Ebe maaşları ne kadar? Ebe olmak için neler yapmak gerekir?

Ebe maaşları ne kadar? Ebe olmak için neler yapmak gerekir?

Ebe mesleğine girmek için neler yapmak gerekir? 2021 yılında ebeler ne kadar maaş alır? Meslek hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Ebelik görev tanımı nedir? Ebeler ne iş yapar? Ebe olmak için nereden mezun olmak gerekir? Ebeler ne kadar maaş alır? En yüksek ve en düşük ebe maaşları nelerdir? Tüm merak edilen soruları sizler için haberimizde derledik..

Ebelik mesleğinin tanımı nedir?

Hamile olan kadınlara sağlıklı bir şekilde doğum yaptırmak ve doğum sonrasında yardımcı olmak bunun yanında aile planlaması için kişilere yardımcı olmak, sıfır ile altı yaş arasındaki çocukların sağlıklarının korunması ve çocuklarının gelişimlerinin sağlıklı yönde ilerlemesini sağlamak, tedavisel eğitim planlarının geliştirilmesi, birey/toplum/aileye sağlık eğitimi verilmesini üstlenen, doğum-ölüm istatiksel verilerini toplamakla yükümlü, toplanan verileri değerlendiren yardımcı sağlık mesleğine mensup kişilere denir.

2021 Ebe maaşları ne kadardır?

Ebe maaşlarını ortalama değer olarak söylememiz gerekirse 4.060 TL olarak belirtebiliriz. Maximum düzeyde ebe maaşını 6.300 TL ve minimum düzeyde bir ebe maaşı ise 2.826 TL olarak söylemek mümkündür. Sizde ebe olarak çalışmak ve bu maaşları almak istiyorsanız meslek ile ilgili iş ilanlarına İŞKUR sitesinden https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşmanız mümkündür. Buradan bakarak kariyer planlamanızı yapabilir ve istediğiniz iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Ebe olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekmekte? Hangi bölümü okuduktan sonra ebe olunur?

Ebe mesleğinde çalışmak için gereken en alt mezuniyet düzeyi ortaöğretim yani lise ve dengi okullardır.

Ebe ne iş yapmaktadır?

Ebeler görev tanımının en genel anlamıyla, işletmedeki genel çalışma prensiplerinin gerektirdiği gibi, araç, gereçleri ve ekipmanlarını etkili bir biçimde kullanmak koşuluyla, işçi sağlığını , iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerini dikkate alarak bunun yanında mesleğin verimliliği ve kalite gerekliliklerini uygunluğunu sağlayarak şunları yapmakla yükümlüdür;

1-Verdiği hizmetle ilgili hizmet verecek mevcut ortamın bulunmadığı hallerde, hizmet alan kişileri ilgili birimlere göndermek,

2-Evlilik öncesi ve evlilikte danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

3-Diğer sağlık meslek üyeleri ile işbirliği yaparak, ülkenin sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikalarının oluşturulmasında yer almak,

4-Gebelik tanısını koymak ve takibini yapmak, riskli gebelikleri erken dönemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek,

5-Normal doğum yaptırmak, epizyo açmak, sütüre etmek, doğum sonrası bakım ve hizmetlerini yapmak,

6-Gebe, loğusa ve bebek ile ilgili poliklinik ve laboratuar hizmetlerini yürütmek,

7-Yeni doğan, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin ilk bakımını yapmak,

8-Doğurganlık çağındaki kadınları izlemek, kadın sağlığı ile ilgili ebelik bakım hizmetlerini vermek,

9-Aile planlaması ile ilgili hizmetlerde danışmanlık ve uygulama yapmak,

10-Rahim içi araç uygulamasını yapmak,

11-Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek, ev ziyaretleri yapmak,

12-Koruyucu sağlık önlemlerini almak ; ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerini yürütmek,

13-Doğum raporu düzenlemek, doğum ve ebelik bakım hizmetleri ile ilgili etkinlikleri kaydetmek ve kaydedilmesini sağlamak,

14-Pedagojik formasyona sahip oldukları takdirde örgün ve yaygın eğitimde sağlıkla ilgili dersleri vermek,

15-Hekimin bulunmadığı, hekime ulaşma şansının olmadığı ve gecikmede sakınca bulunan hallerde doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında, eklampsi, preeklampsi, postpartum kanamalar gibi acil durumlara özgü olmak üzere gerekli ilaç tavsiyesi ve uygulaması yapmak gibi görev ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Ebe meslek ana grubu nedir?

Profesyonel meslek mensuplarına dahil olan bir meslektir.

Ebe meslek alt ana grubu nedir?

Sağlık ve ilgili profesyonel meslek mensuplarına dahil olan bir meslektir.

Ebe meslek grubu nedir?

Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplarına dahildir ebelik mesleği.

Ebe meslek birim grubunun ismi nedir?

Ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupların meslek birim grubuna dahildirler.

Ebe meslek kodu

Türk meslekler sözlüğü içerisinde her meslek için belirlenmiş meslek kodları bulunmaktadır. Bunlar içerisindeki ebelik mesleği için hazırlanmış olan kodu sizler için araştırdık. Diğer merak ettiğiniz meslek kodları için sözlük içerisine bakıp ordan bulmanız mümkündür. Ebelik meslek kodu 2222.01 olarak sözlükte yer almaktadır.