Dinen caiz olmayan isimler nelerdir, hangileridir? İsim koyarken dikkat edilmesi gerekenler

Dinen caiz olmayan isimler nelerdir, hangileridir? İsim koyarken dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarına isim koyacak ailelerin isim seçerken dikkat etmesi gerek n pek çok durum vardır. Çocuklarımıza koyduğumuz isimler, onları temsil eden ve ismin anlamını üzerlerinde taşıyacakları için, isimleri koyarken oldukça seçici olmalıyız. Dini inanca göre neler koyulmalı neler koyulmamalıdır dikkat edilmelidir.

Yeni Doğan Çocuklara Koyulmaması Gereken İsimler Nelerdir? Çocuğunuza İsim Koyarken Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Ebeveynler, yeni doğan çocuklarına isim koyarken, koyacakları ismin hem güzel, hem farklı, hem de orijinal olmasını isterler. Ancak bazen, isim koyarken yeterli araştırma yapılmayabiliyor bu sebeple yanlış isim tercihi yapılabiliyor. Buna dikkat etmesi gereken anne babaların, isim koymadan önce geniş çaplı araştırma yapmalılardır. Peki anlamı kötü olan, caiz olmayan isimler hangileridir?

Rasulullah(s.a.v) güzel isim koymanın ne kadar önemli olduğu ile ilgili şunları söylemiştir:

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağırılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb, 69)

Türk Dil Kurumu’na Göre Caiz Ne Demektir?

(ca:iz), Arapça

Sf. (ca:iz) esk.

1. Din, yasa, töre, adet vb. bakımından işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen.

2. Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan

İsim Koyacak Olanların Dikkat Etmeleri Gereken Şeyler Nelerdir?

Rasulullah(s.a.v)’ın isim konusuna ne kadar önem verdiğini ve bu konudaki hassasiyetini daha iyi anlayabilmek için şu hadisi de incelemek gerekir. Yahya bin Said(r.a) anlatıyor:

Hz. Peygamber bol sütlü bir deve hakkında:

"Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:

"İsmin ne?" diye sordu. Adam:

"Mürre (acı)" diyince ona "Otur!" dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:

"Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, “Ben sağacağım.” diyecekti.

Hz. Peygamber (sav) ona da:

"İsmin ne?" diye sordu. Adam:

"Harb" diyince, ona da: "Otur!.." dedi. Rasulullah (sav):

"Bu deveyi bize kim sağacak?" diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da

"Ya'iş" (yaşıyor) cevabını alınca ona,

"Sen sağ" dedi. (Muvatta, İsti'zan 24)

Pekala, Peygamberimizin de bu kadar önem verdiği bir konu hakkında, yeni doğan çocuklara isim koyarken nelere dikkat edilmelidir? Madde olarak sıralayacak olursak:

 1. Koyulacak olan isim anlam olarak olumsuz, çirkin veya kötü olmamalıdır.
 2. Çocuklara verilen isimler, yaşamları boyunca onların taşıyacağı bir şey olduğu ve insanları kişilik olarak etkilediği için, çocukların olumlu şekilde etkileneceği ve aynı zamanda üzerinde hoş duracak isimler tercih edilmelidir. İsimlerin, insan üzerinde etkisi olduğunu unutmamalıyız.
 3. Koyulacak isim üzerinde karar verirken İslam dinine ait bir isim ve Türkçe olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Dinimiz ve inançlarımız gereği, gelenek ve göreneklerimizi hafife almayan, değerlerimiz için önemli olan kavram ve olayları küçük düşürüp aşağılayacak isimlerden kaçınılmalıdır.
 5. Türklerin ve Müslümanların tarih boyunca pek çok savaşta yer aldığını biliyoruz. Tarihimiz boyunca bize zarar vermiş olan tarihi şahısların isimlerinden kaçınmak da iyi olacaktır.
 6. Koyulacak isim çocuğun kullanım rahatlığı açısından çok uzun olmamalıdır. İsim yazılırken yer sıkıntısı çekmek, iki veya üç ismi varsa yalnızca birini kullanmak gibi sıkıntılara yol açabilir. Mümkün olabildiğince en fazla yedi, sekiz harfli isimlerden seçebilirsiniz.
 7. İsim, konuşma hayatı durumu da düşünülerek telaffuz açısından kolay söylenen bir isim olmalıdır. Söylenmesi zor olan isimler, girilen ortamda, toplumda kişiye sıkıntı çıkarabilmektedir. Çocuğun devamlı bu yanlış anlaşılmalarla uğraşmasını istemiyorsanız buna da dikkat etmelisiniz.
 8. Verilen ismin bir ahengi olabilir. Kulağa hoş gelmesi açısından, eğer ilgileniyorsanız uygun bir vezne göre isim koyabilirsiniz. Öneğin, Sinan Murat ( mef^ailün), Ahmet Kerem (müstef’ilün) gibi isimler tercih edebilirsiniz.
 9. İnsanların çoğunuz ile, verdiğiniz isim yüzünden dalga geçmesi, ebeveyn olarak isteyeceğiniz bir şey olmaz. Bu sebeple çocuklarınızın okulda, sokakta arkadaşları tarafından dalga konusu olabilecekleri isimler seçmemelisiniz. Bunun dışında çocuklarınıza isimlerle dalga geçilmemesi gerektiğini de öğretmelisiniz.
 10. İsimler, çocuklarınızın arkadaşları ve toplum arasında dikkat çekeceği, tepki göreceği, ön yargı ile yaklaşılabilecek kadar politik, radikal bir isim olmamalıdır. Ailelerin fanatik olduğu herhangi bir şey üzerinden çocuklarına etiket yapıştırmaları, çocuk için de sağlıklı olmayacaktır. Koyulan isim çocuğun tepki görmesine, kendisini kötü hissetmesine sebep olmamalıdır.
 11. Aileler günümüz isimlerine uygun olarak daha önce duyulmamış isimler koymayı tercih edebiliyorlar. Bu isimler kulağa hoş gelebilir ancak anlamı kötü olabilir. Bu yüzden ismin anlamı, ahengi kadar önemlidir.
 12. İntenet çağında yaşadığımız için iletişim araçları oldukça yaygındır. İlişkilerin sıkı fıkı olduğu ve kolay iletişim kurulabilen bir dönemde olduğumuz için koyulacak ismin, yabancı dillerde de kolay telaffuz edilmesini isteyebilirsiniz ve ona uygun isim koyabilirsiniz.
 13. E-mail yazma ve gönderme konusunda bazı isimlerde sıkıntı yaşanabilmektedir. Değişik karakterler içeren isimleri tercih etmemek, teknik açıdan çocuğunuza fayda sağlayacaktır.

