Pandemi zamanında işinden çıkarılan kişilerin hakları nelerdir, bu durumda ne yapılmalıdır?

Pandemi zamanında işinden çıkarılan kişilerin hakları nelerdir, bu durumda ne yapılmalıdır?

Pandemi zamanında çoğu alanda işçi ve işverenler maddi ve manevi zorluklar yaşamaya başladı. İşten çıkarma yasağı, korona ile mücadelenin hala sorunlu olduğu son dönemde, Cumhurbaşkanının kararıyla geçici olarak uzatıldı. Bu karara rağmen, salgın bahanesiyle ihraç edilenlerin de olduğu biliniyor. Pandemi döneminde işten çıkarılan işçilerin hakları nelerdir? Sorusu merak edilmeye başlandı.

İşçilerin bu zor günlerde maddi ve manevi sıkıntı yaşamaması için her türlü önlem alınmaktadır. Bu amaçla, bir süre önce getirilen işten çıkarma yasağının iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Ancak bu karara rağmen çalışanlarını işten çıkaran işverenlerin olduğu da bilinmektedir.

Pandemi döneminde işten çıkarılan işçiler ne yapmalıdır?

Pandemi sırasında işten çıkarmalar yasaklanırken, birçok işçi işten çıkarılıyor. Bu durumda kalan ve işten atılan çalışanlar maalesef haklarının ne olduğunu bilmiyorlar. Pandemi sırasında işten çıkarılan işçiler, bunu bir avantaja çevirme şansına sahip. Ama önce haklarının ne olduğunu bilmeleri gerekiyor.

Pandemi sırasında işten çıkarılan bir çalışan, işe iade koşullarını sağlayan bir pozisyonda çalışıyorsa, 1 ay içinde dava açma ve işe dönme hakkına sahiptir. Ancak, belirli haklardan yararlanmak için çalışan istifa etmeye zorlanamaz. Gönüllü olarak istifa eden bir çalışan, haklarının çoğunu kullanamayacaktır.

Pandemi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen bir çalışan, haklarını talep etmek için bir iş mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. Mahkemede haklarını iddia eden bir çalışan, tazminat alma ve işe dönme hakkına sahip olacaktır. Ancak, işveren bu zor dönemde çalışamaz hale gelirse ve çalışanını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa, bunu çalışanın rızası ile yapmalıdır. Aksi takdirde işçinin hakları yine doğar.

Pandemi döneminde işten çıkarılan işçilerin yasal hakları nelerdir?

Pandemi sırasında işten çıkarılan işçiler birçok haktan yararlanma fırsatına sahiptir. İşveren, çalışanı gerekçesiz ve haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa, çalışan tüm haklarını kullanırken tazminat alabilecektir.

Pandemi sırasında işten çıkarılan işçilerin hakları aşağıda sıralanmıştır;

  • İşyerinde bir yıl çalıştıysa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  • İşten çıkarılmadan önce gerekli koşulları karşılamayan veya uygun şekilde kullanılmayan işe ihbar tazminatı doğar.
  • İşten çıkarılma durumunda eksik ücret ödeme, fazla mesai, hafta sonu tatili, yıllık izin, asgari geçim indirimi gibi ödemeler yapılmalıdır.

Tüm bu ödemeleri alabilmek için, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. İşçiye, işten kendi isteğiyle ayrılması veya işten ayrılması halinde alacağı özel ücret dışında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya iş akdinin feshinden doğan hakları alamayacaktır.

Ancak, işveren işten çıkarılan işçiye haklı bir sebep sunabilirse, bu durumda işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer durumlarda iş ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan haklarını kullanması mümkün olmayacaktır.

Pandemi döneminde işten çıkarılan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir mi?

İşçiler pandemi sırasında kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? Soru şu şekilde cevaplanabilir; pandemi sırasında bir işveren tarafından işten çıkarılmış bir çalışan, devlet yardımı alma hakkına sahiptir. Bunu yapmak için, işten çıkarılmanızın ardından kısa süreli bir istihdam ödeneğine başvurmanız yeterlidir.

Kısa çalışma ödeneği alan işçiler, iş hakkının sona ermesiyle ilgili diğer haklar için yasal talepte bulunma hakkına da sahip olacaklardır.