İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?

İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?

İşverenler tarafından bildirimsiz ve uygunsuz bir şekilde feshedilenlerin başvurabileceği işe iade davasının ne olduğunu, dava açma şartlarının neleri kapsadığını ve dava açma süresinin ne kadar sürdüğünü haberimizden öğrenebilirsiniz.

İşe iade davasının ne olduğu ve hangi şartlar altında uygulandığı her işçi tarafından bilinmesi gereken önemli bir davadır. İş sözleşmelerini önceden haber vermeksizin hukuka aykırı olarak feshedilen işçilerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri de işe iadedir. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren, iş sözleşmesini fesheden işçiye iş sözleşmesi tarihinden önce bildirimde bulunmak ve haklarını işçi adına işçi adına ödemekle yükümlüdür. İşveren sebep göstermeksizin iş sözleşmesini feshederse veya iş sözleşmesini feshetme sebebi gerçeği yansıtmıyorsa işçinin işe iade talebinde bulunma hakkı vardır. Çıplak ücret ve giydirilmiş ücret olarak değişen ücret çeşitleri bulunmaktadır.

Çıplak ücret ne demektir?

Çıplak ücret, işçi ve işveren arasında görüşülerek sözleşme üzerinde belirlenen ve ikramiye, yemek parası gibi yan ödemelerin içerisinde bulunmadığı ücret olarak adlandırılır.

Giydirilmiş ücret ne demektir?

Giydirilmiş ücret, işçiye ödenmesi zorunlu olan çıplak ücrete ilave olarak yemek parası, ikramiye ve diğer yan ödemelerin de dahil edildiği ücret olarak adlandırılır.

İşe iade davası şartları neler?

İşçinin işe iade davası açabilmesi gerekli bazı hususlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

Sözleşme feshedilen işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması,

Sözleşmesi feshedilen işçinin fesih tarihinden önce aynı işyerinde en az 6 aylık çalışmasının olması ( yer altı ve maden işlerinde çalışanlar için bu süre şartı aranmaz ),

İş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iş mahkemesine dava açılması.

İşe iade davası açma süresi nedir?

İşe iade talebinde bulunan çalışanlar, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde iş mahkemesine çıkmak zorundadır. Yukarıdaki işsizlik davaları maddesi başlığında belirtilen şartlara da uyuyorsanız, başvurunuzu bir ay içinde yapmanız gerekmektedir.

İşe iade davası ne kadar sürer?

Dava kanunla tartışılmalı ve 2 ay içinde sonuçlandırılmalıdır. Verilen kararın çekiciliği durumunda, Mahkeme 1 ay içinde karar vermelidir.

İşe iade davasını kazanmış olan işçi hangi haklara sahiptir?

İşe iade davası sonlanmış ve davayı kazanmış olan işçilerin çeşitli hakları bulunmaktadır. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde işverene başvuran işçiyi;

İşveren talebi halinde en geç 1 ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.

Başvuru üzerine bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmayan işverenin en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işçiye tazminat ödemesi gerekmektedir.

Mahkeme işe iade davalarında işçiye ödenecek ücret tutarını da belirler. İşveren mahkemece belirlenecek bu tutar üzerinden en az 4 aylık tazminatını ödemek zorundadır.

Ödenecek tazminat giydirilmiş ücrete göre değil çıplak ücrete göre hesaplanır.

İşe başlatılmaması durumunda ödenecek olan en az 4 aylık ücret için işveren ayrıca SGK’ya da işçi adına prim ve hizmet bildirimi yapar ve bu ücretlere ait prim gün sayısı ve kazançlar da SGK hizmet cetveline işlenmiş olur.

İşveren işe iade kararını ne kadar sürede uygulamalıdır?

Mahkeme kararının sonuçlanmasıyla beraber işveren kendisine 10 iş günü içerisinde başvurmuş olan işçiyi;

En geç 1 ay içerisinde işe başlatmalıdır.

İşe başlatmayacaksa yine en geç 1 ay içerisinde en az 4 aylık ücretini ödemek zorundadır.

İşveren mahkeme kararını tebliğ tarihini takip eden en geç ayın 26’sına kadar ise SGK beyannamelerini göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde SGK beyannameleri verilirse idari para cezası uygulanmaz.

Mahkeme kararını tebliğ tarihini takip eden ayın 26’sına kadar eğer SGK’ya başvurulmazsa sonrasında verilecek bildirgeler için işverene SGK tarafından ceza uygulanır.

İşe iade davası tazminatı hesaplama

İşe iade davasının tazminatının nasıl hesaplandığı en önemli detaylardan birisidir. İşe iade davasının tazminatını hesaplamak aslında oldukça basittir. İşe iade durumunda, işveren tarafından istihdam edilmeyen bir işçinin aylık olarak ödediği miktar mahkeme kararı ile belirlenir. Mahkemeler genellikle bu tutarı çalışanın nihai toplam gelirine ve çıplak gelirine göre hesaplar. Yani son sözleşme bitiş tarihindeki toplam maaş 5000 TL ise toplam 5000 TL maaş üzerinden hesaplanacaktır.