Emekliler işsizlik maaşı alabilirler mi, nasıl alırlar?

Emekliler işsizlik maaşı alabilirler mi, nasıl alırlar?

İşsizlik maaşları işsizlik ödeneği biçiminde tahsili gerçekleşen ödemelerdir. Peki Emekliler işsizlik maaşı alabilirler mi, nasıl alırlar? sorularının yanıtlarını aradığımız haberimiz sizlerle.

İşsizlik maaşı, bireyin çalışma sürecinde ödediği prim dahilinde, kendi bilinci ve yetenek kapsamı dışında işten çıkarılması halinde alabileceği bir ücrettir. Emekli olan kişiler ise geçim koşullarının güçlüğü sebebiyle illegal olarak çalışmalar gerçekleştiriyorlardı. 1986 senesinde hayata geçen düzenleme dahilinde emeklilerin çalışmaları serbestleştirildi. Emekliler çalışırken sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlü oldular. Kapsam dahilinde işsizlik primi ödeme imkansız hale gelmiş oldu.

İşsizlik maaşı nedir?

İşsizlik maaşı kişinin ödemiş olduğu prim dahilinde işten çıkarılma koşuluyla almış olduğu primdir. Bu hususta önemli olan durum işten çıkarılma halidir. Aşağıda belirtilen durumlar halinde işsizlik maaşı alınabilmektedir;

İstek olmasına rağmen işten çıkartılma

Yetenek olmasına rağmen işten çıkartılma

Sağlık ve yeterliliğin yerinde olmasına rağmen işten çıkartılma

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılma

Belirtilmiş haller dışında kalan hallerde ise işsizlik maaşı almak olasılık dahilinde değildir. Çalışma boyunca ödenmiş olan işsizlik priminin işsizlik maaşı biçiminde belli zaman içinde alınması bu halde mümkün kılınacaktır. Şartları sağlamış olan kişiler ise başvuruda bulunabilmektedir. Başvuruların incelenmesi neticesinde işsizlik maaşı alıp alınmayacağı kesinleşmektedir.

İşsizlik maaşı kimlere verilmektedir?

İşsizlik maaşı prim ödemelerinde belli bir zaman ve tutarını doldurmuş olan bireylere yapılması mümkündür. İşsizlik maaşına ait özel bir prim ödemesi vardır. Çalışanlar iş hayatları süresince işsizlik primi ödemesini yatırarak işten çıkarılmaları halinde işsizlik maaşını alabilmişlerdir.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için Sosyal Güvenlik kapsamında çalışan bir kişi olmak şarttır. SSK(4A), Bağkur (4B) kapsamında bulunan çalışanlar yasa gereği belirlenmiş olan miktarda ödemelerini alabilir.

İşsizlik maaşı almayı hak etmiş kişiler bazı avantajlardan yararlanmaktadır. Bu yararlanacağı avantajlar ise kendisine çalışacağı yeni bir iş yeri bulana kadar veya prim günü bitine kadar işsizlik maaşından yararlanma avantajı sunulmuştur. İşsizlik maaşını almış olan kişiler ise yenir bir işe başlamaları halinde işsizlik maaşlarının kesileceğinden haberdar olmamalılardır.

İşsizlik maaşını almak için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir?

İşsizlik maaşı almış kişilerin belli başlı yerine getirmesi gereken koşullar mevcuttur. Aşağıda belirtilmiş olan koşulları uyulmaması halinde işsizlik maaşından yararlanmak imkansızdır. İşsizlik maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar ise;

İşsizlik maaşı başvurusu yapacak kişilerin aynı iş yerinde çalışma süresi en az 1 yıl olmalıdır.

Kişiler 4A ya da 4B mensubu olmalıdırlar.

İşin kaybedilmesinin üzerinden 30 gün geçmeden işsizlik maaşı başvurusunun yapılmış olması gereklidir.

Maaş talep eden kişilerin kendi istekleri dışında işsiz kalmış olmaları gerekmektedir.

İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde işsizlik maaşı ödenekleri düzenli bir şekilde yatırılmış olmalıdır.

İş sözleşmesinin sonlanmasından önceki 3 yıl içerisinde kişinin en az 600 gün primini yatırmış olması gerekmektedir. 600 günden düşük prim ödemeleri durumunda işsizlik maaşı verilmemektedir.

