Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?

Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?

Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler? Namaza duran birinin önünden geçmek günah mı? Herkes tarafından merakla namazı nelerin bozmadığı ve namazda sakıncası olmayan şeyler merakla araştırılıyor.

Herkes tarafından merakla namazı nelerin bozmayacağı ve namazda sakıncalı olmayan şeylerin neler olduğu merakla araştırılıyor.

Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?

Namazda olan kimse, gerek Kur’anı Kerim’e gerekse başka bir yazıya bilerek bakıp manasını anlasa, namazda başka şeyle meşgul olduğundan dolayı edebe aykırı hareket etmiş ve kerahet işlemiş Ancak, manasını anladığı yazıyı dili ile söylemediği için namazı bozulmaz. Kasıtlı olmayarak gözü bir yazıya ilişip manasını anlasa mekruh olmaz.Namaz kılanın önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek, ister kadın, ister başka bir canlı olsun.

Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?

Mükellef olan bir kimse, kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur. Bu meselenin dört yönü vardır:

  1. Namaz kılan, önünden birisinin geçeceği bir yerde durmadığında ve uzağında dolaşıp gitmenin mümkün olmasında bile oradan geçmeyip namaz kılanın önünden geçen kimse günah işlemiş olur.
  2. Namaz kılanın, inşaların gelip geçtiği yerlerde durması ve uzaktan geçecek yerinde olmaması durumunda günah, namaz kılana yazılır, onun önünden geçene günah yazılmaz.
  3. Namaz kılanın, müsait yer olmasına rağmen herkesin gelip geçtiği yerde namaza durması, yürüyenin de uzaktan geçmesi mümkün olmaması durumunda onun önünden geçmesi, hem namaz kılan, hem de onun önünden geçenin günah işlemesine neden olur.
  4. Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek bir yer bulamıyor ve namaz kılanın uzağından geçecek kimse yer bulamıyorsa bu durumda hem namaz kılan hem de önünden geçen günah işlemiş olur.