Fiili hizmet zammı nedir? Kimler yararlanabilir?

Fiili hizmet zammı nedir? Kimler yararlanabilir?

5510 sayılı kanunun 40.maddesinde fiili hizmet zammına ilişkin detaylar yer almaktadır. Fiili hizmet zammının ne olduğu araştırılmaktadır. Fiili hizmet zammı nedir,kimler yararlanabilir? Bu haberimizde fiili hizmet zammına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte fiili hizmet zammı ve fiili hizmet zammından yararlanacak kişiler...

510 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile "Fiili Hizmet Sürelerinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Hükümler" birçok sigortalıyı yakından ilgilendiren bir hüküm içermektedir. 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen fiili hizmet zammı, çalışanın her 360 iş günü için işyerinde ve kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen işyerinde verdiği ek gün sayısını ifade eder. Filii hizmet zammı nedir?

Fiili hizmet zammı

Çalışanın 510 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen kapsamdaki işyerine ve işyerinde her 360 iş günü için verilen fazladan günlere fiili hizmet zammı denir. Bu ekstra günler sigorta primi hizmet süresine eklenmekte olup emeklilik yaşından düşürülmektedir. Fiili hizmet zammından yararlanacak kişiler şu şekildedir;

Fiili hizmet zammı nedir? Kimler yararlanabilir?

  • 4a (SSK) ve 4c (emekli sandığı) kapsamında çalışan sigortalılar yararlanır.
  • Sigortalının hizmet artışından yararlanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen işleri fiilen yapması gerekir.
  • Bu uygulamadan yararlanabilmek için yer altı işlerinde çalışan kişiler en az 1800 gün diğer belirtilen işler de çalışan kişilerin en az 3600 gün çalışması gerekir.

Ayrıca 2018 senesinde sağlık personelleri de fiili hizmet zammına eklenmiştir.

Fiili hizmet zammı hesaplaması

Emeklilik yaş sınırından yararlanılan ve kesilen gün sayısı yapılan işe göre değişmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, profesyonel askeri polis, uzman astsubay ve sözleşmeli astsubay olarak, ayrıca askeri karakol ve sahil güvenlik karargahlarında görev yapanlar, polis özel personel zabıta memuru, zabıta amiri ve kıdemli emniyet amiri olmak üzere adayların asaletleri onaylanması şartıyla geçirdikleri süre. Polis memurları, müdür yardımcıları, müfettişler, başmüfettişler, emniyet müdürleri, emniyet müdürleri, bu ve daha yüksek maaş ve derecelere sahip emniyet mensupları ile Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için fiili hizmet artışının toplam süresi 8 yıldır. Listedeki diğer işler 5 yılı aşamaz. Bunun dahilinde sigortalılar her 360 gün için ilave 60 gün fiili hizmet zammı alır ve verilen bu süreler emeklilik yaşından düşürülür. Yararlanma süresi 5 seneyi geçemez.

60 gün (fiili çalışılan gün sayısı x 60/360),

90 gün (fiili çalışılan gün sayısı x 0,25),

180 gün (fiili çalışılan gün sayısı x 0,50)