Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Bazı durumlar sonrası malulen emekli olunabilmektedir. Malulen emeklilik ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Malulen emeklilik nedir? Vatandaşlar malulen emeklilik şartlarını da araştırmaktadır. Malulen emekli nasıl olunur? Bu haberimizde Malulen emeklilik ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Malulen emeklilik ile ilgili detaylar ve şartlar...

Malullük aylığı (maaş) alan kişi, herhangi bir sıfatla veya yurt dışında sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, aylığı işe giriş tarihinden itibaren sürenin başında kesilir.Malulen emeklilik koşulları merak edilmektedir. Malulen emekli nasıl olunur?

Malulen emeklilik

İstifa ettikten sonra tekrar malulen aylığı almak istiyorsanız lütfen önce yazılı olarak talepte bulununuz, malulen emekli olmanın ilk şartı çalışma süresidir.

SSK, BAĞ-KUR veya emeklilik fonuna kayıt olurken malulen aylığına hak kazanmak için en az 10 yıl çalışmış olmanız gerekir.10 yıllık süre içinde ödenen asgari prim gün sayısı 1.800 gün olarak belirlenmiştir, malulen emekliliğe hak kazanabilmek için, sağlık kuruluşunun, çalışma gününden sonra sağlık sorunlarının ortaya çıktığını onaylaması gerekir.Sağlık kurulu, resmi rapora göre güç kaybının en az %60 veya daha fazla olduğunu tespit etmesi gerekir. Bu koşulları sağlayan kişilerin, 4A kapsamında ise işten çıkması, 4B kapsamında ise ticari faaliyetini sonlandırmalı ve 4C kapsamında ise görevinden ayrılması gerekir.

Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Hangi hastalıklar sonucu malulen emekli olunabilir?

Çeşitli kanser türleri

Epilepsi

AIDS

Demans

Tüberküloz

Beyin tümörleri

Akciğer, böbrek, kalp, karaciğer nakli

Parkinson

Serebral palsi

Solunum sistemi hastalıkları

Multiple Skleroz (MS)

Kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalıkları

Zekâ geriliği

Metabolizma hastalıkları

Retina kanaması ve görme azlığı

Denge bozuklukları ve işitme kayıpları

Organ kaybı

Anemi

Gastrointestinal hastalıklar gibi hastalıklar malulen emeklilik hakkı kazandımaktadır.

Maluliyet aylığı

10 yıl sigortalı olanlar, 1.800 prim ödeme gününü tamamladıktan sonra malullük aylığı başvurusunda bulunabilirler. Sürekli bakıma ihtiyacı olan sigortalılar için sigorta süresinin şartları aranmaz. Sigortalının bağlı olduğu il veya merkezi sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimine başvuruda bulunmak. Sigortalı başvuru yaptıktan sonra il veya Merkezi Sosyal Güvenlik Bürosunun ilgili birimi tarafından sigortalıya sevk belgesi düzenlenir. Sağlık raporu düzenlemeye yetkili kurumlarda;

Devlet Üniversitesi Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Askeri hastane

Devlet hastaneleri de sağlık raporu verebilir.

Maluliyet kararını kim verebilir?

Sevk haricinde hazırlanan sağlık raporuyla birlikte diğer belgeler SGK aracılığıyla ilgili sağlık kuruluşlarına aktarılır. Kurum son nihai kararı vermektedir.

ara karar nedir? Düzenlenen sağlık raporu karar vermeye yeterli değilse veya eksik belgeler içeriyorsa ara karar verilir. Başvuru sahibine de tebliğ edilen geçici karar sonrasında yeni kontrol tedbirlerinin haksız muameleye mahal verilmemesi için gereken süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Bir isteği reddetmek ne anlama geliyor? Başvuru sahibinin çalışma kabiliyeti, asgari %60 oranından az ise, ret kararı verilecektir. Karar "Yüksek Sağlık Kurulu" tarafından yeniden incelenirse yeniden uygulanması gerekir.

Engelli aylığı nasıl çalışır? Yönetim kurulu kararı onayladıktan sonra malullük aylığı bağlanır.

İstihdam gününde engelli olmak ne anlama geliyor? Sigortalı olarak işe girildiği gün belirlenen bir hastalıktır. Bu kişiler malullük aylığı alamazlar. Erken emeklilik için başvurabilirler.

Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Maluliyet için gereken evraklar nelerdir?

Talep dilekçesi

İşe giriş bildirgesi

Erkek sigortalılar için askerlik belgesi

Askerlikten muaf tutulanlar için sağlık raporu

İlk işe girişte alınan sağlık raporu

Sevk sonucu hazırlanan sağlık kurulu raporu

Mevcut rahatsızlıkla ilgili önceden alınmış her türlü rapor ve belgenin asılları

Sigortalının daha önceden maluliyet raporu varsa öneği

Yaşlılık aylığı hangi koşullarda sağlanır?

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 4-5 ve 8. fıkraları aylıklara ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

İstihdam edildiği gün maluliyet kararı verilmişse, sigortalısı 15 yıl sigortalı ise ve emekli maaşı alınabiliyorsa, 3960 gün ve yaş için sigorta primi ödenmesine gerek yoktur.16 yaşında ve 4320 günlük iş motivasyon kaybı %50 ve üzeri, %59 ve altı, iş motivasyon kaybı %40 ve üzeri ve %49 ve altı, yaş, malullük ve ölüm sigortası raporuna bakılmaksızın aylık alabilir. 16 yıl 4320 gün hak sahibi olmak gerekir.

Maluliyet raporlarına rağmen, genel işlevlerinin %60'ından fazlasını kaybeden kişiler maluliyet emekliliğinden yararlanamayabilir. Raporda kullanılan göstergeler ve sınıflandırmalar farklılık göstermektedir. Bu süreçte ilgili yönetmelikler yürürlüğe girer. Birden fazla hastalığı olan hastalarda en ağır hastalık değerlendirilir.Hastalıklar birleştirilemez.

Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Malulen emekliler için kontrol muayenesi ve maluliyetin reddedilmesi

Malulen emeklilik kararı gerekli görüldüğü takdirde kontrol tarihi bildirilmektedir.Tarihin hatırlatılması sosyal güvenlik kurumu tarafından verilir. Öngörülen süre dolmadan önce sevk yapılmalı ve kontrol muayene raporu Sağlık Bürosuna gönderilmelidir. Bu sürenin dolması halinde malullük aylığı da sona erer. Yeni bir karar alınana kadar ücret ödenmeyecek ve sağlık hizmeti verilmeyecek. Durumunun yeniden incelenmesi istendiğinde hasta muayene edilmez. Karar raporunda ilgili bölümlerdeki doktorlarla görüşerek durumu değerlendirir

Sigortalı aylığı alamadan vefat ederse ölüm nedeniyle alacaklıya yetim/dul aylığı bağlanır. Bu durumda eş, çocuk, anne veya babanın tümü hak sahibi sayılabilir.