Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları nelerdir? Bu sigorta kolu kimler hakkında uygulanır?

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları nelerdir? Bu sigorta kolu kimler hakkında uygulanır?

Sosyal Güvenlik mevzuatında prim ödenen sigorta kolları ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kollarıdır. Peki bahsi geçen bu sigorta kolları nedir? Bu yazımızda konuya ilişkin tüm bilgileri siz okurlarımıza aktardık. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre iki farkı sigorta kolu vardır. Bunlardan biri uzun vadeli bir diğeri ise kısa vadelidir. Kimlerin kısa vadeli kimlerin uzun vadeli sigorta koluna tabii olduğu ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu yazımızda sizlere uzun vadeli sigorta kolunun ne olduğunu, kısa vadeli sigorta türünün ne olduğunu, bu sigortaların kimlerde geçerli olduğunu ve sigorta primlerinin ne kadar olduğunu açıkladık. Siz de uzun vadeli sigorta kolu ve kısa vadeli sigorta kolunun ne olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kısa vadeli sigorta kolları primi nedir?

Kısa vadeli sigorta kolu, işe başlayan bireylerin herhangi bir riske karşı korunmaları için yapılan bir sigorta çeşitidir. Bu sigorta kapsamına giren konular ise iş kazası, meslek hastalığı, analık, hastalıktır. Nitelikleri bakımından kısa vadeli sigorta kolları “Mesleki Risk” ve ” Sosyal Risk” olmak üzere iki ayrı grup altında toplanmaktadır. Buna göre;

 • İş Kazası ve Meslek hastalıkları ” Mesleki Risk” grubunda yer alır.

 • Hastalık ve analık ise “Sosyal Risk” grubunda yer alır.

Kimler hakkında kısa vade sigorta kolları hükümleri uygulanır ?

Aşağıda sırlanamış bireyler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmaktadır;

 • Hizmet akdine tabi olarak bir işyerinde çalışanlar,

 • 4b kapsamında kendi adına prim ödeyenler,

 • İsteğe bağlı sigortalılar,

 • Köy ve mahalle muhtarları,

 • Tarım ve ya orman işlerinde süreksiz çalışan Ek 5 tarım sigortalıları,

 • Cezaevi ya da tutukevlerinde çalıştırılan tutuklular ve hükümlüler,

 • Aday çıraklar, çıraklar ve stajyerler,

 • Türkiye İş Kurumu stajyerleri,

 • SGK ile sözleşmeli olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler,

 • İntön öğrenciler,

 • 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalılar,

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı nedir?

 • Kısa vadeli sigorta kollarında prim oranında sigortalı olan kişinin esas kazancının %2’sidir. Bahsi geçen primin tümü iş veren tarafından ödenmektedir. Çıraklar, aday çıraklar, stajyerlerden bakmakla yükümlü olunmayanlar yani anne ya da babası üzerinden aktif sosyal güvencesi olmayanların brüt prime esas kazançlarından %6 oranında kısa vade sigorta primi alınır. Bu primin %1’i kısa vade sigorta kolları, %5’i ise genel sağlık sigortası primidir.

 • Türkiye İş Kurumu’nun düzenlediği kurslara katılan bireyler totalde %5.5 oranında sigorta primi alır. Alınan bu primin %1’i kısa vade sigorta primi iken %4.5’i ise GSS primidir.

 • Genel sağlık sigortası primi hem kısa hem de uzun vade sigorta kollarına tabi olanlar için brüt prime esas kazancın %12,5’idir. Bu primin %7,5’i sigortalı, %5’i ise işveren hissesidir.

 • İşsizlik ödeneği alanlar yani yanlızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için GSS primi brüt kazancın %12’sidir.

Uzun vadeli sigorta kolları nelerdir?

Bahsi geçen sigorta türü, uzun vadede sigortalı kişinin kendisini ya da hak sahiplerini güvence altına almak amacı ile yapılan sigorta türüdür. Uzun vade sigorta kollarının içinde malüllük sigortası, ölüm sigortası, yaşlılık sigortası yer alır.

Uzun vadeli sigorta kolları prim oranı nedir?

İlgili kanunda belirtilen prim oranları aşağıdaki gibidir;

 • Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında prim, alınan esas kazancın yüzde yirmisidir.

 • Yüzde yirmilik oranın yüzde 11’i iş veren hissesi, yüzde 9’u sigortalının hissesidir.

Kısa ve uzun vadeli sigorta primleri nasıl sorgulanmaktadır?

Eğer kendi adınıza kısa ya da uzun vadeli sigorta priminin yatıp yatmadığını öğrenmek istiyorsanız e-devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasına girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda uzun vadeye giren hizmetler çıkacaktır. Bunun yanı sıra kısa vade hizmetlerini de dahil ederek sorgulama yapmak istiyorsanız yine e-devlet üzerinden “ Hizmet Dökümü Türü “ sayfasına giderek oradan “ Tüm SGK Hizmet Dökümü “ seçeneği ile görüntüleme yapabilirsiniz. Bu sayede adınıza kısa ya da uzun vadeli sigorta priminin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere uzun vadeli sigorta kolunun ve kısa vadeli sigorta türünün ne olduğunu açıkladık.