Nazar nedir? Nazardan kurtulmak için neler yapılır?

Nazar nedir? Nazardan kurtulmak için neler yapılır?

Nazar kişinin kötü bir durumla karşılaştığında söz ettiği ifadelerden biridir. Pek çok insan günlük hayatta yaşadığı olumsuzluklar için nazar terimini kullanır. Peki nazar ne demek? Nazardan korunmak için neler yapılmalı? İşte nazardan korunmak için yapılması gerekenler…

Nazar kelimesi genellikle insanların bakışlarından ve düşüncelerinden zarar geldiğine inanıldığında kullanılmaktadır. Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan nazarın kötü enerjiden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Nazar nedir?

Nazar kelime anlamı olarak; bir şeye bakmak, görmek ve beğenmek demektedir. Ancak bugün ülkemizde yaygın olarak haset etmek, kıskanmak ve negatif enerji göndermek gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Milattan önce 4000’li yıllara dayanan bu kelime günümüzde halk arasında sıkça kullanılmaktadır. İslam dininde de nazar ile ilgili inanışlar olduğu bilinmektedir. Nazar pek çok kişi tarafından şeytani bakış olarak nitelendirilir.

Nazar nasıl değer?

Nazar genellikle bir kişinin bir başka birisine imrenerek, kötü gözle ya da kıskançlık duyarak bakması durumunda meydana gelir.
Bir kişi kendi kendini nazar edebileceği gibi bir başkası da nazar değdirebilir. Öneğin bir kişi yüzünün çok güzel olduğunu düşündükten kısa bir süre sonra yüzünde sivilce oluşabilir. Böyle bir durumda kişi kendi kendine nazar etmiş olur. Ayrıca nazarın renkli gözlü kişilerden de değebileyeceği inancı yaygındır.
Renkli gözlü kişilerden sıkça nazar değdiği bilinmektedir. Bu nedenle Uzak Doğu gibi renkli gözlü insanların az olduğu yerlerde nazar inanışı yaygın değildir.

Nazarı üzerimize çekmek mümkün müdür?

Bazı kişiler nazarı üzerine çekebilir. Bu durum kişinin kendini savunmasız hissettiği, enerjisinin düşük olduğu zamanlarda ortaya çıkabilir.
İnsanlar manevi çöküş yaşadıklarında veya enerjileri düşük olduğunda nazar değmesi sıkça görülen bir durumdur. Bu yüzden kişilerin böyle zamanlarda mümkün olduğunca enerjilerini yüksek tutmaları gerekir.

Nazardan kurtulmak için neler yapılmalı?

Nazardan kurtulmak için birçok yöntem vardır. En çok bilinen yöntemler nazar boncuğu takmak ve nazar duaları okumaktır.

Nazardan kurtulmanın yolları

Nazardan kurtulmak isteyen bir kimse nazar bocuğunu takarak kötü enerjiyi engellemiş olacağını düşünür. Nazar boncuğunun etkili olduğunu düşünen insanların yanı sıra nazar boncuğunun hiçbir işe yaramadığını düşünenler de vardır. Pek çok kişi nazar boncuğunun batıl inançtan kaynaklandığına inanmaktadır.

Nazardan kurtulmak için okunan nazar duaları

Nazardan kurtulmanın en etkili yolu nazar duası okumaktır. İslam inancındaki birçok dua nazardan korunmak için okunmaktadır. Nazara karşı en etkili dualar: Fatiha Suresi, Ayetel Kursi, Felak Suresi, Nas Suresi, Nazar Duası.

Fatiha Suresi

Nazara karşı en yaygın yöntemlerden biri de dua okumaktadır. Birçok Müslüman nazardan korunmak için bazı sureleri ve duaları okur. Bunlardan biri de Fatiha Suresi’dir.
Fatiha Suresi okunuşu:
• Bismillahirrahmanirrahim
• Elhamdulillâhi rabbil’alemin
• Errahmânir’rahim
• Mâliki yevmiddin
• İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
• İhdinessirâtal mustakîm
• Sirâtallezine en’amte aleyhim
• Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Ayetel Kürsi Suresi

Nazardan korunmak için okunacak olan diğer bir sure ise Ayetel Kürsi’dir. Ayetel Kürsi’nin okunuşu:
• Bismillahirrahmânirrahîm.
• Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
• lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
• ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
• velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
• velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim

Felak Suresi

Felak Suresi, nazar için en sık okunan surelerden biridir. Felak Suresi okunuşu:
• Kul e’ûzü birabbil felak
• Min şerri mâ halak
• Ve min şerri ğasikın izâ vekab
• Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
• Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

Nas Suresi nazar için okunan ve nazara karşı oldukça etkili olduğu düşünülen surelerden biridir. Nas Suresi okunuşu:
• Kul e’ûzü birabbinnâs
• Melikinnâs
• İlâhinnâs
• Min şerrilvesvâsilhannâs
• Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
• Minelcinneti vennâs

Nazar duası

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnû. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.