinden araştırılmaktadır. Sendikaya üye olmak için öncelikli olarak kişinin e-Devlet şifresinin olması gerekmektedir. E-Devlet şifresinin olmaması halinde PTT’den kendine özel şifresini alabilmektedir. E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra Başvurular kısmından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sekmesine girilir. Daha sonra İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri’ne girilir. Buradan ilgili sendika seçilerek kayıt ol kutucuğuna basıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanır.

Sendikalar ve Toplu İş Kanunu Sözleşmesi dikkate alındığında 15 yaşını dolduran işçi sayılan veya kamu görevlisi olan ve E-devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan kişilerin sendika üyeliği sağlanmaktadır. Herhangi bir askeri görev altında olan silahlı kişiler, sendika üyesi olamamaktadır.

Sendikaya Üye Olmanın Ne Gibi Faydaları Vardır?

Sendikaya üye olmanın birçok yararı mevcuttur. Bu yararlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Toplu iş sözleşmeleri sırasında söz sahibi olmak,
  • İş sözleşmesinde söz sahipliği kapsamında insani şartlarda çalışma süresi talep etmek,
  • Yıllık zam miktarının harcanan iş gücü ile doğru orantılı ayarlanmasını talep etme,
  • Mesai ücretlerinin belirlenmesinde fikir sunma,
  • İşçinin haklarını arama özgürlüğüne sahip olması,

Sendikaya Üye Olmanın İşlevleri Nelerdir?

Sendikaya üye olmanın işlevleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Ekonomik fayda sağlar
  • İş güvencesini sağlar
  • Yönetime karşı ideal güç kazandırır

Ekonomik Fayda Sağlama İşlevi: Sendikaya üye olan işçiler sendikasız işçilere göre daha çok ücretlerden yararlanmaktadır.

İş Güvencesini Sağlama İşlevi: Sendikalar uzman ve bilinçli bireyler tarafından kurulur. Üyelerini korumak için iş yerleri ile sözleşmeler gerçekleştirirler ve işten çıkarılma oranlarının en aza düşürülmesini sağlarlar.

Yönetime Karşı İdeal Güç Kazandırma: Bir işveren işçiyi, mesai dışında istediği işlerde kullanamaz.

Sendikaya Üyeliğin Zararları Nelerdir?

Sendikaya üye olduktan sonra karşılaşılabilecek bazı zararlar vardır Bu zararlar şu şekilde sıralanır:

Toplu iş sözleşmeleri sonunda iyileştirilmiş kararların kazanılamaması halinde ücret ile ilgili zarar söz konusudur.

Belirli dönemlerde 3 yıllık hazırlama toplu iş sözleşmeleri kapsamında olumsuz sonuçlar işçinin 3 yıllık döneminde hak kaybına sebebiyet verir.

Kötü yönetime sahip olan bir işçi sendikasının yanlış kararlara onay vermesi halinde, işçi, işten erken çıkarılma, kendi rızası olmadan fazla çalışma gibi problemler ile karşılaşabilir.

Sendikaya Üye Olma İçin Para Ödenir Mi?

Sendikaya üyelik işlemi için ödenecek herhangi bir ücret bulunamamaktadır. Sendikaya üye olmak için başvurulan e-Devlet sistemine ait şifrenin olmaması halinde şifre almak için PTT’ye 2 TL ödenmektedir.

Sendikaya Üye Olan İşçi İşten Çıkarılır Mı?

Sendikaya üye olan bir işçinin, sendikaya üye olduğu gerekçesi ile işten çıkarılması söz konusu değildir. Bununla beraber sendika üyeliği bulunan bir işçisinin sendikasız işçiye göre işten çıkarılması daha güç bir durumdur.

Aynı Anda İki Sendikaya Üyelik İşlemi Gerçekleşir Mi?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun, Sendika Üyeliği Kazanılması başlıklı 14. Maddesine göre, sendikalara üye olmak serbest olup, ikinci bir sendikaya üye olunması halinde geçmiş üyelikler iptal edilir. Bu kanuna göre bir kişinin aynı anda iki sendikaya üye olması geçerli değildir.

Sendika Üye Formu Nedir?

Sendika üyelik formu, kamu görevlilerinin kişinin elden başvuru yapması halinde doldurması gereken evraktır. Bu form üzerinde; üye olunmak istenilen sendikanın adı ve adresi, memurun kimlik bilgileri, çalıştığı kurumun adı ve adresi, sosyal güvenlik sicil numarası bilgisi istenir. Kamu çalışanları, bu formu çalıştıkları kurumdan talep edebilirler.

Sendika Üyeliğinden Çekilme İşlemi

Bir işçi ve kamu çalışanı, üye olduğu sendikadan üyeliğinden çekilme hakkına sahiptir. Sendikadan ayrılmak isteyen kişiler, üye oldukları sendikalara bu durumu haber vererek üyeliklerini sonlandırabilir.

Sendika Üyeliğinden İşçi Neden Atılır?

Bir çalışanın sendika üyeliğinden uzaklaştırılması ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Bir kişi için sendika üyeliğinden uzaklaştırma kararı, sendikanın genel kurulu tarafından alınmaktadır.

Sendika üyesi olan çalışanın sendikadan çıkarılma işlemi, üyelik iptali talep etmesi halinde veya çalışanın sendika içinde çıkarlarını gözetecek, yasaya aykırı faaliyetleri nedeniyle gerçekleşir.

Sendikanın, kişiyi üyelikten çıkarma talebi ardından, çalışan 30 günlük bir süre de bu işleme itiraz edebilir ve mahkemeye başvurabilir.