İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!

İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!

İşvereninin şartlarını dinlemediği için istifa eden fırıncı , kıdem tazminatı ve birçok alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkemede emsal bir karar çıktı. İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı. İşçi ,işvereninden neden tazminat alamadı? Bu haberimizde mahkemede çıkan emsal karara ilişkin detayları sizler için derledik. İşte mahkemede çıkan emsal karara ilişkin detaylar...

Patronun şartlarını dinlemediği için istifa eden fırıncı, konuyu mahkemeye taşıdı.Patron, iş arkadaşlarının işyeri düzenini bozan şikayetlerini dikkate almaması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek iş mahkemesinde fırıncı hakkında dava açtı. Talebine rağmen işçilik ücretini ödememiş, davalıdan kıdem tazminatı ödemesini ve birçok alacağını tahsil etmesini talep etmiştir. Davalı fırıncı davacının çalışma arkadaşlarının işten çıkarılma talebini gerekçe göstermeden reddettiklerini, davacının izinsiz ve gerekçesiz çalışacağını, bu nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi gerektiğini ileri sürdü. İş mahkemesi davanın kısmen kabulüne ve kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı fırıncının karara itiraz etmesi üzerine araya girerek emsal kararı imzaladı.

İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!

İşverene şart koşulduğu zaman tazminat alınmamaktadır

Yargıtay, işçinin işten çıkarmaya son vermek için hiçbir sebeplerinin bulunmadığına işaret ederek, işçiler lehine kararın kaldırılmasını talep etti. Özetle Yargıtay'ın kararında şu ifade yer alıyor: “İşçinin diğer işçiler ve işverenin şartlarına uymuyor” işverene haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasına izin vermekle birlikte, “İş Kanunu” “d” maddesinde yer almaktadır. Madde 25, tanık ifadeleri ve fesih dosyası kapsamının bilinmemesi, inceleme sonrası davacının diğer işçilerin kendisini haksız yere işten çıkardığı iddia ve ispat etmediğini; bu durumda davacının işverenin haksız yere suç işlemediğini ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Onu işten çıkarmak için meşru bir sebep olmaktadır.

Sebepler açıklandı, ''Anlaşıldıktan sonra başvurucunun fesih bildiriminde öne sürdüğü gerekçeler geçerli değildi ve başvurucunun kıdem tazminatını reddetmeye karar vermesi gerekirdi ancak kabulü yanlış olmuştur.'' şeklinde açıklanarak işveren haklı bulunmuştur.