Genel Haciz Yolu ile İlamsiz Takiplerde Haciz Süresi Kaç Gün? Resmi İtiraz Süresi!

Genel Haciz Yolu ile İlamsiz Takiplerde Haciz Süresi Kaç Gün? Resmi İtiraz Süresi!

Alacaklı borcunun ödenmemesi halinde genel haciz yoluna başvurabilir. İlamsız takipler için haciz süresinin kaç gün olduğuna dikkat edilmeli ve resmi itiraz bu süre zarfında yapılmalıdır.

Teminat ve para alacakları durumlarında takip işlemleri uygulamaya girmektedir. Eğer borçlar kambiyo senedi haline getirilmiş ise, haciz işlemleri söz konusu olabilmektedir. Haciz ile takip yapılabilmesi için rehin işlemleriyle temin edilmemiş olması gerekmektedir. Alacaklı kişi alması gereken tutarı rehin işlemiyle temin eder ise haciz yolu açılmaz. Bunun için öncelikle rehine başvuru yapılması gerekmektedir. Rehin tutarı borç ödenmesi için yeterli olmaz ise, genel haciz işlemleri hayata geçirilebilir.

Para alacağı veya teminat rehinlenmemiş ise borcun senet haline getirilip getirilmediği dikkate alınmaz ve doğrudan haciz işlemleri başlatılır. İlansız takipler için haciz süresi 30 gün olarak düzenlenmiştir. Alacaklı kişi bu süre zarfında borcunu tahsil edemez ise alacaklı olduğu kişiden haciz yoluyla borcunu tahsil edebilir.

Genel Haciz İşlemleri Başlatılması İçin Neler Gerekir?

Genel haciz işlemi ancak ve ancak özel hukuk sebebiyle ortaya çıkacak alacaklar için uygulanabilmektedir. Teminat için ödenmesi gereken para tutarı hangi kur üzerinden ise aynı kur üzerinden ödeme yapılması gerekir. Altınlar kıymetli mal kategorisinde yer almaktadır ve bunun için haciz takibi başlatılamamaktadır. Bu borçlanmalar için ancak ilamlı icra başlatılabiliyor. Eğer teminat gösterilmez ise borçlu kişiyi teminat göstermeye zorlamak için takip işlemleri uygulamaya konur.

Genel Haciz Yoluyla Takip Nedir?

Genel haciz yoluyla takip, alacaklı kişi tarafından icra dairesine takip talebi verilmesi halinde uygulamaya konur. Talep sonrasında icra dairesi ödeme yapması gereken kişiye emir gönderir ve ödemenin yapılmasını talep eder. Eğer borçlu kişi gönderilen emre itiraz eder ve haklı bulunur ise takip sona erer.

Ancak borçlu kişinin itiraz için zamanaşımına dikkat etmesi gerekmektir. Emir geldikten sonraki süreçte yasal süre çerçevesinde itiraz edilmez ise itiraz reddedilir ve takip işlemine devam edilir. Bir sonraki adımda ise borcun ödenmesine yeterli olan mala el konulmaktadır.

Mallara el konulduktan sonra alacaklı malların satış işlemlerini başlatabilir. Satış sonrasında ise alacaklıya gerekli tutar ödenir ve takip kararı kaldırılır. Eğer borçlu kişinin üzerine ödeme için yeterli mal bulunmazsa aciz belgesi çıkarılmaktadır. Bu noktada icra daireleri hayata geçer ancak borçlunun üzerine herhangi bir mal yoksa icra dairesi bu durumu kayıt altına alınır. Borçlunun üzerine malvarlığı bulunur ise borçlar temin edilir.