Memura yıllık izne çıkarken  yol izni verilir mi?

Memura yıllık izne çıkarken yol izni verilir mi?

Yıllık izinlerini kullanan memurlar, bu izinlerinin dışında 4 günlük yol izinlerini de kullanmak istemektedir. Memura yıllık izne çıkarken yol izni verilir mi sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Memurların yıllık izinleri süresince 4 gün yol kullanma hakları bulunmaktadır. Bununla ilgili düzenleme 657 sayılı yasanın 102.maddesinde gerçekleştirilmiştir. İlgili madde de; ‘’Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir’’ yer almaktadır. Buna göre yol izninin zorunlu bir izin olmadığı anlaşılmaktadır.

Memura hangi durumda yol izni verilir?

Memurlara yol izni verilebileceği durumlar 62 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Bu tebliğde; ‘’Yasanın 102’nci maddesinde zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlere ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır’’ şeklinde açıklanmıştır.

Buna göre 4 günlük yol izninin kullanılabilmesi için memurların izinlerini bulundukları yerin dışında geçirmesi ve çok zorunlu bir durum olması halinde amirlerinin uygun görmesi gerekmektedir.