Sefer görev emri sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sefer görev emri iptali için dilekçe örneği

Sefer görev emri sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sefer görev emri iptali için dilekçe örneği

Sefer Görev Emri askerliğini tamamlamış ve tezkeresini almış vatandaşların askeriyede oluşacak bir ihtiyaçta yeniden silah altına alınmasını sağlayan bir emir olarak görülmektedir. Peki sefer görev emri nasıl iptal edilir? Vatandaşlar sefer görev emrinin iptali için yazılabilecek bir dilekçe örneği arıyorlar…

Seferberlik emri, daha önceden askerliğini yapan ve tezkeresini almış olan vatandaşların bir süre sonra askeriyede doğacak acil ihtiyaçlar için yeniden askere alınmalarını mümkün kılan bir emirdir. Savunma Bakanlığı savaş ya da öteki ihtiyaçlar sırasında bu emirle vatandaşları silah altına alabilmektedir. Seferberlik iki şekilde tanımlanmaktadır. Milli seferberlik kamu ve özel kuruluşların tümünü kapsarken, silahlı kuvvetler seferberliği vatandaşların tekrar askere çağırılmasını kapsamaktadır.

Sefer Görev Emri İptali

Seferberlik görev iptali için yazılması gereken dilekçe ile ilgili olarak bazı hususların bilinmesi gerekmektedir. İlk olarak sefer görev emrinin ne olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Sefer görev emrinin tanımı yukarıdaki paragrafta yer almaktadır.

Sefer görev emri uygulamasında yaş sınırı 41 olmaktadır. Bu sınır 5 seneye kadar uzatılabilmektedir. Bu bağlamda sefer görev emri ile askere çağırılanlar maksimum 46 yaşında olabilmektedir. Ayrıca sefer görev emri çağrısında bulunulduğunda küçük yaşlardan başlayarak büyük yaşlara doğru uygulanmaktadır.

Sefer Görev Emri Dilekçe Öneği

Aşağıdaki kısımda sefer görev emri dilekçe öneği yer almaktadır.

.... İl Başkanlığı

T.C

Milli Savunma Bakanlığı

Askerlik Şubesi Başkanlığı

Tarih: ../../2020

../../2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve diğer yetkili birimler tarafından şahsıma yapılan sefer görev emrimin sağlık sorunlarım nedeniyle iptal edilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Sefer görev emri dilekçesi seferberlik görevini yapamayacak durumda olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Seferberlik emirleri sağlık sorunları ve yurt dışında ikamet edilmesi durumlarında iptal edilebilmektedir. Bunlara benzer nedenlerden dolayı sefer görev emrinin iptal edilmesi için dilekçe yazılması gerekmektedir. Sağlık sorunları nedeniyle görev emrini yapamayacak olanların en yakın askerlik şubesi başkanlığına başvurarak hastalığını beyan etmesi gerekmektedir. Başvurular sonrasında kişilerin yetkili sağlık kurullarına sevki gerçekleşir ve muayenelerin yapılmasıyla “Yedek Subay /Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”,“Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporlarının alınması gereklidir. Bu belgeyi alanların sefer görev emirleri iptal edilecektir.

TSK Personel Seferberliği Yönetmeliğine göre sefer görev emrinin kaldırılmasıyla ilgili madde aşağıdaki gibidir;

“Madde 21 – Ölen, askerliğe elverişsiz hale geldiği sağlık raporuyla belirlenen, ertelenen veya barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı, seferberlik ve savaş hallerinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlarla, seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların sefer görev emirleri kaldırılır ve verilmiş sefer görev emirleri geri alınır.

Bu madde kapsamına giren personelin durumları, askerlik şubelerince yıllık yoklamalar sırasında izlenir ve engel hallerinin kalktığı anlaşılırsa durum, Milli Savunma Bakanlığına bildirilir ve bunlar için yeniden sefer görev emri düzenlenebilir.”

Sefer Görev Emri Sorgulama

Sefer görev emri sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-devlet sistemine girebilmek için bir şifre alınmış olması gerekmektedir. Bu şifre halen alınmadıysa PTT şubeleri üzerinden 2 TL karşılığında alınabilmektedir. Şifreler alındıktan sonra e-devlet sistemine giriş yapılması ve ardından Personel Sefer Görev Emri Sorgulama sayfasına gidilmesi gereklidir. Bu sayfaya arama bölümünde aratarak ulaşılabilmektedir.