İstinaf nedir? 2020 İstinaf mahkemeleri başvuru masrafı hesaplama nasıl yapılır?

İstinaf nedir? 2020 İstinaf mahkemeleri başvuru masrafı hesaplama nasıl yapılır?

Adli süreçlerde yapılan masraflardan biri olan istinaf masrafı hesaplamasının nasıl yapılacağı merak ediliyor. 2020 istinaf masrafı hesaplaması nasıl yapılır? 2020 istinaf masrafı hesaplamasının nasıl yapılacağı belli oldu.

Adli süreçlerde birçok masraf yapılmaktadır. İstinaf masrafı da bu masraflardan biridir. Mahkemelerce alınan kararların başvuran kişiler tarafından da onaylanmasıyla istinaf süreci başlar. Bu süreç farklı masrafları da beraberinde getirir. İstinaf masraflarıyla alakalı gelişmeler Resmi Gazete üzerinden yayınlanmaktadır. Buradan yayınlanan son masraf ücretlerini göz önünde bulundurarak hesaplama yapabilirsiniz. İstinaf masrafları her yıl değişmektedir. 2020 yılı istinaf masrafları da yetkili makamlar tarafından belirlenmektedir.

İstinaf Nedir?

İstinaf kelime anlamıyla, ilk derece olan mahkemeler tarafından verilen kararların yeniden incelendiği ve değerlendirilmeye alındığı süreçtir. İstinaf mahkemeleri üst mahkemelerdir. İlk derece olarak tanımlanan ve kararlarını istinaf mahkemelerinin incelediği mahkemeler şunlardır:

 • Aile Mahkemesi
 • Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi
 • İcra Hukuk Mahkemesi
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • İş Mahkemesi
 • Kadastro Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi

Her mahkemeden istinafa yönlendirilen dosyaların masrafları farklıdır. Bundan dolayı masraf hesaplaması yaparken dosyaların hangi mahkemeler tarafından yönlendirildiği de dikkate alınmaktadır.

İstinaf Mahkemeleri Kanun Yoluna Başvuru Harcı

İstinaf mahkemelerine başvuru yapabilmek için daha önce belirlenen harçların her yıl düzenli olarak yatırılması gerekmektedir. İstinaf kanun yoluna başvurmak isteyenlerin düzenli olarak harçlarını yatırmamaları durumunda kararlar üst mahkemece yani istinafta incelenmemektedir. İstinafa yatırılmayan veya eksik yatırılan harçların bildirimi muhtıra ile başvuru yapan kişiye gönderilir. Bu muhtırada harcın yatırılması için başvuru sahibine belli bir süre verilir. Ödeme yapılmazsa istinafa gönderilen dosyalar düşürülecektir. İstinaf mahkemelerine ödenen bu harcın güncellenmiş ücretleri üzerinden ödenmelidir. Önceki yılların tutarını öderseniz eksik ödeme yapmış olursunuz. Ödeme için 2020 yılı güncel ücretlerine bakmanız gerekmektedir.

İstinaf Mahkemeleri Karar Harcı

İstinaf mahkemelerine ödenen harçlardan biri olan karar harcı da güncel rakamlar üzerinden ödenmelidir. Diğer tüm harç ücretleri her yıl güncellendiği gibi karar harcı ücretleri de güncellenmektedir. Karar harcının da başvuru harcı gibi her yıl düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Yıllık olarak ödenmeyen harçlar olursa herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Yine istinaf mahkemelerince gönderilen muhtıranın içerisinde ödenmemiş ya da eksik tutar başvuru sahibine bildirilmektedir. Muhtırada belirtilen süre boyunca harcın yatırılmaması durumunda başvurular geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan işlem sonrasında mahkeme süreçleri ve başvuruları yeniden başlamalıdır.

Gider Avansı Ücretleri

Bu ücretler genel dosya ücretleri işlemleri için geçerlidir. Bu ücret, dosyaların incelenmesi için gönderilmesi veya gerekli yazışmaların gerçekleştirilmesi için ödenmektedir. İstinaf masrafları içerisinde konulan gider avansı ücretleri, resmi tablolar içerisinde bulunmaktadır. Bu avans da yıllara göre değişiklik göstermektedir. Her yıl değişen ücretlerin doğru bir şekilde hesaplanması ve sürecin düzgün bir şekilde işletilmesi için iyi bir analiz yapmak gerekir. Gider avansı tutarları da her mahkemeye göre değişiklik göstermektedir. Eğer dosyanın hangi mahkeme tarafından görüldüğünü öğrenirseniz bu ücretleri belirlemeniz de kolay olacaktır.

