Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?

Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?

Emekli vatandaşlar geçimlerini sağlamak için kredilere başvurabilmektedir. Kredi alan emekli vatandaşlar ,kredi ödemelerini aksatınca emekli maaşlarına bloke konulup konulmayacağını araştırıyor. Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi? Bu haberimizde bu konuya ilişkin gerçekleşen mahkemenin sonuçlarını sizler için derledik. İşte Emekli maaşının haciz edilip edilemeyeceği hakkında detaylar...

Tüketici kredisi çeken emekli vatandaşlar,krediyi ödeyemediği zaman emekli maaşlarına bloke konulup konulmayacağını araştırmaktadır. Konuya ilişkin karar İzmir’de yaşandı. Bir vatandaş çektiği krediyi ödeyemeyince emekli maaşına bloke konuldu.

Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?

Emekli maaşı bloke edilebilir mi?

Emekliler banka kredi kartı veya kredi kartı kullandıklarında emekli maaşlarının bulunduğu hesabın dondurulmasını kabul eder ve sözleşmede veya sözleşme ekinde taahhütname imzalarlar. Yargıtay Genel Kurulu'ndaki kararında, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi Hakimi Feryal ATAY, emekli tüketici ablukasının kaldırılması davasında davanın kabulüne karar verdi, kredi taksitini ödeyip kesintinin iadesini talep ettikten sonra banka emekli maaşını dondurur. 13. Hukuk Mahkemesi'nin kararına itiraz edildikten sonra, emeklilerin muvafakati ile emekli maaşının hesaptan indirilebileceği, davacının temliki ve davalının bankasının taahhüdüne istinaden kararın bozulması ve mahkemenin davayı reddetmesi istendi

Hakim Ertekin, "Yargıtay Meclisi, İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesinde mal ve hakların haczedilemeyeceğini, emekli aylıklarına haciz konulamadığını belirtti. Talimatta verilen rızanın 93. maddesine dayandırıldığı belirtildi. Kanun'un / Son maddesi, kredi çekerken yapılan tasfiye ve kesintiler geçersiz olacaktır. Üzerine haciz kurulması Anayasa'nın 17. maddesine aykırılık teşkil edecektir "Herkes, malını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.’’ Açıklamalarında bulundu