Patoloji rapor sonucu kaç günde çıkar?

Patoloji rapor sonucu kaç günde çıkar?

Tıp dünyasında hastalık tanısı koymak için patoloji yöntemine fazlasıyla başvurulmaktadır. Patoloji raporlarının çıkma süresi örneğin niteliğine göre değişmektedir. Patoloji rapor sonucunun çıkma süresi bazı durumlarda 1 aya kadar ulaşabilmektedir.

Patoloji, tıpta hastalık bilimi olarak tanımlanmaktadır. Patoloji günümüzde hastalıkların kesin tanısının konulması için uygulanan yöntemdir. Genellikle tümör ve kanserli hücrelerin teşhisinde uygulanan patolojiyi, patoloji uzmanları uygulamaktadır.

Patolojik Yöntemler Nelerdir?

Vücuttan alınan bütün doku önekleri için faklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemler doku kültürü, dijital görüntüyle analiz, immunohistokimya ve histokimya gibi uygulanmaktadır. Ayrıca patolojinin alt türleri de şu şekildedir:

Patoloji rapor sonucu kaç günde çıkar?

- Klinik patoloji,

- Adli patoloji,

- Anatomik patoloji,

Patoloji Raporu Nedir?

Hastanın genel bilgilerinin yer aldığı patoloji raporunda incelenen öneğin sonucu da yer almaktadır. Makroskopi, mikroskopi, ve tanı bölümleri de vardır. Ayrıca tanı kısmında ek açıklamalara da yer verilmektedir. Bu açıklamalarda hastalığın ilerleme derecesi, şiddeti ve ne kadar yayıldığı belirtilmektedir.

Patoloji Raporu Ne Kadar Geçerlidir?

Patoloji raporunun önek alındıktan sonra kaç günde çıkacağı bazı değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenlerden bir tanesi öneğin niteliğidir. Tanı koyma aşamasında hastalığın teşhisi zorsa patoloji raporunun çıkma süresi uzamaktadır.

Bu nedenlerden ötürü 1 veya 2 günde çıkabilen patoloji raporları, bazı durumlarda 1 ayda da çıkabilmektedir.