Temyiz Nedir?

Hukuk terimleri arasında en çok kullanılan terimlerden biridir. Kelime anlamı incelemedir. Temyiz, bölge mahkemelerinde alınan kararların incelenmesi olarak bilinir. Temyiz ve istinaf durumlarında birinci derece mahkemelerin aldığı kararların incelenmesi anlaşılır. İstinafın temyizden farkı vardır. İstinafta yeni hüküm verilebilmektedir. Bir karar temyize götürüldüyse yeniden incelenmektedir. Fakat temyizdeki bir dosyaya yeni bir hüküm verilmesi ya da alt mahkemelerce verilen kararın değiştirilmesi söz konusu değildir. Temyiz yolu, hukuk içerisindeki en üst dereceli yargılama yoludur. Ancak istinaftan ayrı bir sistemdir.

Temyiz Başvurusu Harç Tutarları

Temyiz başvurusu için ödenmesi gereken harçların işlemleri halletmek için gerekli olduğunu söylemek istiyoruz. Ancak diğer işlemlerde olduğu gibi temyiz yoluna gidileceği zaman tüm harçların düzenli olarak yatırılması gerekmektedir. Temyiz yoluna gidilirken harçların eksik yatırıldığı anlaşılırsa tüm işlemler durdurulur ve başvuru sahibine muhtıra gönderilir. Bu muhtıra içerisinde son ödeme tarihi belirtilmektedir. Bu tarihte ödemeler yapılmadığı takdirde başvuru süreci iptal edilir. Temyiz karar harcına da resmi tablolar içerisinden ulaşabilirsiniz. Dosyasını temyize göndermek isteyenler başvuru yapmadan önce temyiz karar harçlarını yatırmaları gerekmektedir.

Temyiz Başvurusu Gider Avans Tutarları

İstinaf mahkemelerinde de olduğunu gibi temyizde de gider avansı ödemeleri vardır. Bu avanslar tıpkı istinafta olduğu gibi yazışmalar veya tebligatlar için kullanılmaktadır. Gider avans tutarları temyizdeki en önemli ödemelerden biridir. Bu tutarın dosya içerisinde bulunmaması halinde süreçlerin iptal olacağını bildirmek isteriz.

Yargı Harçları

Yargı harçları da yargı süreçlerinde ödenen tutarlardır. 2020 yılı yeni yargı harçları şunlardır:

 • Temyiz Yoluna Başvuru Harcı: 267 TL
 • Temyiz Karar Harcı: 113 TL
 • Bölge İstinaf Başvuru Harcı: 148 TL
 • İstinaf Harcı: 157 TL

İlk derece mahkemelerce verilen kararların incelenmesinin istenmesi halinde bu tutarları ödemek durumundasınız. Bazı durumlarda bunlara ek olarak farklı ödemelerin de yapılması gerekebilir.

Mahkeme Harç Tutarları

Mahkeme harç tutarlarının belirlenmesinde, dosyanın hangi mahkeme tarafından incelendiği önemlidir. Her mahkeme ayrı harç tutarı istemektedir.

 • Sulh Mahkemelerinin icra tetkik merci başvuruları 25.00 TL
 • Asliye ve İdare Mahkemelerinin başvuruları 54.00 TL
 • Bölge Adliye, İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başvuruları 83.50 TL
 • Anayasa Mahkemesi başvuruları 446,90 TL

İcra ve İflas Harç Tutarları

İcra ve iflas durumlarında ödenecek harç tutarları farklılık göstermektedir. Başvurudan haciz işlemlerine kadar farklı tutarlar ve harç bedelleri vardır. Bu harçlar:

 • Başvuru harcı: 54 TL
 • İcranın yerine getirilme harcı: 54 TL
 • İdare harçları: 37 TL
 • Konkordato harcı: 89 TL
 • Haciz teslim harcı: 127 TL

Bunların haricinde icraya giren malların satılmasından sonra farklı yüzdelerle harç uygulaması da yapılmaktadır. Bu ücretler de her davaya göre ayrı ayrı verilmektedir.

Ticari Sicil Harçları

Ticari sicil harçlarında gerçekten diğer harçlara göre çok fazla ödeme kalemi vardır. Muhafaza harçları, defter tutma harçları gibi birbirinden çeşitli harç türleri vardır. Gerçek ve tüzel kişiliklerin tutarlarında farklılıklar söz konusudur.