Caiz Olmayan İsimler Hangileridir?

-Kezban:

Bu isim, Kur’an’da geçiyor diye aileler tarafından tercih edilmektedir. Ancak kelime anlamı olarak “yalancı” demek olduğu için bu isim tercih edilmese daha iyi olur.

-Aleyna:

Kelime anlamı açısından “üstümüze bela yağsın” demektir.

-Bekir:

Anlamı “deve yavrusu”dur Hz. Ebubekir’in gerçek ismi Abdullah’tır. Ebubekir, lakabıdır.

-Rümeysa:

Anlamı “gözü çapaklı kadın”dır.

-Hüreyre:

“Kedicik” anlamına gelir.

-Kayra:

Eski Türk mitolojisinden bir isimdir. Anlamı “tanrı”dır. Çocuklara tanrı ismi verilmemelidir.

-Melis:

Yunan mitolojisinden bir isimdir. “Tanrıça” anlamına gelir. Şişman, tembel anlamlarına da gelir.

-Ecrin:

Son dönemde oldukça popüler olan bu ismin anlamı, çoğu yerde “Allah’ın hediyesi” olarak geçer. Ancak Ecrin isminin gerçek anlamı bu değildir. Kökü Arapça olan bu isim “ecr” kökünden türemiştir. Arapça ecr, “ücret, ücur” demektir.

-Eflal:

İntenette bakıldığında kelime anlamı “Cennetteki bir meyve ağacı” olarak geçen bu ismin gerçek anlamı “yara, zarar, bozukluk” demektir.

-Eflin:

“Cennet kapısı” diye bilinen isim gerçekte; Farsça efl kökünden gelir ve “gurub etmek, batmak” anlamına gelir.

-Efnan:

Bu ismin anlamı, “Cennetteki güzel gözlü kız” olarak belirtilir. Ancak ifade edildiğine göre kelime Arapça bir kelime olan Afnan’ın Türkçe karşılığıdır. Efnan kelimesi bu yönüyle bakıldığında; ince dallar, çeşitler, şubeler demektir.

-Efra:

İşi gücü olmayan insan demektir. Başıboş dolaşan kişi, kuruntulu, vesveseli insan olarak bilinir. Efra ismi Alp Er Tunga’nın lakabı olduğu için koyuluyor. Ancak Alp Er Tunga’nın lakabı Efra değil, Efrasiyab’dır.

-Efsa:

Cennet ırmağı anlamına geldiği söylense de bu ismin anlamı bu değildir. Cennette dört tane ırmağın olduğu, bunların isimlerinin; Tesnim, Selsebil, Kevser ve Kafur olduğu belirtilir. Efsa isminin Farsça kelime olan “afsun” kelimesinden geldiği söylenmektedir. Afsun kelimesi Türkçe’ye geçerken efsun olarak geçmiştir ve anlamı “sihir, büyü, hile, hileci, büyücü, sihirbaz” anlamlarını taşır.

Mekruh Olan İsimler Hangileridir? Neden Konulmamalıdır?

İslam Dini açısından mekruh sayılan isimler şunlardır:

 • Resul, Nebi, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil
 • Samet, anlam olarak hiç kimseye muhtaç olmayan demektir. Bu özellik yalnızca Allah’a mahsustur. Kullanılmamalıdır.
 • Gülsüm, zavallı, gariban demektir. Konulmamalıdır.
 • Julide ismi Farsça’da dağınık, perişan demektir.
 • İrem, cennet bahçesi olarak bilinir ancak Allah’ın gazabına uğrayan sahte cennet demektir.
 • Bade, içki demektir.
 • Hannas, şeytanın ismidir.
 • Alara, Rosa, İleyda isimleri İslam dinine ait isimler değildir.