Düzenleyici ve denetleyici kurumların özellikleri nelerdir? Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Düzenleyici ve denetleyici kurumların özellikleri nelerdir? Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Devletler, kurumların denetlenebilmesi için kamu veya özel sektör tasarrufundaki düzenleyici ve denetleyici üst kurullar ile bu işlemi gerçekleştirmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren bağımsız idari otoriteye sahip üst kurullar ile ilgili detayları içeriğimizde derledik.

Ülkelerde devletin doğrudan yapmak istemeyip kısmi veya özel sektörün tasarrufuna bırakmış olduğu noktaların ve bu çerçevede konulan kural ve kaidelere uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi için kurulan bağımsız idari otorite düzenleyici ve denetleyici kurumlardır. Düzenleyici ve denetleyici kurumların ortaya çıktığı ilk ülke ABD’dir. Türkiye’de de belirli noktalarda piyasa düzeninin temin edilebilmesi için oluşturulan bazı kurumlar bulunmaktadır.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların özellikleri nelerdir?

Devlet tüzel kişiliğinin dışında farklı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları en önemli özellikler arasında bulunabilir. Bağımsız olarak piyasa regülasyonu yapabilmelerinde baskı ve tesir olmadan denetim yapması gereken kurumların bağımsızlıkları da en çok öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ilişkilendirilmiş oldukları kurumlar tarafından çalışmaları denetlenmektedir.

Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar hangileridir?

Türkiye genelinde 11 adet düzenleyici ve denetleyici üst kurul yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren bu kurumlar;

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

5. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

7. Rekabet Kurumu (RK)

8. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)

9. Kamu İhale Kurumu (KİK)

10. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düz. ve Den. Kur. (SEDDK)