Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır?

Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır?

Türkiye’de kaçak yapılaşmadan kaynaklı olarak kaçak elektrik kullanımı da çok sık bir şekilde yapılmaktadır. Peki Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır? İşte kaçak elektrik kullanımının cezası…Türkiye’de kaçak yapılaşmadan kaynaklı olarak kaçak elektrik kullanımı da çok sık bir şekilde yapılmaktadır. Peki Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır? İşte kaçak

Kaçak elektrik kullanmak, bir abonenin elektrik firmasında evine bir sayaç aracılığı ile bağlattığı elektriğin, bir başkası tarafından yasal olmayan yollar ile trafo, sayaç ya da devre kesici üzerinden kullanılmasıdır. Bu durumda kaçak olarak kullanılan elektrik de abonenin sayacına işlemektedir.

Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi sonrasında Kaçak Tespit Tutanağı tutulur ve ceza uygulaması yapılır.

Kaçak Elektrik Kullanımı Nasıl Tespit Edilir?

Dağıtım şirketinin çalışanı, gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra kaçak elektrik tespiti yapabilmektedir. Sayaç okuma işlemi esnasında sayacın olması gerekenden daha yavaş döndüğü, tüketimin doğru bir şekilde kaydedilmediği ya da dönemediğini anlayan yetkili, anında işlem yapabilir. Sayacı sökerek incelemek durumunda kalan yetkili kaçak bir sistem tespit etmesi halinde raporunu tutar ve cezai işlem uygulanması üzerine ilgililere ulaştırır.

Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır?

Kaçak Elektrik Kullanıldığı Tespit Edilirse Ne Olur?

Kaçak elektrik kullanıldığının tespit edilmesi sonrasında abone ile iletişime geçilir. Abonenin bu durumdan haberdar olmaması halinde bunu ispatlaması gerekir. Gerekli ispatı yapan abone hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.

Aşağıdaki kısımda sıralanmış olan işlemleri gerçekleştirenler kaçak elektrik kullanmış olarak nitelendirilirler.

  • Elektrik yasayıcı yavaşlatmak
  • Elektrik sayacını durdurmak
  • Dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik satış sözleşmesi ya da anlaşma yapmadan elektrik çekmek
  • Binanın içindeki tesisattan kablo çekerek sayaca müdahale etmek
  • Yasa dışı sayaç kullanarak ya da hiç ölçüm yapılmadan elektrik tüketmek
  • Yönetmeliklere uygun olmadığı için kesilen elektriğin dağıtım şirketinden habersiz şekilde geri açılması

Kaçak Elektrik Kullanım Cezası

Bir abonenin kaçak bir şekilde elektrik kullandığının tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Cezai işlem abonenin dahil olduğu fiyatlandırma grubu kapsamında yapılır. Ceza hesaplaması için vergi dışında tek zamanlı tarife göz önünde bulundurulur.

Kaçak elektrik kullanım cezası faturaya yansıtılmaktadır. Kaçak elektrik kullanan abonelere cezalar, elektriğin kaçak olarak kullanıldığı dönemde uygulanan ulusal elektrik fiyatının 1.5 katı olarak eklenir. Bu cezaların ve aynı zamanda faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kaçak elektrik kullanmış olanların cezalarına 6 ay içinde itiraz etme hakları vardır. Bu cezaların ödenmesi sonrasında abonelerin haklı oldukları ortaya çıkarsa ödenen tutar tümü ile geri verilir.