Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? 2019 Yılı Erken Emeklilik İçin Askerlik ve Doğum Borçlanması Koşulları

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? 2019 Yılı Erken Emeklilik İçin Askerlik ve Doğum Borçlanması Koşulları

Erken emeklilik fırsatından faydalanmak için erken emeklilik koşullarına uyum sağlanması gerekmektedir. Erken emeklilik koşulları kişinin niteliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda istenen koşulları görebilirsiniz

Erken Emeklilik Koşulları

Erken emeklilik, koşullara uygun olunması halinde yapılabilmektedir. Geçen seneler de görüldüğü şekilde 2019 senesinde de sigortalı olan vatandaşlarda talep edilen bir takım koşullar bulunmakta. Bu koşullara uyumluluk gösteren vatandaşlar erken emeklilik hakkından faydalanabilmektedirler. Askerlik borçlanmaları ve doğum borçlanmaları, yaş nitelikleri doğum borçlanmalarında sigortalı personellerin erken emekliliğini imkanlı duruma getirebilmektedir. Erken emeklilik hakkını bünyesinde bulunduran kişiler bu hakları aracılığıyla emekli maaşlarını da daha erkenden almaya başlarlar ve iş hayatlarını noktalayabilirler.

Erken Emeklilik İçin Askerlik Borçlanması Koşulları

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik yapabilmek için talep edilen koşullar aşağıdaki gibidir.

 • 6 aylık sürelerde güncellenerek değişebilen askerlik borçlanmalarına, 4A, 4B ve 4C sigortalılarını bünyesine almaktadır. Bu bünyede bulunan sigortalılar yapılan değişikliklere dahil olmaktadır.
 • Askerlik borçlanma tutarlarında yapılan hesaplamalar güncel olan asgari tutarlar üzerinden belirlenmektedir.
 • Askerlikler devam ettiği sürece sigortalı erkekler için borçlanma yapılması mümkün olmaktadır. Sigortalı erkekler askerlikleri 18 ay ise bu süre kadar borçlanma yapabilir ya da bu süreyi 10 gün olarak da yapabilme haklarına sahiptirler.
 • Askerlikten muaf olan kişiler bu borçlanmadan yararlanamazlar.
 • Askerlik borçlanması yapan vatandaşların er ya da erbaş olması şartı vardır.
 • Yedek subay hazırlık okulunda okunan süreler borçlanmalar kapsamına alınabilir

Askerlik borçlanması ile erken emekli olabilmek için aşağıda sıralananların yapılması gerekmektedir.

 • 2019 başvuruları 4A ve 4B bünyesindeki SSK ve BAĞ-KUR’ lu vatandaşlar için bulundukları yerlerdeki SGK il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır.
 • 4C bünyesinde Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan vatandaşların başvurular için çalıştıkları kurumlara müracaatta bulunmaları gerekir.
 • Başvuru esnasında kurumdan alınacak olan başvuru formunun tam olarak doldurulması gerekir.
 • Başvuru sahibinin kimlik belgesinin aslını ve fotokopisini yanında bulundurması gerekir.
 • Başvurulardan olumlu sonuç almak için talep edilen evrakların tam ve eksiksiz olarak teslimi oldukça önemlidir.
 • Başvuruların olumlu sonuçlanması ardından sigortalı kişilere verilen 30 günlük süre dahilinde prim ödemelerinin yapılması gerekir.

Erken Emeklilik için Doğum Borçlanma Koşulları

Erken emekliliğe hak elde edebilmek için gerekmekte olan doğum borçlanması koşulları aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Doğum yapan annelerin doğum yaptıkları tarihten evvel sigortalarının olması gerekir.
 • Sigortalı olmadan evvel doğum yapan anneler erken emeklilik doğum borçlanmasından yararlanamazlar.
 • Doğmuş olan bebeğin yaşıyor olması gerekir. Doğum sonrasında vefat eden bebekler için, bebeğin vefat tarihine kadar geçen sürede borçlanma yapılabilir.
 • Doğum sonrasında gerçekleşmiş olan prim ödemesinin bulunmaması gerekir.

E-Devlet ile Doğum Borçlanması Başvuruları Yapma

Erken emeklilikten faydalanmak için doğum borçlanması başvurularını E-Devlet sistemi aracılığı ile de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemine girmek için gerekecek şifrenizi PTT şubelerinde alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra sisteme girebilmek için aşağıda sıralanan adımları gerçekleştirmelisiniz.

