İstanbul'da 3750 TL maaşla İKM alımı yapılacak

İstanbul'da 3750 TL maaşla İKM alımı yapılacak

İstanbul taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere lise mezunu İnfaz Koruma Memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan duyuruda adaylarda aranacak şartlar da belirtildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı lise mezunu infaz koruma memuru istihdam edileceğini açıkladı. Başvurular 26 Ağustos 2019 günü başlayacak. KPSS şartıyla yapılacak alımlarda puan sınırının ne olacağı da adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Bir yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymiş ve affa uğramış olsalar dahi; Anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık, ihale, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık, hileli iflas, rüşvet, sahtecilik gibi suçlardan hüküm giymemiş olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

KPSS’den en az 70 puan almış olması,

En az lise veya dengi öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması,

30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

Erkek adayların 1.70 cm, kadın adayların ise 1.60 cmden kısa olmaması gerekmektedir. Vücut kitle endeksi konusunda ise, adayların santimetre cinsinden uzunluğunun son iki rakamının kilosuyla arasındaki farkın 13-17 aralığında olması gerekmektedir.

Alımlar nerede yapılacak?

Yayınlanan duyuruya göre infaz koruma memuru alımları İstanbul taşra teşkilatında yapılacak.