Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

2019 yılı Haziran ayı güncel kamu memuru alımı ilanları yayınlandı. Personel alımlarına ilişkin genel ve özel şartlar ortaya çıktı.

2019 yılı Haziran ayına girildi ve birçok kişi kamu personeli alımlarını araştırmaya koyuldu. Devlet memuru olmak isteyen birçok kişi başvuruları henüz devam eden memur alımlarını takip etmekte. 2019 yılı haziran dönemi başvuruları devam ediyor.

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları

Alım Şartları Nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı’nın kamu personel alımlarına ilişkin yayınladığı genel şartlar ortaya çıktı. Adayların;

T.C. vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Bir suçtan bir yıl veya daha uzun süreyle hapis cezasına uğramış kişiler affa uğramış olsalar dahi; anayasal düzene, düzenin işleyişine, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihale fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmalı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmişse dahi yedek sınıfa geçirilmiş olması,

Görevini devamlı yerine getirmesine engel mahiyeti taşıyan akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gibi şartlar aranmaktadır.