Yukarıda belirtilmiş hallerin aksi gerçekleştiğinde herhangi bir koşul işsizlik maaşından yararlanılmasına engel olur.

İşsizlik maaşı almanın avantajlarını nelerdir?

İşsizlik maaşını kullanan bireyler bazı avantajları elinde tutar. Avantajları sıralayacak olursak;

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak

GSS ödemeleri hizmetinden yararlanmak

İş bulma rehberlik hizmetinden yararlanmak

Mesleki iş eğitimini kendi alanında verme hizmetinden yararlanmak

Meslek edinme kursları ve mesleki gelişim eğitimleri hizmetlerinden yararlanmak

Yukarıda bahsedilmiş olan hizmetlerin uygulanması durumunda bireylerin avantajı haline gelmektedir. Belirtilmiş olan avantajlardan verimli bir şekilde yararlanmak iş bulma süreçlerini hızlandırabilmektedir.

Hangi hallerde işsizlik maaşları kesintiye uğrar?

İşsizlik maaşlarının kesintiye uğradığı haller vardır. Aşağıda belirtilmiş olan haller dahilinde işsizlik maaşı kesintiye uğrar.

İşsizlik maaşı alınırken İŞKUR tarafından sunulan işlere sebepsizce itiraz etmek, yeni bir işte çalışmayı kabul etmemek.

İşsizlik maaşı alınan süre içerisinde emekliye ayrılmak.

SGK’lı olarak yeni bir işe başlamak.

İşsizlik maaşı alındığı süre içinde bir yerde gizli olarak çalışmaya başlamak.

Belirtilen haller dahilinde işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik maaşının kesilmemesi için işsiz olan bireyler belirtilen kurallara uyma konusunda dikkatli davranmalıdır.

İşsizlik maaşını belirleyen kriterler nelerdir?

İşsizlik maaşının tutar ve zamanını kesinleştiren kurallar ele alınır. Kurallar için ödenen prim günün son 3 yıl içinde 600 gününden fazla olması belirleyici bir kriterdir. Kuralların sağlanmaması halinde ise işsizlik maaşını almak olası değildir. Kuralların tespiti ve bilinmesi bu hususta büyük önem arz etmektedir.

İşsizlik maaşının miktarı çalışılmış olan zaman aralığındaki maaş miktarına oranlanarak belirlenir. Prim ödemeleri ise bu oranlama sistemi ile öne çıkarılır. İşsizlik maaşları alınırken hesaplamalar İŞ-KUR üzerinden yapılır. İŞ-KUR’un yaptığı analizler neticesinde işsizlik maaşının zamanı ve miktarı netleştirilir.

İşsizlik maaşı ne kadar süre verilmektedir?

Son 3 yıla ait ödenmiş prim gün miktarı kadar olan ödemenin alınabilmesi mümkündür.

Son 3 yıl içinde 600 gün prim ödemesi yapan kişiler 180 gün işsizlik maaşı alabilirler.

Son 3 yıl içinde 900 gün prim ödemesi yapan kişiler 240 gün işsizlik maaşı alabilirler.

Son 3 yıl içinde 1080 gün prim ödemesi yapan kişiler ise 300 gün işsizlik maaşı alabilirler.

Görüldüğü üzere verilecek olan işsizlik maaşının süresi tam olarak belli değildir. Bireyler paylaşılmış olan listeden ne kadar zaman işsizlik maaşı ödemesi alabileceğini kendilerince hesaplayıp görebilirler. Ödenmiş prim tutarı karşılığında bulunan gün sayısı miktarı ise işsizlik ödeneğinden yararlanması imkansızdır.

İşsizlik maaşına nasıl başvuruda bulunulur? Sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için öncelikle başvuruda bulunulması gereklidir. Başvuruda mühim olan husus ise işsiz kalan kişinin 30 gün içerisinde müracaatta bulunması şarttır. Başvuruları online bir şekilde olduğu gibi yüz yüze de İŞ-KUR’un kendisine ait olan şubelerinden de yapılması mümkündür. İşsizlik maaşının da sorgulanması ise başvuruda olduğu gibi hem online hem yüz yüze yapılabilmektedir.

Emekliler işsizlik maaşından yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşına ait olan kriterleri karşılayamayan emekli vatandaşlar işsizlik maaşı alamamaktadır.