07 Mayıs 2021 Cuma 14:10
Ramazan ayı 25. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
Takip Et:

Ramazan Ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Zuhru’l – Abidin’de bildirmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır."

Ramazan’ın 5. gecesinde kılınacak namaz

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır: Bu gece de 4 rekat namaz kılan bir kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı kesinlikle görmez. Allah-u Teala onun defterinden günahını kazıyarak yerine ulu itaatler yazar.

Ramazan’ın 6. gecesinde kılınacak namaz

İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah-u Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.

Ramazan’ın 7. gecesinde kılınacak namaz

Ebu Hureyre rivayet eder: Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılarak her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Allah-u Teala meleklere: Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.

Ramazan’ın 8. gecesinde kılınacak namaz

Hz. Ali rivayet eder: Bu gecede 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanarak 3 cennetin kapısı açılır.

Ramazan’ın 8. gecesinde kılınacak namaz

Ramaza İbn-i Mesud rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılarsa 10 türlü haceti kabul olunarak kıyamette yüzü ayın on dördü hali gibi nurlanır.

Ramazan’ın 10. gecesinde kılınacak namaz

Ebu Hureyre rivayet eder: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılar ve 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Allah-u Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.

Ramazan’ın 11. gecesinde kılınacak namaz

Ebu Hüreyre rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

Ramazan’ın 12. gecesinde kılınacak namaz

Şuraka rivayet eder: Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

Ramazan’ın 13. gecesinde kılınacak namaz

Hz. Ayşe rivayet eder: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.

 Ramazan’ın 14. gecesinde kılınacak namaz

Hz. Osman rivayet eder: Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.

Ramazan’ın 15. gecesinde kılınacak namaz

İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden azat ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim'e inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar. Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

Ramazan’ın 16. gecesinde kılınacak namaz

Resulallah buyurmuştur ki: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 'Kulillahümme' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir. Bunların 10'u dünyada 90'ı ahirettedir.

Ramazan’ın 17. gecesinde kılınacak namaz

  İbn-i Abbas rivayet eder: Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve İnna ateyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Allah o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir. Ve Müslüman olarak ruhunu alır. Ayrıca Azrail son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.

Ramazan’ın 18. gecesinde kılınacak namaz

Hz. İbn-i Ömer rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas,3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail ona geldiği vakit cenneti müjdeler.

Ramazan’ın 19. gecesinde kılınacak namaz

Ramaz Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

Ramazan’ın 20. gecesinde kılınacak namaz

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

Ramazan’ın 21. gecesinde kılınacak namaz 

Hz. Peygamber buyuruyor: Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

Ramazan’ın 22. gecesinde kılınacak namaz

Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.

Ramazan’ın 23. gecesinde kılınacak namaz 

Hz. Muhammed buyuruyor: Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem Neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.

Ramazan’ın 24. gecesinde kılınacak namaz

Peygamberimiz efendimiz buyuruyor: Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur: Korkma! Sen semin olanlardansın.

Ramazan’ın 25. gecesinde kılınacak namaz

Hz. Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa, o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve kanını tok tutmuş olur.

Ramazan’ın 26. gecesinde kılınacak namaz

 Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatınde 1 Fatiha, 1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.

Ramazan’ın 27. gecesinde kılınacak namaz

Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.

Ramazan’ın 28. gecesinde kılınacak namaz 

Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.

Ramazan’ın 29. gecesinde kılınacak namaz

Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder: Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.

Ramazan’ın 30. gecesinde kılınacak namaz 

Nebilerin Sultanı, Esfiyaların burhanı Efendimiz buyurmuşturlar ki; bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur:

1) Taatleri kabul olur.

2) Dünyadan iman ile göçer.

3) Kitabı sağ yanından verilir.

Ramazan ayında çekilmesi gereken tesbihler

Ramazan ayının 1 ile 10. günleri arasında günde 100 kere Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelmektedir.

Ramazan ayının 11 ve 20. günleri arasında günde 100 kere Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelmektedir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 kere Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelmektedir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)


Son Güncelleme: 07.05.2021 14:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler