Koruyucu aile nedir? Koruyucu ailenin görevleri nelerdir?

Koruyucu aile nedir? Koruyucu ailenin görevleri nelerdir?

Koruyucu aile nedir? Koruyucu ailenin görevleri nelerdir? Koruyucu ailenin sağlaması gereken aile ortamı nedir, bir çocuğun koruyucusu olmak için neler yapılması gerekir, başvuru ve başvuru sonrasındaki süreç kim tarafından nasıl idare edilir gibi sorular okuyucular tarafından merak edilmekte.

Ülkemizin bir çok yerinde Çocuk Esirgeme kurumları vardır. Binlerce çocuğun bakımını üstlenen Çocuk Esirgeme kurumları bilinenin aksine sadece ailesi olmayan çocukları almazlar, kurumlarda bulunan bir çok çocuğun ailesi vardır. Biyolojik anne veyahut baba çocuklarını bir gün döner alırız diye düşünerek çocuklarını tam olarak kurumlara bırakmaz ve genelde dönmezler. Bu nedenlerden dolayı Çocuk Esirgeme kurumlarından başka aileler bir çocuğu evlat edinemez. Bunun için yapılan çalışma ise, çocuk bir ailenin ortamına yerleşir ve orada gereksinimleri karşılanarak bir çocuğun istediği aile ortamı oluşturulur yani Koruyucu Aile. Kurumlarda çocukların her şeyini karşılamaya çalışsa da onlara aile ortamını sağlayamıyor. Koruyucu Ailenin ise 4 adet modeli vardır bunlar: Geçici koruyucu aile, süreli koruyucu aile, uzmanlaşmış koruyucu aile ve akraba ve yakın çevre koruyucu ailesidir. Koruyucu Aile projesinin devlet tarafınca hayata geçirilmesi 1990 yılının 2 Eylül zamanında gerçekleşiyor. Bahsettiğimiz yılda Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanıyor ve bu imzalama sonucu Koruyucu Aile daha değerli bir hâle geliyor. 14/12/2012 zamanında 28497 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamına dahil olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından faaliyete devam etmektedir. Devlet Koruyucu Aile Projesi, çocuk esirgeme kurumunda kalmakta olan çocukların tüm ihtiyaç ve bakımları sağlayacak olan aileler, çocuk esirgeme kurumundan çocukları alacak ve evlerinde çocuğun ihtiyaç duyduğu duygusal ve psikolojik aile desteği ortamında yetiştirecektir. Başvuran ailelerin çocuklar ile eşleşmeleri için kısa bir zaman dilimi beklemeleri gerekmektedir. 1 veya 2 ay arasında bütün araştırmalar kurumlar tarafınca onaylanan ailelere geri dönüş yapılır. Uyumlu olan çocuklara ait belgeler başvuruda bulunmuş olan aileye gösterilir ve hangisi ile görüş sağlanması istenirse onun ile görüşmek için randevu verir. Verilen belgelerde çocuk hakkındaki her bilgi yazmaktadır. Buluşma günü geldiğinde çocuk ile koruyucu ailenin birbiri ile görüşmesi için 15 dakikalık bir süre verilir, eğer çocuk 2 yaşından büyükse alışması için aileden alışması için süre sağlanmasını istenir. Bu yapılan değerlendirilmelerden sonra ise karar verilir, gerekli işlemler sonrasında çocuk ile birlikte eve gidilir. Koruyucu aile projesi böyle işlemektedir. Bu işlemlerden öncesi ise daha detay işlemler gerektiriyor, Sosyal Hizmet Görevlileri başvuruda bulunan koruyucu aileleri defalarca ziyarete gidiyor, bu sırada ise kişi hakkında soruşturma ve sorgulama işlemleri yapıyor. Yani öncelikle kişinin Sosyal Hizmet Görevlileri tarafınca onaylanmaları gerekmektedir ancak ondan sonra eşleşme, görüşme ve evlat edinme işlemleri yapılabiliyor.

Koruyucu aile nedir? Koruyucu ailenin görevleri nelerdir?

Koruyucu Aile Olmak İçin İzlenen süreç

Dilekçe Koruyucu aile olmak isteyen birey ve bireyler tarafından hazırlanır ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletilir dilekçe kabulünün ardından Çocuk Esirgeme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar süreci başlatır:

Başvuru alındıktan sonra gerekli belgeler birey tarafından tamamlanır, aile veya bireyin çocuk ile eşleştirilmesi gerçekleştirilir lakin çocuk 2.5 yaşını geçmiş ise çocuk için gerekli uyum süreci istenir, kurul aileyi onaylarsa sözleşme imzalanır. Çocuk aile veya kişi ile eve gider ve evde denetleme süreci başlatılır.

Başvuru Sonrasında Evlat Edinecek Ailenin veya Bireyin Onaylanması:

Ev ziyaretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sosyal hizmet uzmanları tarafından düzenlenir. Görevlilerin gelirken haber vereceği ziyaret sayısı senede 2 kezdir, haber vermeden geleceği ziyaret sayısı ise senede 3 kezdir. Ziyaretlerin amacı ise aile ve çocuk arasındaki iletişimin ne denli olduğu ve gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı hakkındadır. Bu gerekli şart ise sadece şiddet gibi aşırı unsurlar değil, çocuğun gerekli aktivitelerde bulunup bulunmadığı ve ailenin yaklaşımının nasıl olduğu gibi unsurlara odaklanmaktır.

Gerekli Özellikleri:

Kişinin medeni haline bakılmaz, her Türk vatandaşı gerekli özellikleri sağladığı taktirde koruyucu aile olabilir, gerekli özellikler ise: Türkiye şehrinde ikamet ediyor ve etmeye devam edecek olmak, eğitim hayatını ilkokul ve üstü olarak bitirmek, gelirin düzenli bir şekilde alınması, biyolojik baba veya anne ile bir vasi durumunun söz konusu olmaması özelliklerini yerine getiren her vatandaş bir koruyucu aile adayıdır. Çekirdek veya geniş aileler ise yine koruyucu aile olabilir. Biyolojik anne veya baba ile kan bağı bulunan biri koruyucu aile olmak isterse gerekli incelemeler kurul tarafından yapılır ve eğer çocuğu büyütmeye yeterli bulunurlarsa onayları verilir. Medeni hali bekar kişilerde ise istenmekte olan en büyük fark yaştır. Bekar kişilerin 30 ve üzeri bir yaşta olmaları istenmektedir bunun dışında akrabaları ile bekar kişinin aralarının iyi olması tercih edilir.

Koruyucu Ailelere Verilen Ücret:

Çocuğun yerleştirildiği aile veya birey tarafından istenilirse verilmektedir. Okulların açılması veya mevsim değişikliği için olacak olan giyim ve kırtasiye gibi ihtiyaçlar için ise yardım yapılmaktadır. Ortalama ödenen tutar yaşa göre değişmektedir. Koruyucu Aile Sigorta ödemesi ise yaklaşık 942 Türk Lirasıdır.

Koruyucu aile nedir? Koruyucu ailenin görevleri nelerdir?

Birey Veya Aile Tarafından Yapılacak Başvuru:

Haftanın 7 günü ve 24 saati boyunca koruyucu aile çocuk ile ilgilenmeli ve onun yanında olmalıdır, istedikleri taktirde çocuğun biyolojik ebeveynleri görüşme sağlayabilirler çocuk biyolojik ailesi görüşme sağlarken ise kurum tarafından görevlendirilen kişiler yanlarından ayrılmaz. Koruyucu Aile tam olarak evlatlık işlemlerini gerçekleştirmediği için çocuğun soyadlarını alma gibi bir durumu yoktur. Birçok alanda çocuğun ihtiyaçlarını devlet ile beraber karşılar ama çocuğun velayeti biyolojik ebeveynlerde kalmaya devam eder. Evlat edinme işlemlerinde ise durum farklıdır, evlat edinme işlemlerinde çocuğun velayeti alınmaktadır yani bunun anlamı evlat edinilen çocuğun evlat eden birey veya ailenin soyadını taşımasıdır. Evlat edinilen çocuk hep sizin yanınızda kalma zorunluluğu olacaktır ama koruyucu ailede, çocuk veya aile vazgeçtiği taktirde gidebilecektir. Biyolojik ebeveynlerin çocuğu geri alma isteklerinde ise kurum tarafından çocuk için en iyisi hangisi ise o seçilecektir.

Koruyucu Ailelik İçin Gerekli Evraklar:

Başvuruda bulunan bireyin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf(1 adet), okul durumunu gösteren belge, adli sicil kayıt, sosyal güvenlik durumu ve gelir düzeyini gösteren belgenin bir adet onaylatılmış önek, medeni hali evli olduğu taktirde evlilik cüzdanı, Devlet hastaneleri tarafınca verilen sağlık raporu. Başvuruların yapılabileceği yerler; Oturduğunuz bölgeye ait Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve E-devlet aracılığı ile.

Afrika’ dan Evlat Edinebilme İçin Gerekli Özellikler:

Lahey Sözleşmesi altında düzenlenen Uluslar Arası Evlat Edinme 80’ den fazla ülkeyi kapsamakta lakin sözleşmede bulunmayan ülkelerden ücret istenmektedir.