İstifa dilekçesi türleri nelerdir? İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?

İstifa dilekçesi türleri nelerdir? İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?

Çalıştığı işten ayrılmak isteyen kişiler istifa dilekçesinin türlerini bulmak üzere internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki istifa dilekçesi türleri nelerdir? Yanıtı haberimizde…

Birçok insan çeşitli nedenlerden dolayı bağlı olduğu kurumla olan sözleşmesini feshetmek için istifa dilekçesi yazarak çalıştığı yerin patronunun onayına sunuyor. İstifa dilekçesinin birden çok türü bulunuyor. İstifa dilekçesinin nasıl yazıldığını bilmeyen işçiler intenet üzerinden istifa dilekçesi nasıl yazılır? sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.

İstifa Ne Anlama Geliyor?

Çalışanın kendi iradesi ve beyanıyla beraber işinden ayrılma talebini istifa denir. İşten ayrılma sebepleri ise oldukça fazladır. 4857 Sayılı İş Kanuna göre istifa ‘‘İşçinin haklı bir sebep belirtmeden ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini sonlandırması.’’ anlamına gelir. Eğer işçi haklı sebep göstermeden işinden ayrılırsa istifa etmiş sayılır.

Haklı Nedenle İstifa Etmek Ne Anlama Geliyor?

Haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmek isteyenlerin yaptığı bu eylem de istifa olarak kabul edilmektedir. Haklı nedenlerle istifa etme durumları ise şu şekildedir:

- Emekli olmak

- Emeklilik için gereken prim ödemeleri ve gün sayısını tamamlamak,

- Evlenen kadın sigortalının resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 sene içerisinde işten ayrılması,

- Sağlık problemleri nedenlerinden dolayı işten ayrılığını talep etmek

- Askerlik nedeni ile işten ayrılığını talep etmek

- İşverenin ya da vekilinin işyerinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile işten ayrılığını talep etmek,

Maaş, fazla mesai gibi alacakların zamanında veya hiçbir zaman kişi tarafına ödenmemesi durumları haklı nedenlerle istifa etme kapsamına girmektedir.

İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?

İstifa edenlerin elde edeceği haklar haklı veya haksız sebeplerle istifa etmesine göre değişiklik gösterir. Haklı bir sebebe dayanarak edilen istifalarda kişi; kıdem tazminatı ve benzeri alacaklarını işverenden isteyebilir ve ihbar süresini beklemeden sözleşmesini feshedebilir. Haksız sebeplerle istifa eden kişilerin ise; kıdem tazminatı hakkı yoktur ve ihbar süresinin bitişine kadar çalışmaya mecburdur.

İstifa Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır?

İstifa etmek isteyen işçilerin istifa dilekçesini resmi usule göre yazmalıdır. Bunun şu bilgiler dilekçede yer almalıdır:

- Kimlik ve iletişim bilgileri

- İşe başlama ve işten ayrılma tarihi

- İşten ayrılmanın nedeni

İşten ayrılma nedeninin herkeste farklılık göstermesi sebebiyle bu noktada hazır dilekçelere başvurmak doğru olmayabilir. Bu nedenle istifa dilekçesi önekleri iyice öğrenilmelidir.

İstifa Dilekçesi Önekleri Nelerdir?

İstifa dilekçesi el yazısıyla yazılabilir veya bilgisayara aracılığıyla çıktısı alınabilir. Bu noktada önemli olan nokta işten çıkış tarihi ve çıkış nedeninin dilekçede belirtilmesidir.

1. Özel Sektör İstifa Dilekçesi

Özel sektörde çalışan ve istifa etmek isteyenlerin hazırlayacakları dilekçenin öneği aşağıdaki gibidir.

- …….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,

- ../../…. tarihinde başladığım …… işimden ../../…. itibarıyla ayrılmayı talep ediyorum. İstifamın işleme alınarak kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

2. Haklı Sebeple İstifa Dilekçesi

Haklı bir nedene dayanarak istifa etmek isteyenleri istifa dilekçelerinde işten çıkma nedenini açık ve net bir şekilde belirtmeleri gerekiyor. Önek olarak SGK’nın gün ve prim şartlarını sağlayarak emekli olacakların istifa dilekçeleri şöyle olabilir:

- ../…../…. tarihinde işe başladığım görevimden emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığım için ayrılmak istiyorum. Buna dair SGK’dan aldığım yazı dilekçe ekindedir. - - -- …./…../….. tarihi itibariyle işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımın tamamının ödenerek çıkış işlemlerinin başlatılması hususunda gereğini arz ederim.

Emeklilik dışında farklı bir sebeple istifa etmek isteyenlerin ise birinci bölümde yer alan yazıyı değiştirmeleri yeterli olacaktır.

3. Mobbing İstifa Dilekçesi

İşçinin çalıştığı iş yerinde maddi ve manevi olarak yıpratılması haklı nedenle istifa etme şekilleri arasında yer almaktadır. Mobbing kanunlara göre bir suçtur ve dilekçede bunu uygulayanın da belirtilmesi gerekmektedir. Mobbing dilekçesinin öneği ise şu şekildedir:

- İşyerinizde ……/…./….. tarihinden beri çalışmaktayım. İşyerinde ……… unvanlı yöneticim tarafından sürekli olarak Mobbinge maruz kalıyorum. Sürekli olarak ………………….. ( Buraya yaptıklarını anlatın.). Tarafıma uygulanan bu Mobbingden dolayı haklı fesih hakkımı kullanarak işten ayrılmak istiyorum. Tazminat ve tüm alacaklarımın ödenerek …../…../…….. tarihi itibariyle iş çıkışımın verilmesini arz ederim.

Mobbing’e uğrayan işçilerin kendisine bunu yapana dava açma hakkı da bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı İstifa Dilekçesi

İstifa etmek isteyen bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bulunduğu işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı istifa dilekçesini yazarken ödenmesi gereken bedelin net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Öneğin askere gidecek kişinin vermesi gereken istifa dilekçesi ise şu şekilde:

- İşyerinizde ……/…./….. tarihinden beri çalışmaktayım. Dilekçem ekindeki askerlik sevk belgesinden de anlaşılacağı üzere …/…../…… tarihinde şubeye teslim olmam gerekmektedir. Askerlik nedeni ile çıkışımın yapılarak tazminatının ve diğer alacaklarımın ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.