KPPS’ye girmiş öğretmen adayı sayısı belli oldu!

KPPS’ye girmiş öğretmen adayı sayısı belli oldu!

Atama bekleyen veya yıllardır atanamamış öğretmenler tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda öğretmenlerin sıkıntı ve dilekleri belirtilirken, KPPS’ye girmiş öğretmen adayı sayısı da açığa çıktı

Öğretmen adayları, geçtiğimiz günlerde atamalarla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda istekler maddeler halinde sıralandı. Ayrıca raporda ücretli öğretmenliğin kaldırılması ve atama sayılarının daha da arttırılması istendi. Raporda ek olarak KPSS’ye girmiş öğretmen sayısı da açıklandı.

Birgün gazetesi yazarı Mustafa Kömüş’ün bildirdiklerine göre, Öğretmen Atamaları Mücadele Platformu (ÖAMP) sorularını, dileklerini, problemlerini, taleplerini ve çözüm tekliflerini sıralayan bir rapor hazırladı. Rapordan öğrenilene göre KPSS’ye giren öğretmen adaylarının 412 Bin civarında olduğu açıklandı.

Raporda ilk önce eğitime ayrılmış olan bütçenin yıllara göre atama sayıları belirtildi. Bu rapora göre Milli Eğitime bütçeden ayrılan pay 2014 yılından itibaren en az 2018 senesinde kaydedildi. Eğitime ayrılan pay yıllara göre şu şekilde sıralandı; 2014’te %16,81, 2015 yılında %19,50, 2016 yılında % 19,79, 2017 senesinde % 17,52 ve 2018 yılında %12,13 oranında olduğu belirlendi. Ayrıca raporda son beş yılda yapılan öğretmen atamaları da hatırlatıldı. 2014 yılında 49 Bin, 2015 yılında 52 Bin, 2016 senesinde 45 Bin, 2017 ile 2018 senesinde ise 20 Bin olduğu da raporda yer aldı.

Öğretmen Atamaları Mücadele Platformu (ÖAMP) bu sayılara dayanarak şu tespitlere vardı. MEB’in 2017 verilerine bakıldığında bütün illerdeki ücretli öğretmen sayısının 63.829 olduğu ve bu sayının 2018 yılında 78 bini geçmiş olan öğretmen açığı 144 bini geçtiği belirtildi. Bu durumun önlenmesi gerektiğinin altını çizen Platform , atama bekleyen öğretmenlerin emeğine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Mücadele Platformu ayrıca bütçenin daha az olduğu senelerde bile daha fazla öğretmen atamalarının daha fazla olduğunu da bildirdi. Öğretmenler bundan sonraki dönemlerde, şartların bu kadar uygun olduğu bu dönemlerde ve öğretmen açığı oldukça mevcutken, ücretli öğretmen sayısının yüz bine yaklaştığı bu günlerde öğretmen atamalarının şart, ihtiyaç ve zorunlu olduğunu belirtti.

ÖAMP, atama bekleyen öğretmenlerin problemlerini, taleplerini ve tekliflerini şu şekilde sıraladı.

PROBLEMLER

Geçtiğimiz yıllarda sadece KPSS puanıyla 67 bin kadar fazla atamalar yapıldı. Öğretmenler son yıllarda atamaların azlığından da dem vurdu. 2017-2018 KPSS puanlarıyla karma alım olarak 20 bin gibi yetersiz sayıda atama yapılarak öğretmenlerin mağdur bırakıldığı açıklandı.

Ayrıca diğer bölümlerden de öğretmen alımı yapılmasından yakınıldı. Öğretmenler, Yarım milyona yakın eğitim fakültesi mezunu varken, 2017 yılında, bağcılık, ziraat gibi bölüm mezunlarının öğretmen olmalarından rahatsız olduklarını dile getirdiler. Öğretmenlerin sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması geçirmelerinin de mağduriyet yarattığı açıklamada yer aldı.

Öğretmenler ücretli öğretmenlik yapılmasının sadece eğitime değil, topluma da zarar verdiğini belirttiler. Bu ücretli öğretmenlerin, uygulama alanında uzman kişiler olmadıkları, liyakat sahibi olmadıkları ve rehberlik psikoloji gibi en hassas dersleri vermelerinin yanlış olduğu da dile getirildi. Toplum yaşamı da bu yanlış olaylar açıkça etkileneceği öğretmenlerin gündemindeydi.

TALEPLER:

Öğretmen adayları ilk olarak acilen atama beklediklerini söylediler .Öğretmen adayları taleplerini şu şekilde sıraladılar:

2019’un Şubat ayında 40 bin atama beklediklerini ve ihtiyaca göre öğretmen açığının kademeli olarak kapatılması istendi. Şubat ayındaki 40 bin ataması için yetkililere seslenen öğretmenler, yöneticilerden destek beklediklerini ve öğretmenler ve öğretmen ailelerinin beklenti içerisinde olduğu belirtildi.

Ayrıca her yıl karma olarak değil, tek sene alımı yapılması da taleplerinin içerisinde yer aldı.

Son olarak şubatta anayasal hakları olan atamanın yapılması ve atama sayısının 40 bin olması talep edildi.