 • E-Devlet sisteminde bulunan başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-dogum-borclanmasi-basvurusu olmaktadır. Başvuruda bulunmak için adrese giriş yapılmalıdır.
 • İkinci aşamada kimlik doğrulama seçeneğine girmek ve kimlik doğrulaması yapmak gerekir.
 • PTT şubelerinden alınan şifre ile sisteme girdikten sonra açılan sayfadan başvuruların yapılması mümkün olmaktadır.
 • E-Devlet sisteminden faydalanarak rahatlıkla yapabileceğiniz online başvurular dışında Sosyal Sigortalar Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine giderek bizzat başvuruda bulunmak mümkündür.

Engelli Evladı Olan Kadınlara Erken Emeklilik İmkanı Sağlanmakta

Sigortalı olarak çalışmakta olan annelerin ağır engelli ve bakıma muhtaç olan evlatları olması durumunda erken emeklilik imkanından faydalanabilmektedirler. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yapılan düzenleme kapsamında engelli evladı olan kadınlar için prim günleri 1.25 olarak sayılmaya başlanmıştır ve bu sebeple emeklilik koşulları daha erken bir tarihe indirilmiştir. Bu kapsamda hesap yapıldığında prim gün sayısında ¼ oranında bir azalma olmaktadır.

Bu kanundan faydalanma hakkı engelli evladı olan ve çalışmakta olan tüm kadınların yararlanması için verilmiştir. Erken emeklilik başvurusu gerçekleştirilirken, başvuru sahibinin evladının engelli olduğunu gösteren evrakı ibraz ederek evladının ağır engeli olduğunu belirtmesi gerekmektedir.

Kısmi Emeklilik

Erken emekliliğin yaş kriteri ile olması durumuna kısmi emeklilik denir. Kısmi emekli olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir.

 • Belirli bir prim gününe sahip olunması,
 • Belirli sigortalılık süresine sahip olunması,
 • Yaş kriterini yerine getirilmiş olması gerekir.

Yaş kriteri ile Kısmi emeklilikten faydalanabilmek için gerekli olan prim gün sayıları alt tarafta verilmiştir.

 • 3600 gün
 • 4500 gün
 • 5400 gündür.

Mesela 3600 prim günü ve 15 senelik sigorta süresinin doldurulduğunu göz önünde bulundurursak, bu halde olan erkeklerin emeklilik şartları aşağıdaki gibidir.

 • 24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan erkeklerin emeklilik yaşı 56,
 • 24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan erkeklerin emeklilik yaşı 57,
 • 24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan erkeklerin emeklilik yaşı 58,
 • 24.05.2011 ve 23.05.2014 tarihinde ilgili şartları yerine getirmiş olan erkeklerin emeklilik yaşı 59,
 • 24.05.2014 tarihinden sonra ilgili şartları yerine getirmiş olan erkeklerin emeklilik yaşı 60 olmaktadır.

Mesela 3600 prim günü ve 15 senelik sigorta süresinin doldurulduğunu göz önünde bulundurursak, bu halde olan kadınların emeklilik şartları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • İlgili şartları 24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 52,
 • İlgili şartları 24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 54,
 • İlgili şartları 24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri aralığında yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 56,
 • İlgili şartları 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirmiş olan kadınların emeklilik yaşı 58 olmaktadır.

Malulen Emeklilik Koşulları

İş gücünü %60 seviyesinde yitiren vatandaşların malulen emekli olabilmesi için prim ödeme gün sayılarını ve sigortalılık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Çalışan vatandaşların malulen emekliliğe hak kazanabilmeleri için yaşamış oldukları sağlık sorunlarını sigortalı oldukları süre içinde yaşamış olmaları gerekmektedir. Malulen emeklilik için istenen koşullar aşağıda sıralandığı şekildedir.

 • Tüm sigorta kapsamında çalışan kişiler için 10 yıllık süre çalışma devamlılığı olması gerekir.
 • 10 yıllık çalışma süresi içerisinde 1800 günlük prim ödemesinin bulunması gerekir.
 • İş gücü kaybını gösteren sağlık kurul ve sağlık kurul raporunda belirlenmiş olan oranın %60 ve üzerinde olması gerekir.
 • İş gücü kaybının yaşandığı tarihini işe giriş tarihi sonrasında olması gerekir.
 • 4A bünyesindeki sigortalı kişilerin işten ayrılmış olmaları gerekir.
 • 4B bünyesindeki vatandaşların devam eden herhangi bir çalışmaları bulunmaması gerekir. 4B kapsamındaki vatandaşların malulen emekliliğe hak kazanmaları için prim borçlarının bulunmaması gerekir.
 • 4C bünyesindeki vatandaşların vazifelerinden ayrılmış olması gerekir.