Engelli Erken Emeklilik Şartları 2019 Bağkur Sgk ve Emekli Sandığı Engelli Erken Emeklilik Şartları

Engelli Erken Emeklilik Şartları 2019 Bağkur Sgk ve Emekli Sandığı Engelli Erken Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik reformu sonrasında engellilerin erken emekli olmaları kapsamında değişiklikler yapılmıştır. BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve Memurlarda farklı koşulların sağlanması durumunda engellilerin erken emeklilikleri gerçekleştirilebilmektedir.

Engelli Erken Emeklilik Koşulları 2019

Engel durumu olan kişilerin normal süreden daha erken emekli olabilmeleri için hangi koşulların sağlanması gerektiğine bu yazımızda değineceğiz. Bazı koşulların sağlanması ile sigortalı çalışanlar erken emeklilik imkanına kavuşabilmektedirler. Erken emeklilik koşulları arasında askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi etmenler bulunurken bu yazımızın asıl konusu Engelli erken emeklilik için gereken koşulların neler olduğu hakkındadır. Engellilerin erken emekli olabilmeleri için engel durumlarının sigortalı işe giriş zamanından evvel olduğunu ya da olmadığını ve engel durumunun oranı gibi etmenler, erken emeklilik veya mahlulen emeklilik yapılabilmesi için göz önünde bulundurulan hususlardır. Bunun yanında 1 Ekim 2008 tarihinde yapılmış olan Sosyal Güvenlik Reformu ardından değiştirilen bir takım koşullardan kaynaklı olarak da sigortalı işe giriş tarihinin bu tarihten önce olup olmaması da önemli bir unsurdur.

SSK Kapsamındaki Sigortalı Engelli Kişilerin Erken Emekli Olma Koşulları

SSK olarak anılan sigorta çeşidi 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile tüm sigorta çeşitlerinin aynı isim altında toplanması sonucunda adı değişerek 4A olmuştur. Bu reformun ardından sigorta çeşitlerinin sadece isimleri değil koşullarında da bazı değişikliklere gidilmiştir. Sigorta çeşitlerinin isimleri farklı olduğu gibi koşulları da birbirinden farklıdır. Engel oranları %40’ın altında olan vatandaşlar normal emeklilik koşullarına maruz kalmaktadırlar. Engel oranı %40’ın üstünde olanlarsa engelli emeklilik tablosu kapsamında farklı olarak hesaplanmaktadır.

1 Ekim 2008 Tarihinden Evvel İşe Başlayan 4A’lı Engellilerin Erken Emekliliği

Engel oranı %40 ile %59 oranları arasında olan, diğer bir deyişle 3. Derece engelli olan kişilerin erken emekli olabilmeleri için;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 16 yıl, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4080 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 19 yıl, 4240 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması halinde,

Engel oranı %60 ile %79 oranları arasında olan, diğer bir deyişle 2. Derece engelli olan kişilerin erken emekli olabilmeleri için;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 15 yıl 8 ay, 3680 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 16 yıl 4 ay, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3840 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 17 yıl 8 ay, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4000 prim günü ödemiş olması halinde,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması halinde,

Engel oranı %80 üstünde olan, diğer bir değişle 1. Derece engelli olan kişilerin erken emekli olabilmeleri için;

 • 5 Ağustos 1991 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlanmış ise 15 yıl, 3600 prim günü ödemiş olması halinde engelli erken emeklilik başvurusu hakkına kazanabileceklerdir.

1 Ekim 2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayan 4A’lı Engellilerin Erken Emekliliği

1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan SSK’lı engelliler için engel oranı %40 ile %49 arasında olan vatandaşların erken emekli olabilmeleri için minimum 18 sene çalışmış olmaları ile beraber;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4400 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4500 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4600 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 sonrasında işe başlamışsa 4680 prim günü ödemiş olması halinde,

Engel oranı %50 ile %59 arasında olan vatandaşların erken emekli olabilmeleri için minimum 16 sene çalışmış olmaları ile beraber;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4000 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2015 sonrasında işe başlamış ise 4320 prim günü ödemiş olması halinde,

Engel oranı %60’ın üstünde olan vatandaşların erken emekli olabilmeleri için minimum 15 sene çalışmış olmaları ile beraber;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 sonrasında işe başlamış ise 3960 prim günü ödemiş olması halinde erken emeklilik hakkı kazanılır.

BAĞ-KUR Kapsamındaki Sigortalı Engellilerin Erken Emekli Olma Koşuları

4B olarak tekrardan isimlendirilen ve daha çok serbest piyasada faaliyet gösterenlerin yararlandığı BAĞ-KUR sigortasına maruz kalarak prim ödeyen sigortalıların da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra erken emekli olma hakları doğmaktadır.

 • Engellilik hali yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl çalışmaları ve 4680 gün prim ödemeleri halinde,
 • Engelli durumu yüzde 50-59 arası olanlar ise 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde,
 • Engelli durumu yüzde 60 ve üzerinde olanlar 15 yıl çalışmaları ve 3960 gün prim ödemeleri durumunda yaş koşulu talep edilmeden engelli emeklilik maaşı almaya hak elde ederler.

Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalı Engellilerin Erken Emekli Olma Koşulları

4C olarak isimlendirilen ve kamu personellerini ilgilendiren bu sigorta çeşidinde, memurluğa sakat kadrosu ile katılım gösterenler ve kamu personeli olmadan evvel %40 ve üstünde bir oranda engelli raporu olanlar 15 sene ve 5400 gün çalışma süresi sonlanmasında emeklilik hakkı elde etmektedirler. Fakat bu kısımda bir takım etmenlere dikkat çekmemiz gerekiyor. Kamu personeli olmadan evvel minimum %40 oranında engel raporu olanlar ve tekrardan %40 oranında anadan doğma engelli olanlar 15 sene ve 5400 gün prim ödemeleri durumunda erken emeklilik hakkını elde edebilirler. İşe başlamaları tarihinden sonra engelli duruma gelenler ise %50 ile %59 oranları arasında raporu olan vatandaşlar minimum 5760 gün prim, %40 ile %49 oranları arasında engel raporu bulunanlar da minimum 6480 gün prim ödemeleri durumunda emekli olabilmektedirler.