Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları

Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları

Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları açıklandı. Vatandaşların merakla beklediği yardımlar hakkında detaylar haberimizde.

Ülkemiz genç nüfus oranı yüksek olsa da nüfus içindeki yaşlı kişi sayısı da oldukça yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı son açıklamada nüfus verilerine bakıldığında yaşlı nüfus oranının arttığı görülüyor.

Son veriler dikkate alındığında yaşlı nüfusun fazla olmasından dolayı genç nüfusun arttırılması yönünde doğum teşvik primleri verilmeye başlandı. Halk dilinde süt parası olarak bilinen doğum teşvik parası SGK tarafından verilmektedir.

Emzirme ödeneğinin alınması için sigortalı bir işte çalışılması veya sigortalı işte çalışan kişinin eşi çalışmaması durumda veriliyor. Emzirme yani süt parası her çocuk için bir kere verilmektedir. Ödenecek tutar SGK tarafından her yıl düzenlenmektedir.

SGK 2020 yılında ödenecek süt parasının miktarını açıkladı. SGK’nın yayınladığı bildiri şu şekildedir:

“510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 202,00 TL olacaktır.”

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan bildiriyle 2020 yılında ödenecek emzirme parası 202 TL olarak açıklanmış oldu.

Emzirme parasından yararlanmak için kişinin 4A sigortalı veya 4B kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Yani süt parasını sigortalı çalışanlar ve esnaflar alabiliyor. 4A sigortalılar doğumdan önce en az 120 gün sigortalı olmalıdır. 4B sigortalılar içinde aynı gün sayısı geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emzirme parası kapsamında yayınladığı bildiride cenaze ödeneği hakkında da hükümlere yer verilmiştir. Cenaze ödeneğine ilişkin hüküm şu şekildedir:

“5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olarak açıklanması nedeniyle 2019 yılında 716,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 801,00 TL olarak belirlenmiştir.”

Belirtilen hükme göre sigortalı olan bir kişinin iş kazası veya herhangi bir hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ile emekli olan vatandaşların hayatını kaybetmesinin ardından ölen kişinin hak sahiplerine 2020 yılıyla birlikte 801 TL ödeme yapılacak. Ölüm yardımı kapsamında yapılan ödemeler SGK tarafından yapılacaktır.